Besigheidsversekering > Besigheidsbedryfskostebeskermer

Besigheidsbedryfskostebeskermer

Om die lopende uitgawes van 'n besigheid te dek. 'n Ideale oplossing vir 'n polishouer wat die lopende uitgawes van sy/haar besigheid moet dek indien hy/sy nie die pligte van sy/haar eie beroep kan uitvoer nie.

Implementering:

Die besigheid identifiseer die sleuteleienaar/s op wie hy staat maak vir die generering van die besigheid se inkomste. Die besigheid verseker hierdie eienaars se lewens sodat die versekeraar indien hulle ongeskik raak, hetsy tydelik of permanent, 'n maandelikse bedrag aan die besigheid sal betaal. Die besigheid gebruik sodanige bedrag om die eienaar te vervang of wend die bedrag aan soos hy goeddink.

Kenmerke van die oplossing:

Die versekering sluit bepaalde besigheidsuitgawes in, terwyl dit ander uitsluit. Kostes wat ingesluit is:   Huur of verbandrente. Eiendomsbelasting, elektrisiteit, water, telefoonkoste. Gereelde onderhoudsdienskoste. Toerusting se bruikhuurkoste. Versekeringspremies. Rekeningkundige fooie. Salarisse van personeel wat nie in dieselfde beroep werk nie. Kostes wat uitgesluit is: Depresiasie. Die salaris of ander verdienste van die polishouer, lede van sy familie, enige persoon wat die pligte van   die polishouer in sy/haar afwesigheid waarneem of besigheidsgenote. Die koste van goedere of handelsware of toevoegings tot die inventaris. Die koste van meubels en toerusting. Kapitaalterugbetalings op enige uitstaande skuld.
Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Besigheidsbedryfkostebeskermer

Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Besigheid Bedryfskoste Versekering | Beskerming Behoeftes & oplossings Besigheidsbedryfskostebeskermer