Plandirek Deur FinansiŰle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Aftreebeplanning

Aftreebeplanning > Ander dienste > Onttrekking uit UA

Behalwe vir ‘n paar uitsonderings is dit nie moontlik om uit ‘n uittree-annuïteit te onttrek voordat jy 55 jaar oud is nie. Indien jy finansiële probleme ondervind voor hierdie ouderdom en daar is voldoende fondse in jou uittree-annuïteit, kan jy ophou om premies te betaal wat sal beteken jou uittree-annuïteit sal volopbetaald gemaak word. Met ‘n volopbetaalde uittree-annuïteit sal jy steeds rente verdien op jou fondsewaarde in die uittree-annuïteit. 

Uitsonderings waar onttrekkings gedoen kan word uit ‘n uittree-annuïteitfonds:

Die totale waarde in jou uittree-annuïteit kan as ‘n enkelbedrag onttrek word indien die fondswaarde minder as R 7 000 is; Die totale fondswaarde in ‘n uittree-annuïteit kan onttrek word indien jy formeel emigreer onderhewig aan valutabeheer; en In die geval van ‘n egskeiding kan die hof die bevel gee dat die nie-lid gade van die uittree-annuïteitfonds toegang kan kry tot ‘n gedeelte van die fondswaarde, onderhewig aan sekere belastingreëls. 

Bereken jou belasting betaalbaar op enkelbedrae by onttrekking uit fondse:

By onttrekking uit aftreefondse, bv. uittree-annuïteite, pensioenfondse, voorsorgfondse en bewaringsfondse, geld die onttrekkings belastingtabelle op die blad op alle enkelbedrae wat uit die fondse in geheel ontvang word. Onttrekking uit fondse is wanneer jy fondse ontvang waar jou totale fondswaarde minder as R 7 000 is, indien jy formeel emigreer of in die geval van ‘n egskeiding waar ‘n bevel gemaak word tot die effek.

Versoek meer inligting oor jou voorgenome onttrekking:

Voltooi die vorm hieronder indien jy kwalifiseer om, en van plan is om te onttrek uit ‘n uittree-annuïteit en/of voorsorg- of pensioen bewaringsfondse by versekeraars in Suid-Afrika. ‘n Ervare makelaar sal jou bystaan en die proses vir jou fasiliteer, van die begin waar inligting en advies voorsien word oor jou opsies, deur al die stappe tot en met die stadium waar die fondse in jou rekening betaal word.
Onttrek | Afkoop | Beeindig |  Vervroegde | VroeŰ aftrede uit uittree-annu´teit | aftreepolis Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Onttrek | Afkoop | Beeindig |  Vervroegde | VroeŰ aftrede uit uittree-annu´teit | aftreepolis Onttrek | Afkoop | Beeindig |  Vervroegde | VroeŰ aftrede uit uittree-annu´teit | aftreepolis

 Onttrekking uit UA

Onttrek | afkoop | beeindig | stop uittree-annu´teit Onttrek | afkoop | beeindig | stop uittree-annu´teit Onttrek | afkoop | beeindig | stop uittree-annu´teit
Titel
Naam
Van
Telefoon
E-pos adres
   
Rede vir Onttrekking
   

Betrokke UA's

Maatskappy   UA nommer
 
 
 
   
Addisionele versoek/e ?
 
Bedrag wat onttrek word uit fonds/e R
Bydrae tot die fonds/e wat nie belastingaftrekbaar was in die verlede nie: R
Ontrekkings voordele ontvang op of na 01/03/2009 R
Vorige aftree-enkelbedrae ontvang op of na 01/10/2007 R
     
   
     
Belasting verskuldig volgens die onttrekking-belasting tabel (2015 / 2016):
 
 
Belasting Betaalbaar R

Aftreebeplanning Spaar vir aftrede By aftrede Ander dienste Kontak 'n Adviseur Ander dienste