Besigheidsversekering > Aflossing van leningsrekening

Aflossing van leningsrekening

Wanneer 'n besigheid begin, het dit fondse nodig wat moontlik deur finansiering verkry word, om noodsaaklike toerusting, skryfbehoeftes of ander items aan te koop, asook om die gereelde uitgawes soos salarisse, telefoonkoste, huurgeld, ens, te betaal. Indien 'n besigheid geen bates het nie, is daar twee maniere om geld te verkry - of deur aandele uit te reik of deur geld te leen. Omdat die eienaars nie ander mense by die besigheid wil betrek nie, maak hulle gewoonlik op die leningsmetode staat. Die eenvoudigste roete hiervoor sou wees om na 'n bank of ander uitleeninstelling te gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie instellings almal sekuriteit vra en rente hef op enige lening. Indien die besigheid nie genoeg kontantvloei kan voorsien om hierdie verpligting na te kom nie, is die alternatief vir die eienaars en/of direkteure om 'n persoonlike lening aan die besigheid toe te staan. Daar word gewoonlik informeel sonder 'n skriftelike kontrak op die voorwaardes van sodanige persoonlike lening ooreengekom en daar is geen vaste termyn nie en die ooreenkoms weerspieël nie die betaling van enige rente nie. Die balansstaat van die besigheid toon die lening en rente as 'n langtermynverpligting of -las wat op 'n onbepaalde datum in die toekoms afgelos moet word.

Die behoefte:

Die besigheid se behoefte is dus om in staat te wees om die lening te kan terugbetaal by opvraging deur die eienaar / direkteur wanneer hy/sy wil aftree. Indien die besigheid nie in 'n posisie is om op daardie tydstip die lening af te los nie, kan dit insolvent verklaar word - iets wat almal wat betrokke is negatief raak. Behoorlike finansiële beplanning verhinder sulke gevolge.

Voordele van die oplossing:

Die oplossing is om die terugbetaling van die lening oor die termyn tussen die teenswoordige en die verwagte aftreedatum van die direkteur/eienaar te struktureer. Dit sal die minimum finansiële druk op die kontantvloei van die besigheid plaas en sal sorg dat die besigheid op die vereiste datum die lening op die mees belastingdoeltreffende manier kan terugbetaal.

Die oplossing:

Indien borge sterf of ongeskik raak, verskaf borgstellingsversekering gemoedsrus dat die besigheidskuld onmiddellik afgelos sal word sonder dat die borge se persoonlike boedels aanspreeklik gehou word. Die plan maak finansieel sin omdat die maandelikse koste baie klein is in vergelyking met die voordeel.
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Aflos van leningsrekening

Leningsrekening Aflos | Betaling | Versekering vir die Besigheid Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Leningsrekening Aflos | Betaling | Versekering vir die Besigheid Leningsrekening Aflos | Betaling | Versekering vir die Besigheid Leningsrekening Aflos | Betaling | Versekering vir die Besigheid Behoeftes & oplossings Aflossing van leningsrekening