Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Aftrede

   Bereken belasting by aftrede of dood

Belasting by aftrede | dood | pensioen uit aftree fondse

Aftreebeplanning > By aftrede > Berekeninge > Belasting by aftrede

By aftrede is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat geneem moet word om te verseker dat jy vir die res van jou lewe ‘n inkomste sal hê. Deeglike beplanning is uiters belangrik! Gebruik die hulpmiddels op die webblad om meer inligting te kry en kontak ‘n spesialis om jou by te staan om ingeligte besluite te kan neem!

Bereken belasting betaalbaar by aftrede of dood uit ‘n aftreefonds.

Hierdie berekening is van toepassing as jy aftree uit alle aftreefondse (Bv. uittree-uittree- annuiteïte, pensioen, voorsorgfonds en bewaringsfondse) wanneer jy 55 of ouer is, by dood of ongeskiktheid voor aftrede en wanneer jy ‘n nie-vrywillige skeidingspakket ontvang.

Doen jou berekening:

Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aftrede Produkte Kontak 'n Adviseur Belasting by aftrede | dood | pensioen uit aftree fondse Go to English website
Enkelbedrag by aftrede ontvang: R
Bydrae tot die fonds/e wat nie belastingaftrekbaar was in die verlede nie: R
Ontrekkings voordele ontvang op of na 01/03/2009: R
Vorige aftree-enkelbedrae ontvang op of na 01/10/2007: R
Skeidingspakkette ontvang op of na 01/03/2011: 
R
     
 
 
Belasting verskuldig volgens die aftree-belasting tabel (2015 / 2016):
 
     
Belasting betaalbaar : R
     
Belasting by aftrede Belasting by onttrekking Bereken kontantvloei Aftreebeplanning Spaar vir aftrede By aftrede Ander dienste Kontak 'n Adviseur Belasting by aftrede By aftrede