©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

Aftreebeplanning:

DOEN_MY_SPAAR_SOMME
Meer oor spaar vir aftrede Meer oor spaar vir aftrede
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
Meer oor beleggings by aftrede Meer oor beleggings by aftrede
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
Sanlam Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Momentum Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Ou Mutual Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Discovery Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Brightrock Nuwe generasie lewensversekering Glacier is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Allan Gray is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Investec is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Coronation is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. ABSA se AIMS is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Liberty Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings PPS Lewensversekering vir die professionele persoon Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu. Discovery Health: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. bestMed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Bonitas: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Medihelp: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Stratum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Discovery: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Discovery Health se mediese skemas vir individue & besighede. Momentum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Momentum Health se mediese skemas vir individue & besighede. Sanlam: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Mortgage: Laat 'n spesialis jou bystaan met residentiele huislenings by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank. FMI spesialiseer met beskerming van jou inkomste. Selfmed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid.
Spaar vir Aftrede / of By Aftrede  Dit is kommerwekkend as mens na onlangse statistiek kyk wat deur een van die groot versekeraars in Suid-Afrika gedoen is. Die statisieke dui daarop dat slegs ongeveer 6% van Suid-Afrikaners finansiël onafhanklik sal kan aftree. Die res van die mense sal afhanklik wees van naasbestaandes, geforseer word om aan te hou werk of afhanklik wees van staatspensioen. ‘n Nuwe Generasie Uittree-annuïteit (UA) is waarskynlik die mees geskikte manier om vir aftrede voorsiening te maak of om jou huidige spaargeld of beleggings wat vir aftrede bedoel is aan te vul. Jy kan daaraan dink as ‘n doen-dit-jouself pensioenplan. Die fondse in ‘n uittree-annuïteit is teen krediteure beskerm en die premiebydrae is binne vasgestelde perke aftrekbaar van jou belasbare inkomste. Gebruik die skakels op die blad om jou berekeninge te doen en kontak ‘n adviseur indien jy meer advies benodig, maar begin spaar! Met die verbeterde mediese tegnologie word ons almal se lewens-verwagtinge langer (maw. ons leef langer) en die gemiddelde Suid-Afrikaner se pensioenvoorsiening skiet ver tekort.
Ander aftrede dienste 

Verhoog jou UA:

Indien jy reeds ‘n uittree-annuïteit eienaar is en graag jou bydrae wil verhoog of ‘n enkelpremie storting wil doen omdat jy nog beter voorsiening wil maak vir aftrede, kan jy die webblad gebruik om ‘n kwotasie te kry en die verhoging te doen. Of jy ‘n verhoging kan doen op jou bestaande uittree-annuïteit en of dit raadsaam is om die uittree-annuïteit te verhoog verskil van maatskappy tot maatskappy en van produk tot produk.     

Vervroegde aftrede uit UA:

Wanneer jy 55 jaar oud is kan jy jou uittree-annuïteit beeindig en die voordele in die fonds ontvang. Aangesien die uittree-annuïteit heelwaarskynlik oorspronklike uitgeneem is om voorsiening te maak vir jou aftrede, kan die vroeë beeindiging van ‘n uittree-annuïteit jou leefstyl by werklike aftrede beinvloed! Daar is, soos by aftrede ‘n paar implikasies en belangrike besluite wat geneem moet word wanneer jy besluit  om vroeër af te tree en dit sal raadsaam wees om ‘n finansiële adviseur te nader vir advies.     

Onttrekking uit UA:

