©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

Neem ingeligte besluite!

BESTE OM ONAFHANKLIKE ADVIES & KEUSES TE HÊ!

As jy die hoeveelheid finansiële adviseurs in Suid-Afrika opweeg teen die hoeveelheid persone wat finansiële beplanning & advies benodig, sal jy verstaan hoekom dit ‘n onbegonne taak is aangesien daar net nie genoeg gekwalifiseerde en ervare adviseurs is om al hierdie potensiële kliënte van aangesig tot aangesig te kan sien en van toepaslike advies te kan voorsien sodat hulle almal bemagtig kan word om ingeligte besluite te kan neem! As jy die bg. stelling in gedagte is dit geen wonder dat daar so baie direkte aanlyn oplossings aangebied word nie! Die geskikte oplossing vir unieke behoeftes kan egter nie so maklik aangespreek word sonder advies en sonder om kwaliteit handelsnaam produkoplossings te gebruik nie.

KRY GEMOEDSRUS!

By die meeste direkte bemarkingsmaatskappye se inbelsentrums sal jy met iemand praat wat nie advies mag gee nie! Hoe gaan jy gemoedsrus ervaar dat die produk wat jy koop jou behoefte (indien jy regtig ‘n behoefte het) effektief sal aanspreek? PlanDirek 

PlanDirek SAL JOU HELP OM INGELIGTE BESLUITE TE KAN NEEM

Om die regte oplossing vir jouself te vind, is nie so maklik as om die goedkoopste produk te kies of te koop nie. Behalwe die prys wat belangrik is, is die definisie van voordele, waarborge, voorwaardes en uitsluitings van uiterste belang. Aangesien ons nie daar verby gaan kom dat finansiëledienste direk verkoop sal word nie, het ek en my span besluit om vir jou die kliënt, hulpmiddels te bied wat jou in staat stel om meer ingeligte besluite kan maak. Indien die hulpmiddels nie al jou vrae beantwoord nie, kan jy altyd vra dat ek of ‘n kollega jou skakel of jou kom sien. Nie net mag ons jou van advies voorsien nie, maar omdat ons onafhanklike diensverskaffers is, kan ons vir jou ‘n kwaliteit oplossing vind en aanbied deur die verskaffer aan te beveel wat die beste in jou behoeftes kan voorsien teen die regte prys en teen die regte terme & voorwaardes! Kry Ervare Advies! Wikus Pretorius, CFP®, aan wie hierdie webblad behoort, is een van die ervare, onafhanklike finansiële beplanners van SFP Advisory Services (PTY) Ltd. wat graag vir jou sal bystaan sodat hy of een van sy ervare kollegas vir jou kan help om ingeligte besluite te neem en sodat jy dan ‘n onafhanklike oplossing kan vind, wat vir jou sal werk, nie omdat dit die enigste verskaffer of oplossing is nie! Kry Onafhanklike Kwaliteit Oplossing! Dit is uiters belangrik dat almal moet verstaan dat die pryse van verskillende oplossings (finansiële produkte) aktuariël bereken word en dat faktore wat gebruik word, dieselfde behoort te wees vir dieselfde groep mense in dieselfde geografiese area. (eenvoudig gestel) As lg. stelling in ag geneem word, spreek dit vanself dat dieselfde voordele by verskillende produkverskaffer min of meer dieselfde prys behoort te hê. DUS, moet nooit die goedkoop premies jaag nie en moet nooit te gerus wees as jy die goedkoopste premie betaal nie! Wat ek probeer tuisbring by die gebruikers van finansiëledienste is die feit dat jy betaal vir die definisie van die voordele wat gedek is en die omstandighede waartydens jy ‘n eis het. Dit gebeur net te dikwels dat kliënte eers by eis stadium uitvind dat hulle nie ‘n eis het nie.
Sanlam Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Momentum Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Ou Mutual Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Discovery Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Brightrock Nuwe generasie lewensversekering Glacier is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Allan Gray is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Investec is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Coronation is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. ABSA se AIMS is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Liberty Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings PPS Lewensversekering vir die professionele persoon Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu. Discovery Health: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. bestMed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Bonitas: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Medihelp: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Stratum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Discovery: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Discovery Health se mediese skemas vir individue & besighede. Momentum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Momentum Health se mediese skemas vir individue & besighede. Sanlam: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Mortgage: Laat 'n spesialis jou bystaan met residentiele huislenings by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank. FMI spesialiseer met beskerming van jou inkomste. Selfmed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid.
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Neem ingeligte besluite!

