Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Berekeninge

Finansiëledienste Berekeninge

Inleiding

Vind die berekeninge vir die diens waarin jy belangstel op die blad! Gebruik die berekeninge om antwoorde te kry op vrae wat jy dalk mag hê  en verseker dat jy die regte produk vind met die regte voordele en / of definisies vir die behoeftes wat jy mag hê. Volg die skakels op die berekeninge se webblaaie om kwaliteit oplossings te vind vanaf gerespekteerde groot handelsnaam produkverskaffers. .
hoeveel nodig aftrede en hoeveel om te spaar berekening spaar vir aftrede

Voorsiening vir aftrede berekeninge

Aftreebehoefte en spaarpoging benodig berekening. Met die berekening moet jy 'n aanname maak van die rentekoers en die inflasiekoers oor die termyn voor en na aftrede. Jy sê dan vir die rekenaar wanneer jy wil aftree en hoeveel pensioen jy in vandag se waarde graag wil ontvang. Die berekeninge sal die gemiddelde lewensverwagting vir mense van jou geslag, wat op die ouderdom wat jy wil aftree, gebruik om te bereken hoeveel kapitaal jy nodig sal hê om jou gevraagde pensioen te voorsien wat jaarliks sal groei teen inflasie oor jou lewensverwagting. Die berekening sal ook vir jou aandui hoeveel jy sal moet spaar om jou doelwit te bereik. Bereken beskikbare belastingaftrekking vir uittree-annuïteit bydraes Die rekenaar bereken hoeveel die maksimum aftrekbare huidige bydraes tot uittree-annuïteit is wat jy kan maak.           Bereken hoe bevoordeel uittree-annuïteit bydraes jou spaarpoging Die rekenaar sal vir jou wys hoeveel jy aan belasting spaar indien jy bydraes tot 'n uittree- annuïteit maak en ook vir jou ‘n verpersoonlike verduideliking gee van waarom jy eerder in ‘n uittree-annuïteit moet belê eerder as om in ‘n ander instrument te belê. Bereken wat jou illustratiewe opbrengs vir ‘n uittree-annuïteit bydrae sal wees  Alhoewel die rekenaar vir jou ‘n aanduiding gee van hoeveel jy kan verwag nadat jy ‘n sekere premie oor ‘n spesifieke termyn spaar, is dit egter maar net ‘n illustrasie van die effek van saamgestelde rente en neem dit nie in ag in watter produk jy belê nie. Die werklike opbrengs sal bepaal word deur die die produk waarin jy belê en die werklike groei wat behaal word nadat kostes verhaal is.          

Risikoprofiel berekening.

Die rekenaar sal jou help om te bepaal wat jou toleransie is jeens risiko, om jou by te staan om die fondse in jou uittree-annuïteit te kies waarmee jy gemaklik sal voel met die bates waarin belê word en die opbrengste wat behaal word.          Bereken jou begroting Dis belangrik dat jy jou begrotingsberekeninge doen voordat jy jouself verbind tot enige nuwe uitgawe soos bv. ‘n bydrae tot ‘n uittree-annuïteit  . Gebruik die begrotingsrekenaar om te bereken hoeveel jy kan bydrae tot ‘n uittree-annuïteit as jy al jou inkomstes en uitgawes in ag neem.         

Berekeninge vir aftrede

Bereken belasting betaalbaar by aftrede of dood uit ‘n fonds. Gebruik die berekening op die blad om te bereken vir hoeveel belasting jy aanspreeklik sal wees op enkelbedrae wat jy ontvang uit ‘n pensioenfonds, bewaringsfonds of uittree- annuïteitfondse. Die berekening maak ook voorsiening dat jy belasbare bedrae wat jy reeds in die verlede ontvang het uit lg. fondse en bydraes tot die fondse wat nie in die verlede gekwalifiseer het vir belastingaftrekkings nie, ook in ag geneem word om ‘n meer akkurate berekening te doen.           Bereken belasting betaalbaar by ontrekking uit ‘n fonds. Gebruik die berekening op die blad om te bereken vir hoeveel belasting jy aanspreeklik sal wees indien jy uit onttrek uit ‘n ‘n pensioenfonds of 'n voorsorgfonds. Belasbare onttrekte bedrae wat jy in die verlede ontvang het en oordragte wat jy nou na nuwe fondse maak word in ag geneem in die berekening.          

