Besigheidsversekering > Debiteursdekking

Debiteursdekking

Sakeondernemings moet dikwels krediet aan sekere kopers van hulle goedere /dienste verleen ten einde te kan verkoop. Hoewel verkope noodsaaklik is vir die oorlewing van 'n sakeonderneming bring kredietverkope die risiko van wan- of nie-betaling. Waar die debiteur 'n groot entiteit is, is die risiko hiervan betreklik klein en dus aanvaarbaar. Indien die debiteur egter self die eienaar van 'n betreklik klein onderneming is, is die risiko van wanbetaling weens die eienaar se dood of permanente ongeskiktheid groot. Swak skuld kan, wanneer dit 'n aansienlike bedrag geld behels, 'n katastrofiese uitwerking hê en moontlik veroorsaak dat die krediteur insolvent verklaar word, hoewel dit nie sy/haar skuld is nie. Kan 'n mens so 'n situasie vermy? Ja, met voorsorg en behoorlike beplanning!

Die behoefte:

Die bestuur van wanbetalingsrisiko vereis tydige identifikasie van die potensiële probleemgebiede en die implementering van 'n behoorlike aksieplan. Die soort kliënt waar 'n mens dit doeltreffend kan gebruik, is die debiteursbesigheid met 'n alleeneienaar of waar die uitstaande bedrag 'n aansienlike uitwerking sal hê op die krediteur se kontantvloei indien dit nie terugbetaal word nie.

Die oplossing:

'n Mens kan die risiko verminder deur die behoorlike gebruik van 'n lewensversekeringspolis op die debiteur se lewe vir dood of permanente ongeskiktheid. Die krediteur kan dit op een van twee maniere bewerkstellig: Opsie 1 Ingevolge hierdie opsie identifiseer die krediteur die debiteur vir wie hierdie skema bedoel is en doen dan aansoek om 'n geskikte lewenspolis op die debiteur se lewe. Die krediteur is die aansoeker /eienaar, premiebetaler en begunstigde vir die opbrengs. Die krediteur voeg dan die polispremie by die verkoopsprys/faktuur vir die goedere of dienste wat verkoop is en die debiteur moet hierdie bedrag dan terugbetaal. Opsie 2 Ingevolge hierdie opsie dring die krediteur daarop aan as 'n kredietvoorwaarde dat die debiteur 'n polis op sy/haar eie lewe uitneem en daarvoor betaal. Die debiteur sedeer dan die polis as kollateraal vir krediet aan die krediteur vir die tydperk wat die skuld onvereffen bly. Sodra dit terugbetaal is, kan die sessie gekanselleer word. Indien die debiteur egter sterf of permanent ongeskik verklaar word om sy/haar werksfunksies uit te voer terwyl die skuld nog uitstaande is, betaal die versekeraar die polis aan die krediteur uit. Die krediteur verreken die bedrag wat die krediteur ontvang teen die skuld en betaal enige oormaat aan die debiteur se besigheid of boedel terug.

Die voordele

Die bestuur van wanbetalingsrisiko vereis tydige identifikasie van die potensiële probleemgebiede en die implementering van 'n behoorlike aksieplan. Die soort kliënt waar 'n mens dit doeltreffend kan gebruik, is die debiteursbesigheid met 'n alleeneienaar of waar die uitstaande bedrag 'n aansienlike uitwerking sal hê op die krediteur se kontantvloei indien dit nie terugbetaal word nie. Die versekering vereffen die uitstaande skuld ten volle by die dood of permanente ongeskiktheid van die debiteur. Die krediteur ontvang die betaling onmiddellik na 'n suksesvolle eis. Gebeure buite sy/haar beheer raak nie die krediteur se kontantvloei negatief nie. Die krediteur kan beheer van die risiko behou terwyl hy/sy die struktuur kan kies wat die geskikste is. Die koste van 'n lewensversekeringspolis is goedkoop in vergelyking met die skuldbedrag en die finansiële uitwerking ingeval van wanbetaling. Die debiteur se boedel en besigheid word onthef van enige aanspreeklikheid vir die skuld danksy die volle vereffening.
Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Debiteursdekking

Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Debiteur Versekering | Dekking vir die Besigheid Behoeftes & oplossings Debiteursdekking