BESTE OM ONAFHANKLIKE ADVIES &

KEUSES TE HÊ!

As jy die hoeveelheid finansiële adviseurs in Suid-Afrika opweeg teen die hoeveelheid persone wat finansiële beplanning & advies benodig, sal jy verstaan hoekom dit ‘n onbegonne taak is aangesien daar net nie genoeg gekwalifiseerde en ervare adviseurs is om al hierdie potensiële kliënte van aangesig tot aangesig te kan sien en van toepaslike advies te kan voorsien sodat hulle almal bemagtig kan word om ingeligte besluite te kan neem! As jy die bg. stelling in gedagte is dit geen wonder dat daar so baie direkte aanlyn oplossings aangebied word nie! Die geskikte oplossing vir unieke behoeftes kan egter nie so maklik aangespreek word sonder advies en sonder om kwaliteit handelsnaam produkoplossings te gebruik nie.

KRY GEMOEDSRUS!

By die meeste direkte bemarkingsmaatskappye se inbelsentrums sal jy met iemand praat wat nie advies mag gee nie! Hoe gaan jy gemoedsrus ervaar dat die produk wat jy koop jou behoefte (indien jy regtig ‘n behoefte het) effektief sal aanspreek? PlanDirek 

PlanDirek SAL JOU HELP OM

INGELIGTE BESLUITE TE KAN NEEM

Om die regte oplossing vir jouself te vind, is nie so maklik as om die goedkoopste produk te kies of te koop nie. Behalwe die prys wat belangrik is, is die definisie van voordele, waarborge, voorwaardes en uitsluitings van uiterste belang. Aangesien ons nie daar verby gaan kom dat finansiëledienste direk verkoop sal word nie, het ek en my span besluit om vir jou die kliënt, hulpmiddels te bied wat jou in staat stel om meer ingeligte besluite kan maak. Indien die hulpmiddels nie al jou vrae beantwoord nie, kan jy altyd vra dat ek of ‘n kollega jou skakel of jou kom sien. Nie net mag ons jou van advies voorsien nie, maar omdat ons onafhanklike diensverskaffers is, kan ons vir jou ‘n kwaliteit oplossing vind en aanbied deur die verskaffer aan te beveel wat die beste in jou behoeftes kan voorsien teen die regte prys en teen die regte terme & voorwaardes! Kry Ervare Advies! Wikus Pretorius, CFP®, aan wie hierdie webblad behoort, is een van die ervare, onafhanklike finansiële beplanners van SFP Advisory Services (PTY) Ltd. wat graag vir jou sal bystaan sodat hy of een van sy ervare kollegas vir jou kan help om ingeligte besluite te neem en sodat jy dan ‘n onafhanklike oplossing kan vind, wat vir jou sal werk, nie omdat dit die enigste verskaffer of oplossing is nie!                                  Kry Onafhanklike Kwaliteit Oplossing! Dit is uiters belangrik dat almal moet verstaan dat die pryse van verskillende oplossings (finansiële produkte) aktuariël bereken word en dat faktore wat gebruik word, dieselfde behoort te wees vir dieselfde groep mense in dieselfde geografiese area. (eenvoudig gestel) As lg. stelling in ag geneem word, spreek dit vanself dat dieselfde voordele by verskillende produkverskaffer min of meer dieselfde prys behoort te hê. DUS, moet nooit die goedkoop premies jaag nie en moet nooit te gerus wees as jy die goedkoopste premie betaal nie! Wat ek probeer tuisbring by die gebruikers van finansiëledienste is die feit dat jy betaal vir die definisie van die voordele wat gedek is en die omstandighede waartydens jy ‘n eis het. Dit gebeur net te dikwels dat kliënte eers by eis stadium uitvind dat hulle nie ‘n eis het nie.
Sanlam Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Momentum Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Ou Mutual Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Discovery Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Brightrock Nuwe generasie lewensversekering Glacier is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Allan Gray is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Investec is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Coronation is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. ABSA se AIMS is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Liberty Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings PPS Lewensversekering vir die professionele persoon Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu. Discovery Health: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. bestMed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Bonitas: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Medihelp: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Stratum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Discovery: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Discovery Health se mediese skemas vir individue & besighede. Momentum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Momentum Health se mediese skemas vir individue & besighede. Sanlam: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Mortgage: Laat 'n spesialis jou bystaan met residentiele huislenings by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank. FMI spesialiseer met beskerming van jou inkomste. Selfmed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid.

PlanDirek