Plandirek Deur FinansiŰle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars

Aftrede

 Lyfrente voorbeelde

Go to English website

Aftreebeplanning > By aftrede > Lyfrente voorbeelde

By aftrede is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat geneem moet word om te verseker dat jy vir die res van jou lewe ‘n inkomste sal hê. Deeglike beplanning is uiters belangrik! Gebruik die hulpmiddels op die webblad om meer inligting te kry en kontak ‘n spesialis om jou by te staan om ingeligte besluite te kan neem!

Verskillende Annuïteit / Lyfrente inkomste opsies

Daar is verskillende inkomste opsies waaruit gekies kan word wanneer ‘n verpligte annuïteit / lyfrente / pensioen aangekoop moet word by aftrede. Hierdie webblad poog om dit vir jou makliker te maak deur ‘n waarde te koppel aan die verskillende opsies sodat jy kan weet hoe jou keuse jou pensioen inkomste bedrag gaan beïnvloed. Annuïteits / Lyfrente / Pensioen tariewe word weekliks deur die onderskrywers vasgestel en is grootliks afhanklike van jou lewensverwagting en die heersende rentekoerse. Die waarde van die annuiteite wat hieronder geillustreer word, is die gemiddelde annuiteit inkomstes wat vir die week deur die groot handelsnaam produkverskaffer in Suid-Afrika aangebied word.        
Voorbeeld van veskillende Lyfrentes vir 'n man van 60 vir die week
     
Voer die bedrag van die verpligte geld waarmee jy 'n Lyfrente moet aankoop: R
     
    Bereken
     
     
Voorbeeld van Tradisionele, nie onderskrewe, Verpligte Annuïteit (Lyfrente) opsies
 
Konstante inkomste betaalbaar vir so lank die man lewe (geen gewaarborgde termyn) pm
     
Konstante inkomste betaalbaar vir so lank as wat die man lewe maar gewaarborg vir ten    
ten minste 5 jaar, al kom die man vroeër te sterwe. pm
     
Konstante inkomste betaalbaar vir so lank as wat die man lewe maar gewaarborg vir ten    
ten minste 10 jaar, al kom die man vroeër te sterwe pm
     
Konstante inkomste betaalbaar tot die dood van die langslewende van gades, waar die    
vrou 3 jaar jonger as die man is (geen gewaarborgde termyn) pm
     
Inkomste betaalbaar wat met 5% per jaar groei, betaalbaar vir so lank as wat die man lewe (geen gewaarborgde termyn) Aanvanklik pm
       
  Na 5 jaar pm
       
  Na 10 jaar pm
       
  Na 15 jaar pm
       
  Na 20 jaar pm
       
Inkomste betaalbaar wat met 7% per jaar groei, betaalbaar vir so lankas wat die man lewe (geen gewaarborgde termyn) Aanvanklik pm
       
  Na 5 jaar pm
       
  Na 10 jaar pm
       
  Na 15 jaar pm
       
  Na 20 jaar pm
       
       
Beleggings Gekoppelde Lewende Annuïteit (Lyfrente)
 
Beleggings Gekoppelde Lewende Lyfrente (ILLA) – Jaarlikse inkomstevlak moet gekies word tussen 2.5% en 17.5% van kapitale waarde van belegging. (Geen gewaarborgde termyn of inkomste nie aangesienkeuse afhang van hoeveel kapitaal jaarliks in belegging oor is) Aanvanklike minimummum pm
     
  Aanvanklike maksimumimum pm
       
       
Aannames & Notas
 
Aannames:
 
1. Verpligte Lyfrente tariewe is vir ‘n man van 60 jaar word gebruik.
2. Tradisionele nie onderskrewe verpligte lyfrente tariewe is geillustreer.
3. Die Lyfrente tariewe wat geillustreer word is die gemiddelde tarief wat beskikbaar is by groot handelsnaam
4. 0% Belasting is afgetrek van die gemiddelde lyfrente inkomste hierbo geillusreer. (Lyfrentes as inkomste belas)
 
Notas:
 
1. Mans jonger as 60 sal ‘n kleiner gemiddelde lyfrente tarief ontvang.
2. Mans ouer as 60 sal ‘n groter gemiddelde lyfrente tarief ontvang.
3. Vrouens van dieselfde ouderdom as hul manlike eweknie sal groter gemiddelde lyfrente tariewe ontvang agv. hul langer lewensverwagting.
4. Kliënte kan ‘n kombinasie van die verskillende lyfrentes kies. Vir getroudes byvoorbeeld, kan die lyfrente inkomste verminder word by die dood van die eerssterwende. Afhangende van die tipe kombinasie wat jykies, sal jou lyfrente inkomste afwaards of opwaards aangepas word.
5. Wanneer jy ‘n Beleggings Gekoppelde Lewende Lyfrente kies moet jy bewus wees van die risiko dat jy langer kan leef as wat jou kapitaal hou indien jy ‘n groter inkomste % jaarliks kies as wat die opbrengs % op die fondse is waarin jy belê is.
Aftrede Berekeninge Kontak 'n Adviseur Aftreebeplanning Spaar vir aftrede By aftrede Ander dienste Kontak 'n Adviseur By aftrede