Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Aftrede

   Vrae & Antwoorde

Aftreebeplanning > By aftrede > Vrae & antwoorde

By aftrede is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat geneem moet word om te verseker dat jy vir die res van jou lewe ‘n inkomste sal hê. Deeglike beplanning is uiters belangrik! Gebruik die hulpmiddels op die webblad om meer inligting te kry en kontak ‘n spesialis om jou by te staan om ingeligte besluite te kan neem! Vir wie is die Plandirek webblad bedoel? Watter produkverskaffers word verteenwoordig op die webblad? Hoe en waar word geld gedeponeer om veiligheid te verseker? Watter maatskappy bied die beste beleggings? ‘n Kennis van jou het ‘n goeie belegging, moet jy nie ook daar belê nie? Wat is reële opbrengs en hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik om risikoprofiel te belyn met belegging? Wat is die beskrywing en eienskappe van my risikoprofiel?  

Vir wie is die Plandirek webblad bedoel?

Die webblad is bedoel vir die belegger wat weet wat hy/sy wil hê, 'n belegger wat verkies om eerder oplossings te vind by gevestigde groot handelsnaam produkverskaffers wat hulself al oor die jare bewys het as leiers op hulle gebied! Dis belegger wat verkies om met adviseurs te werk wat glo in 'n fooi-vir-diens benadering en bereid is om te onderhandel oor kostes. Potensiële kliënte moet besef dat daar ‘n verpligting op adviseurs is om alle kostes te openbaar en in die meeste gevalle is advieskostes onderhandelbaar!

Watter produkverskaffers word verteenwoordig op die webblad?

Plandirek se adviseurs en die adviseurs wat op die webblad adverteer is almal gemagtigde finansieledienste verskaffers en verteenwoordig die meer bekende groot handelsnaam produkverskaffers in Suid-Afrika.                                                        

Hoe en waar word geld gedeponeer om veiligheid te verseker?

Dis baie belangrik dat potensiële kliënte moet weet dat geen depositos in Plandirek of enige gemagtigde adviseurs wat op die webblad geregisreer is, se rekeninge inbetaal moet word nie. Ons ontvang geen geld direk vanaf die kliënte nie. Indien jy jou oplossing op die webblad vind en die transaksie wil finaliseer, sal die diensverskaffer vir jou die produkverskaffer se bankbesonderhede gee waar die gelde inbetaal moet word. Bevestig self met jou bank dat die bankbesonderhede korrek is en aan die produkverskaffer behoort  met wie jy wil besigheid doen.      

Watter maatskappy bied die beste beleggings?

Dit is kommerwekkend om stellings by potensiële beleggers te hoor wat vertel van hou goed ‘n spesifieke maatskappy is omdat ‘n kennis se belegging by die maatskappy so goed doen! Die feite is dat die spesifieke maatskappy baie verskillende beleggings met 100de kombinasies van onderliggende bates kan hê. Die maatskappy is nie net goed omdat een belegger se belegging in wie weet wat goed gedoen het nie. Die belegger is gelukkig dat hy in die regte belegging met die regte onderliggende bates belê het en om die regte advies te gekry het om in die produk te belê. Indien die belegger in die produk belê het as gevolg van historiese opbrengste kan die teenoorgestelde gouer as later ook waar word, en wat dan? Is die maatskappy dan die slegste? Wat ons hier probeer beklemtoon is dat dit nie die maatskappy is wat goed is nie want as jy dieselfde belegging met dieselfde onderliggende bates by ‘n ander maatskappy gehad het sou die resultate nie veel verskil het nie. Daar is nie so iets soos die beste maatskappy nie! Almal het hulle goeie en slegte eienskappe. Wat daar wel is, en waarvan daar baie is, is gelukkige en ongelukkige kliënte agv. van beleggings wat om die regte en soms om die verkeerde redes gemaak is. Dis noodsaaklik dat die regte stappe geneem word om die beste belegging te vind wat vir jou sal werk agv jou risikoprofiel en behoeftes. Mens moet nooit belê omdat ‘n belegging vir ‘n ander ou gewerk het nie. Belê so dat jy gemoedsrus kan hê dat jou belegging die beste vir jou is oor die beplande termyn en dat jy rustig kan slaap.

‘n Kennis van jou het ‘n goeie belegging, moet jy nie ook daar belê nie?

Die kort en maklike antwoord is NEE. Elke individu is uniek en het unieke toleransie vir risikos, het unieke behoeftes en het verskillende redes vir hul spaar- of beleggingspoging. Ons voorstel is dat jy die regte stappe volg om die beste belegging vir jou te vind soos elders bespreek op die webblad en dan gemoedsrus te vind dat jy die regte belegging het vir jou unieke omstandighede. Indien jy in dieselfde belegging as jou kennis opeindig moet dit toevallig wees, omdat jou situasie dit vereis, en nie omdat jou kennis historiese goeie opbrengste op sy/haar belegging verdien het nie.

