Plandirek Deur Finansiële Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Beleggings

   Gekoppelde beleggingsplan

Jou persoonlike besonderhede:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Taal van die kwotasie  
Jou e-posadres  
Kontaknommer  
Alternatiewe kontaknommer  
Jou belastingbedeling  
Titel  
Van  
Noemnaam  
Geboortedatum  
Geslag  
Watter dorp / stad woon jy  
Poskode  
     
Kwotasie besonderhede:    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Beleggingsdatum  
Tipe belegging  
Maandelikse bedrag: R
Enkelpremie bedrag: R
Wil jy 'n inkomste trek  
     
Frekwensie van inkomste  
% inkomste per frekwensie   %
    OF
Inkomste per frekwensie R
     
Risikoprofiel van fondse?
 
Opmerkings
 

Beleggings > Produkte > Effektetrust gekoppelde belegging

Effektetrust gekoppelde beleggingsplan

Vir buigsame beleggings vir individue, trusts of maatskappye wat in Suid-Afrikaanse kollektiewe beleggingsfondse en aandele wil belê, stel ons die Beleggingsplan beskikbaar. Kry meer inligting oor die effektetrus gekoppende beleggingsplan op die webblad, kontak ‘n finansiële adviseur en kry ‘n kwaliteit kwotasie wat verskaf word deur ‘n groot handelsnaam produkverskaffer.  ..

Hoekom in ‘n Effektetrust Gekoppelde Beleggingsplan belê?

Jou moontlike behoeftes:

Wat die Effektetrust Gekoppelde Beleggingsplan bied

‘n Beleggingsproduk wat nommerpas Jy kan uit ‘n wye reeks onderliggende beleggings kies, wat jou instaat stel om jou vir jou behoeftes saamgestel is belegging volgens jou omstandighede en risikoprofiel saam te stel. Die versekering dat die finansiële Die toonaangewende maatskappye doen deurlopend evaluerings van die adviseur se beleggingskeuses op onderliggende kollektiewe beleggingsfondse wat deur die maatskappye beskikbaar betroubare navorsing gegrond is is en bied aan die finansiële adviseurs die ondersteuning wat hulle nodig het om ingeligte beleggingsbesluite te neem. Buigsaamheid rakende die bedrae Jou bydrae is buigsaam en jy het maklike toegang tot jou fondse. wat jy in die belegging plaas en daaruit neem Deursigtigheid en toegang tot Jy ontvang ‘n omvattende beleggingsverslag wat jou in staat stel om jou inligting oor die belegging belastingopgawe maklik in te vul.

Eienskappe van die Effektetrus Gekoppelde Beleggingsplan

Bydraes: Jy kan die volgende belê: ‘n enkelbedrag, met of sonder herhalende premies;   herhalende bedrae; en   ad hoc-bedrae Beleggingstermyn: Daar is geen minimum of maksimum termyn nie. ‘n Termyn van ten minste drie jaar word aanbeveel om die uitwerking van veranderings in die mark op kort termyn te verminder. Beleggingsrisiko: Daar is geen beleggingswaarborge nie. Jou keuse van onderliggende beleggings stel jou in staat om die risikovlak van die belegging nommerpas te bepaal. Omskakelings tussen Geen administrasiefooie word gehef wanneer tussen onderliggende fondse onderliggende fondse:   omgesakel word nie, maar sommige fondse kan wel aanvangsfooie hef.

Die struktuur van die Effektetrust Gekoppelde Beleggingplan

Die toonaangewende beleggingshuise bring gerespekteerde kollektiewe beleggingsfondsbestuurders en ‘n wye reeks oplossings byeen. ‘n Feitlik oneindige aantal kombinasies is beskikbaar en 'n adviseur sal jou kan help om jou portefeulje volgens jou individuele risikoprofiel saam te stel. Plaaslike kollektiewe Toonaangewende maatskappye bied ‘n omvattende reeks kollektiewe beleggingsfondse: beleggingsfondse wat deur gerespekteerde maatskappye soos Sanlam, Investec, Allan Gray, Coronation, Old Mutual en ander spesialis batebestuurders bestuur word. Fondse wat volgens risikoprofiel Indien jy verkies om nie self met die markte tred te hou nie, kan jy kies van ‘n bestuur word: reeks fondse op die maatskappye se platforms wat volgens ‘n risikoprofiel bestuur word. Hierdie fondse is oor verskillende bateklasse heen gediversifiseer en word deur enkel- en multibestuurdes bestuur. Aandele en ander onderliggende Die toonaangewende maatskappye bied ‘n reeks aandele en ander finansiële beleggings: instrumente. Dié portefeuljes kan instrumente soos beursverhandelde fondse insluit wat indekse op die JSE Beperk volg. ‘n Ervare aandelemakelaar kan jou portefeulje bestuur en namens jou volgens jou instruksies transaksies doen.

Belastings en fooie

Belasting: Inkomstebelasting: Inkomste-uitkering van kollektiewe beleggingsfondse kan tot en met sekere perke belasbaar wees. Kapitaalwinsbelasting: Kapitaalwinste of –verliese kan plaasvind indien ‘n bate vervreem word. Om ‘n bate te vervreem sluit ook die verkoop of omskakeling van eenhede binne ‘n belegging in. Vir verdere besonderhede kan jy met 'n adviseur in verbinding tree. Fooie: Maatskappy se fooie: Administrasiefooie (Sommige maatskappye hef geen administrasiefooie vir  omskakelings tussen onderliggende fondse nie). Ander fooie: Batebestuursfooie vir die bestuur en verhandeling van die beleggings Finansiële tussengangersfooie (onderhandelbaar met die tussenganger)

Toegang tot fondse

Gereelde onttrekkings: Jy besluit oor die bedrag en frekwensie vir gereeld onttrekkings – maandeliks,   kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks. Ad hoc onttrekkings: Jy kan in enige stadium ad hoc onttrekkings doen. Boedelbeplanning: By afsterwe sal die belegging deel van jou boedel vorm en boedelbelasting kan betaalbaar wees.

Kry'n Effektetrust Gekoppelde Beleggingsplan kwotasie.

Indien jy 'n beleggingsgekoppelde Effektetrust kwotasie wil hê, kan jy die vorm voltooi om ‘n verpersoonlikte kwotasie te ontvang wat die besparing wat jy sal kry as jy direk aansoek doen, sal reflekteer. Die inligting wat jy verskaf sal ons bystaan om geskikte fondse vir jou te kies. Alle inligting sal as streng vertroulik hanteer word.
Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Beleggings Berekeninge Kontak 'n Adviseur Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Go to English website Belastingvrye spaarrekening Gewaarborgde belegging 5 Jaar belegging Gekoppelde belegging Inleiding Berekeninge Produkte Vrae en antwoorde Kontak 'n Adviseur Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie. Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Effektetrust | Kollektiewe Beleggings Gekoppelde beleggingsplan Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie. Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie. Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie. Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie. Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie. Gekoppelde belegging Produkte Hoekom 'n effektetrust gekoppelde belegging? Eienskappe van 'n effektetrust gekoppelde belegging? Struktuur van 'n effektetrust gekoppelde belegging. Belastings betaalbaar in 'n effektetrust gekoppelde belegging. Hoe toeganklik is jou fondse in 'n effektetrust gekoppelde belegging? Kry 'n effektetrust gekoppelde belegging kwotasie.