Doen jou kontantvloei berekening

Gebruik die berekening op die blad om te bepaal vir hoe lank jou kapitaal genoeg sal wees om vir jou ‘n gekose inkomste bedrag te voorsien. Jy moet ‘n aanname maak van die groei (rente) wat jy op jou kapitaal sal verdien en die berekening maak ook daarvoor voorsiening dat jy kan sê met hoeveel jou inkomste jaarliks moet groei om met inflasie tred te hou. Speel met die inkomste bedrag totdat jy die regte kombinasie van inkomste, jaarlikse groei in inkomste en termyn gevind het wat vir jou unieke omstandighede sal werk en maak aanpassings in jou beplanning en leefwyse indien nodig om jou doelwitte te bereik. Lewensdekking & voordele berekeninge Bereken hoeveel lewensdekking het jy nodig? Met die berekening moet jy ‘n aanname maak van die langtermyn inflasie- en rentekoers van verdienste op spaargeld. Die berekening gebruik die aanname van bg. koerse vir die volle tydperk waarvoor die berekeninge gedoen word. Die berekening bepaal hoeveel kapitaal jy sal nodig hê in geval van jou ontydige afsterwe vir: begrafnis uitgawes, om inkomste te voorsien vir jou afhanklikes vir ‘n gekose termyn, opvoedingskoste vir afhanklikes, skulde te vereffen, enige ander voorsienings wat jy wil maak (bv. verblyf, vervoer, ens)                Bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking het jy nodig? Ongeskiktheidsdekking word beperk deur die produkverskaffers na aanleiding van jou ouderdom en jou inkomste. Die maksimum bedrag wat beskikbaar is om voor aansoek te doen behoort dus genoeg te wees om jou lewensstandaard te handhaaf indien jy ongeskik raak totdat jy aftreeouderdom bereik. Die berekeninge bereken dus of jou behoeftes by ongeskiktheid binne die perke wat gestel word val en indien nie, bereken die rekenaar vir jou vir hoeveel jy waarskynlik sal kwalifiseer om voor aansoek te doen.        

Boedelbeplanning berekeninge

Bereken boedelkostes vir enkellopende of ongetroude persoon Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n enkellopende of ongetroude persoon is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.               Bereken boedelkostes vir persone BUITE gemeenskap van goed getroud Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n persoon is wat buite gemeenskap van goed getroud is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.            Bereken boedelkostes vir persone BINNE gemeenskap van goed getroud Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n persoon is wat binne gemeenskap van goed getroud is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.          

Beleggings & spaar berekeninge

Bereken hoeveel om te spaar om ‘n doelwit te bereik Gebruik die rekenaar op die webblad om te bereken hoeveel jy moet spaar om ‘n vasgestelde doelwit opbrengs te bereik oor ‘n vasgestelde periode. Maandelkse-, jaarlikse- en enkelpremie beleggings bedrae met of sonder groei in die premie kan bereken word.                 Bereken hoeveel om te spaar vir studies Die rekenaar bereken vir jou hoeveel jy moet spaar om jou drome te bewaarheid vir die opvoeding van jou geliefdes. Indien jou aanname van die rente wat jy op jou spaargeld verdien reg is en die koste van die kursus styg teen ‘n koers wat gelyk is aan die inflasiekoers wat jy ‘n aanname oor gemaak het, sal jy wanneer die tyd aanbreek vir die studies wat jy beplan, genoeg geld hê om vir die kusus te betaal.                Bereken illustratiewe opbrengs op maandelikse spaarpoging Die berekening bepaal wat die illustratiewe opbrengs op 'n gereelde maandelikse spaarpoging sal wees. Die resultate van die berekening is 'n standaard tabel wat geen verband het met die werklike opbrengste nie. Dit dien slegs as 'n illustrasie van saamgestelde rente vir finansiële beplanning doeleindes en neem nie die besonderhede van die werklike produk, waarin belê word, in ag nie.            Bereken illustratiewe opbrengs op 'n enkelpremie belegging Die berekening bepaal wat die illustratiewe opbrengs op 'n enkelpremie belegging sal wees. Die resultate van die berekening is 'n standaard tabel wat geen verband het met die werklike opbrengste nie. Dit dien slegs as 'n illustrasie van saamgestelde rente vir finansiële beplanning doeleindes en neem nie die besonderhede van die werklike produk, waarin belê word, in ag nie.            Bereken toekomstige waarde van geld Die berekening bepaal wat die illustratiewe opbrengs op 'n gereelde maandelikse spaarpoging sal wees. Die resultate van die berekening is 'n standaard tabel wat geen verband het met die werklike opbrengste nie. Dit dien slegs as 'n illustrasie van saamgestelde rente vir finansiële beplanning doel- eindes en neem nie die besonderhede van die werklike produk, waarin belê word, in ag nie.                Bereken toekomstige waarde van goedere Die berekening bepaal wat die illustratiewe opbrengs op 'n gereelde maandelikse spaarpoging sal wees. Die resultate van die berekening is 'n standaard tabel wat geen verband het met die werklike opbrengste nie. Dit dien slegs as 'n illustrasie van saamgestelde rente vir finansiële beplanning doeleindes en neem nie die besonderhede van die werklike produk, waarin belê word, in ag nie.              