Wat is reële opbrengs en hoekom is dit belangrik? 

As gevolg van die tye waarin ons lewe, die groot hoeveelheid beleggingskemas wat die laaste paar jaar gevou het en die groter hoeveelhede bedriërs wat orals opduik, is beleggers baie skrikkerig vir enige beleggings en parkeer baie beleggers hul geld in lae rente beleggings by banke. Dit is seker die veiligste plek waar die geld kan wees maar dit is ‘n korttermyn oplossing. Indien die rente wat verdien word inflasie klop is dit nie noemenswaardig nie. Dis hier waar die probleem opduik dat jy nie reële groei op jou geld kry nie. Wat is reële groei? : As gevolg van die verwerende effek van inflasie is jou geld jaar na jaar minder werd. Indien jy dus jaarliks meer inkomste nodig het om dieselfde lewensstandaard te handhaaf en jou kapitaal groei nie meer as die verhogings in inkomste wat jy benodig nie, begin jy jou kapitaal gebruik om jou verhogings te befonds. Jy boer dus agteruit! Reële groei beteken dat jy meer op jou geld verdien as wat die inflasiekoers is en dus groei jou kapitaal meer as wat dit agteruit gaan. (bv. As die inflasiekoers 6% is en jy verdien 6% op jou belegging by die bank, is daar geen reële groei nie! As jy egter in dieselfde scenario 8% verdien op jou belegging het jy ‘n reële groei van 2%!) Gebruik bietjie die kontantvloei-rekenaar om ‘n illustrasie te sien van die verwerende effek van inflasie en te besef hoe belangrik dit is om ‘n belegging te vind wat reële groei op jou belegging bied!

Hoekom is dit belangrik om risikoprofiel te belyn met belegging? 

Om reële groei op ‘n belegging te verdien is dit noodsaaklik om beleggings te kies wat ‘n beter opbrengs as rente op kontant bied, wat skaars inflasie klop, indien dit inflasie klop. Om ‘n belegging te maak wat inflasie klop moet jy noodgedwonge bloodstelling kry aan ander instrumente as kontant. Dis nou hier waar die risikoprofiel en die termyn wat jy belê ‘n rol begin speel. Die ander instrumente wat almal die opbrengs op kontant klop oor langer termyne, soos aandele, eiendomme, effekte, ens. se opbrengs het op- en afwaartse kurwes oor die termyn van die belegging. Hoe meer die op- en afwaartse kurwes, hoe hoër is die potensiële opbrengs gewoonlik. As jy dus nou ‘n baie konserwatiewe belegger is wat in aandele belê het en die markte maak ‘n regstelling (daal), gaan jy nie baie lekker slaap as jy weet jou belegging is nou baie minder werd nie. Vir ‘n konserwatiewe belegger kan dit ‘n gevaar inhou vir sy gesondheid indien hy nie volgens sy risikoprofiel belê het nie. ‘n Meer aggresiewer belegger sal in dieselfde scenario baie kalm wees want dit is maar net hoe hy geskape is en dis maar net hoe hy is. Hy weet sy fokus moet eerder op die langer termyn resultate wees. Opsomming: Alhoewel alle risikoprofielle bloodstelling aan aandele moet hê om reële groei te verdien oor langer termyne, sal die konserwatiewer belegger meer tevrede wees met ‘n baie kleiner bloodstelling aan aandele. Die konserwatiewe belegger sal beter kan slaap MAAR agv sy kleiner bloodstelling aan aandele gaan die konserwatiewer belegger se reële groei op sy belegging minder wees as die aggresiewer belegger oor die langer termyn. Indien die voorgenome belegging wat jy wil maak vir ‘n termyn van minder as 3 jaar is, is dit veiliger om jouself as ‘n konserwatiewer belegger te sien en eerder die bank te nader vir ‘n belegging of om ‘n geldmark belegging te oorweeg aangesien ‘n regstelling in markte kapitaal kan verminder as jy verkeerde belê het.

Wat is die beskrywing en eienskappe van my risikoprofiel?

Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aftrede Berekeninge Kontak 'n Adviseur Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Aftree | Pensioen vrae en antwoorde Go to English website
Selekteer 'n risikoprofiel?
   
Definisie & hoof eienskappe:
 
 
 
   
Kapitaal verwagting:
   
Korttermyn volatiliteit & risiko aptyt:
   
Aandelebloodstelling:
   
Inkomste verwagtinge:
   
Persoonlike omstandighede:
   
Hoof doelstelling:
   
Beleggingstermyn:
   
Onttrekkings benodig:
   
Verwagte opbrengs oor die termyn:
   
Rente / inkomste en kapitaal:
   
Beste opbrengs oor 1 jaar:
   
Slegste opbrengs oor 1 jaar:
Aftreebeplanning Spaar vir aftrede By aftrede Ander dienste Kontak 'n Adviseur By aftrede