Behalwe vir ‘n paar uitsonderings is dit nie moontlik om uit ‘n uittree-annuïteit te onttrek voordat jy 55 jaar oud is nie. Indien jy finansiële probleme onder- vind voor hierdie ouderdom en daar is voldoende fondse in jou uittree- annuïteit, kan jy ophou om premies te betaal wat sal beteken jou uittree-annuïteit sal volopbetaald gemaak word. Met ‘n volopbetaalde uittree-annuïteit sal jy steeds rente verdien op jou fondsewaarde in die uittree-annuïteit.
Aftrede (Beleggings by aftrede)  Wanneer jy die belangrike mylpaal van aftrede in jou lewe bereik het is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat jy moet maak! Dis uiters belangrik dat jy die beste besluite vir jou unieke omstandighede maak aangesien die meeste tipes beleggings wat jy met jou verpligte gelde uit aftreefondse maak nie later verander kan word nie. Gebruik die skakels op die webblad en kry meer inligting, gebruik die gebruikers vriendelike berekeninge en kontak ‘n ervare adviseur om jou by te staan met die belangrike besluite wat gemaak moet word! Jy kan gemoedsrus hê dat die diensverskaffer almal groot handelsnaam produkverskaffers verteenwoordig. Gebruik die inligting op die webblad en veral die kontantvloei berekening om die beste langtermyn besluit te maak wat vir jou unieke omstandighede sal werk.
Onafhanklike Advies & Oplossings
Onttrek uit UA Onttrek uit UA
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Aftreebeplanning Spaar vir aftrede Dit is kommerwekkend as mens na onlangse statistiek kyk wat deur een van die groot versekeraars in Suid- Afrika gedoen is. Die statisieke dui daarop dat slegs ongeveer 6% van Suid-Afrikaners finansiël onafhanklik sal kan aftree. Die res van die mense sal afhanklik wees van naasbestaandes, geforseer word om aan te hou werk of afhanklik wees van staatspensioen. ‘n Nuwe Generasie Uittree-annuïteit (UA) is waarskynlik die mees geskikte manier om vir aftrede voorsiening te maak of om jou huidige spaargeld of beleggings wat vir aftrede bedoel is aan te vul. Jy kan daaraan dink as ‘n doen-dit-jouself pensioenplan. Die fondse in ‘n uittree- annuïteit is teen krediteure beskerm en die premiebydrae is binne vasgestelde perke aftrekbaar van jou belasbare inkomste. Gebruik die skakels op die blad om jou berekeninge te doen en kontak ‘n adviseur indien jy meer advies benodig, maar begin spaar! Met die verbeterde mediese tegnologie word ons almal se lewens-verwagtinge langer (maw. ons leef langer) en die gemiddelde Suid- Afrikaner se pensioenvoorsiening skiet ver tekort. Beleggings by aftrede  Wanneer jy die belangrike mylpaal van aftrede in jou lewe bereik het is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat jy moet maak! Dis uiters belangrik dat jy die beste besluite vir jou unieke omstandighede maak aangesien die meeste tipes beleggings wat jy met jou verpligte gelde uit aftreefondse maak nie later verander kan word nie. Gebruik die skakels op die webblad en kry meer inligting, gebruik die gebruikers vriendelike berekeninge en kontak ‘n ervare adviseur om jou by te staan met die belangrike besluite wat gemaak moet word! Jy kan gemoedsrus hê dat die diensverskaffer almal groot handelsnaam produkverskaffers verteenwoordig. Gebruik die inligting op die webblad en veral die kontantvloei berekening om die beste langtermyn besluit te maak wat vir jou unieke omstandighede sal werk. Ander aftrede dienste

Verhoog jou UA:

Indien jy reeds ‘n uittree-annuïteit eienaar is en graag jou bydrae wil verhoog of ‘n enkelpremie storting wil doen omdat jy nog beter voorsiening wil maak vir aftrede, kan jy die webblad gebruik om ‘n kwotasie te kry en die verhoging te doen. Of jy ‘n verhoging kan doen op jou bestaande uittree-annuïteit en of dit raadsaam is om die uittree-annuïteit te verhoog verskil van maatskappy tot maatskappy en van produk tot produk.

Vervroeg jou aftrede uit UA:

Wanneer jy 55 jaar oud is kan jy jou uittree-annuïteit beeindig en die voordele in die fonds ontvang. Aangesien die uittree-annuïteit heelwaarskynlik oorspronklike uitgeneem is om voorsiening te maak vir jou aftrede, kan die vroeë beeindiging van ‘n uittree- annuïteit jou leefstyl by werklike aftrede beinvloed! Daar is, soos by aftrede ‘n paar implikasies en belangrike besluite wat geneem moet word wanneer jy besluit  om vroeër af te tree en dit sal raadsaam wees om ‘n finansiële adviseur te nader vir advies.

Onttrekking uit UA:

Behalwe vir ‘n paar uitsonderings is dit nie moontlik om uit ‘n uittree-annuïteit te onttrek voordat jy 55 jaar oud is nie. Indien jy finansiële probleme onder- vind voor hierdie ouderdom en daar is voldoende fondse in jou uittree-annuïteit, kan jy ophou om premies te betaal wat sal beteken jou uittree-annuïteit sal volopbetaald gemaak word. Met ‘n volopbetaalde uittree-annuïteit sal jy steeds rente verdien op jou fondsewaarde in die uittree-annuïteit. Onafhanklike Advies
Sanlam Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Momentum Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Ou Mutual Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Discovery Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Brightrock Nuwe generasie lewensversekering Glacier is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Allan Gray is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Investec is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Coronation is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. ABSA se AIMS is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Liberty Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings PPS Lewensversekering vir die professionele persoon Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu. Discovery Health: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. bestMed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Bonitas: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Medihelp: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Stratum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Discovery: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Discovery Health se mediese skemas vir individue & besighede. Momentum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Momentum Health se mediese skemas vir individue & besighede. Sanlam: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Mortgage: Laat 'n spesialis jou bystaan met residentiele huislenings by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank. FMI spesialiseer met beskerming van jou inkomste. Selfmed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid.

PlanDirek