Korttermyn versekering berekening

Bereken  jou korttermynversekering risikoprofiel Voorkeur korttermynversekering verskaffers verwyder kruissubsidies tussen goeie en swak risiko’s deur wetenskaplike aktuariële risiko-evaluering. As dit vir jou voel dat jy te veel betaal vir jou versekering waarop jy nooit eis nie, is jy op die regte plek. Gebruik die berekening op die blad om te evalueer wat jou risikoprofiel is en/of gaan dadelik voort om die vorm vir ‘n kwotasie versoek te voltooi en ‘n geakkrediteerde konsultant sal jou skakel en vir jou ‘n kwotasie te doen.                  

Huislening berekeninge

Bereken vir hoe groot huislening jy behoort te kwalifiseer Die berekening gee vir jou ‘n idée van hoe groot verband aan jou aangebied sal word. Probeer die berekening en kyk of die bedrag voldoende sal wees vir die eiendom wat jy in gedagte het. As jy ‘n aanvaarbare antwoorde kry kan jy sommer dadelik voortgaan en aansoek doen vir jou huislening en die wiele aan die rol kry. (LW. Die banke gee nie vooraf goedkeuring vir verbande nie – Jy moet reeds koopkontrak geteken het voordat jy aansoek doen)             Bereken wat jou verbandpaaiement sal wees Die rekenaar bereken vir jou wat jou huislening- / verbandpaaiement sal wees vir 'n spesifieke verband oor 'n gekose termyn as jy 'n aanname van 'n rentekoers maak.          Bereken hoeveel die geraamde addisionele verbandkostes sal wees Hierdie rekenaar vir verbandkostes, oordragkostes en bankkostes doen die berekeninge om vir jou ‘n aanduiding te gee van die addisionele kostes wat ter sprake is as jy ‘n eiendom koop. Die betrokke kostes word soms oorsien en dit is belangrik om dit in ag te neem wanneer jy die bekostigbaarheid van ‘n nuwe eiendom berekening.                 Bereken effek van ekstra betalings op verbandpaaiement & termyn As jy in die gelukkige posisie is om gereelde ekstra afbetalings op jou verband te kan maak, kan jy ‘n aansienlike bedrag aan rente spaar oor die termyn en boonop jou verband gouer afbetaal. Gebruik die rekenaar om vir jou ‘n aanduiding te gee van hoeveel jy aan rente sal spaar oor die termyn en wat jou nuwe termyn sal wees indien jy gereelde ekstra maandelikse betalings maak op jou verband.  
hoeveel nodig aftrede en hoeveel om te spaar berekening Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Aftreevoorsiening berekeninge Berekening by aftrede Lewensversekering berekeninge Testament berekeninge Beleggings berekeninge Korttermynversekering berekeninge Huislening berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge FinansiŽledienste ontledings en berekeninge hoeveel nodig aftrede en hoeveel om te spaar berekening Bereken Bereken hoeveel nodig aftrede en hoeveel om te spaar berekening Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Bereken Berekeninge