Plandirek Deur FinansiŰle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Aftreevoorsiening

   Bereken persoonlike risikoprofiel

Risikoprofiel berekening

Aftreebeplanning > Spaar vir aftrede > UA > Risikoprofiel berekening

‘n Nuwe Generasie Uittree-annuïteit (UA) is waarskynlik die mees geskikte manier om vir aftrede voorsiening te maak of om jou huidige spaargeld of beleggings wat vir aftrede bedoel is aan te vul. Jy kan daaraan dink as ‘n doen-dit-jouself pensioenplan. Die fondse in ‘n uittree-annuïteit is teen krediteure beskerm en die premiebydrae is binne vasgestelde perke aftrekbaar van jou belasbare inkomste.

Bereken persoonlike risikoprofiel

Dit is belangrik dat jy jou redelike opbrengs verwagtinge met jou risikosprofiel oor- eenstem. ‘n Konserwatiewe of versigtige belegger kan byvoorbeeld nie verwag om die hoogste opbrengs beskikbaar te ontvang indien hulle nie bereid is om ‘n ekstra element van risikos in hul beleggingsopsies te aanvaar nie. In ons veranderende wêreld waar opsies oneindig is, bestaan daar ‘n behoefte vir finansiële sekuriteit. Wanneer jou welverdiende geld belê word, is dit belangrik om te weet wat jou persoonlike risiko profiel is wat oorweeg moet word. Plandirek besef dat elke belegger uniek is en gebruik ‘n stel vrae om te bepaal watter portefeuljes geskik sal wees binne jou besondere risiko profiel. Beantwoord asseblief die vrae hieronder om jou risiko profiel te bepaal. Jy kan dan besluit om te belê in portefeuljes wat gepas is en professioneel bestuur word deur vooraanstaande bate-bestuurders, in ooreenstemming met jou individuele risiko profiel. Die risikoprofiel berekening neem 3 faktore in ag, nl.:   Stel die primêre beleggingsdoelwit vas. Stel die beleggingstermyn vas. Stel jou toleransie vir risiko of risikoprofiel vas.

Beantwoord die vrae om jou risikoprofiel te bereken:

Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kry 'n UA Kwotasie Kontak 'n Adviseur Risikoprofiel berekening Go to English website
Kies die opsie wat die naaste is aan jou voorgenome belegging:
   
 
A Enkelbedrag belegging van R 10 000 of 'n herhalende belegging van R 100 pm.
B Enkelbedrag belegging van R 100 000 of 'n herhalende belegging van R 1 000 pm.
C Enkelbedrag belegging van R 1 000 000 of 'n herhalende belegging van R 10 000 pm.
   
Watter beleggingstermyn word verlang vir hierdie spesifieke belegging?
   
 
A Korter as 3 jaar
B Tussen 3 en 5 jaar
C Vir 5 jaar en langer
   
Beskou die 4 grafieke wat die hipotetiese beste en swakste uitkomste van vier tipiese beleggings (met verskillende beleggingsrisiko's) oor ‘n 5 jaar periode wys. Oorweeg die wisselvalligheid van die beleggingswaardes asook die potensiële kapitaalverliese en/of -winste gedurende die beleggingstermyn.
 
Kies die belegging wat u sal oorweeg met die meeste gemak, gegewe u beleggingsdoelwit.
   
 
   
Veronderstel u het ‘n paar jaar gelede ‘n eenmalige betaling gemaak of het vir ‘n paar jaar herhalende betalings
 
 
Uit die onderstaande opsies, kies die slegste toekomstige opbrengs, wat u moontlik kan weerstaan.
   
 
A
B
C
D
E
   
Kies die opbrengskoers wat naaste is aan u verwagting vir die belegging wat u tans oorweeg.
   
 
A Opbrengs hoër as inflasie (plus 2% - 4%), maar met moontlikheid van kapitaalverliese.
B Maksimeer opbrengs, selfs al mag die opbrengste wisselvallig wees en aansienlike kapitaalverliese mag plaasvind van jaar tot jaar.
C Opbrengs ten minste gelyk aan die inflasiekoers (met geringe moontlikheid van kapitaalverliese).
   
Veronderstel u het ‘n paar jaar gelede ‘n eenmalige betaling gemaak of het vir ‘n paar jaar herhalende betalings
 
 
Uit die onderstaande opsies, kies die uitbetalingscenario na vyf jaar wat vir u die mees aanvaarbare sal wees.
   
 
A
B
C
D
E
   
  portefeuljes, elk met verskillende risiko en opbrengs eienskappe, oor enige 5 jaar periode. Kies die portefeulje
 
wat die beste u verwagting t.o.v. die balans tussen opbrengs en bestendigheid van beleggingswaarde beskryf.
   
 
   
Wat is u onmiddellike inkomstebehoefte vanuit die belegging wat u tans oorweeg?
   
 
A Geen onmiddellike inkomste benodig
B Matige inkomstebehoefte (tussen 5% en 8% van kapitaal per jaar)
C Hoë inkomstebehoefte (meer as 8% van kapitaal per jaar)
   
Kies die stelling wat die algemene doel van die belegging wat u tans oorweeg die beste beskryf.
   
 
A Kapitaalbeskerming is van primêre belang; kan slegs minimale risiko van kapitaalverliese oor enige 1 jaar periode aanvaar; maksimeer stabiliteit van kapitaal.
B Primêre beleggingsdoelwit is voorsiening van inkomste; kan slegs beperkte risiko van kapitaalverliese oor enige jaar aanvaar; stabiele inkomste.
C Verlang die potensiaal vir toekomstige kapitaal- en inkomstegroei; kan redelike risiko vir kapitaalverliese oor 1 jaar periodes aanvaar.
D Voorsiening vir langtermyn kapitaalgroei, met geen huidige behoefte aan inkomste nie; aanvaar die risiko van potensiële uitermatige wisselvallige opbrengste van jaar tot jaar.
   
   
  Jou risikoprofiel volgens bg. antwoorde is:
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
   
   
Aftreebehoefte UA Belastingaftrekking UA Besparing UA illustratiewe opbrengs Risikoprofiel Begroting Sanlam Cumulus Echo Uittree-Annu´teit kwotasie Uittree-annu´teit Bewaringsfonds Aftreebeplanning Spaar vir aftrede By aftrede Ander dienste Kontak 'n Adviseur Risikoprofiel Uittree-annu´teit Spaar vir aftrede