Besigheidsversekering > Gebeurlikheidsaanspreeklikheid

Gebeurlikheidsaanspreeklikheid

Om finansiering in die besigheidswêreld te verkry kan van kritiese belang wees om die bedrywighede en groei in stand te hou. Eienaars wat kapitaal wil leen, moet gewoonlik persoonlik borg teken namens hulle besighede, met die gevolg dat die eienaar se boedel aanspreeklik gehou kan word vir die skuld van die besigheid. Die oplossing om die persoonlike finansiële behoeftes van die besigheidsverpligtinge te skei is om 'n beskermingsplan vir borgstellings uit te neem, wat ook bekend staan as gebeurlikheidsaanspreeklikheidsversekering.

Die behoefte:

Besigheidseienaars bedryf dikwels hulle besighede deur entiteite met beperkte aanspreeklikheid, omdat hulle hulle persoonlike boedels teen krediteure wil beskerm indien die besigheidsonderneming misluk. Borgstellingsooreenkomste verwyder doeltreffend die voordeel wat hierdie beperkte- aanspreeklikheidsentiteite bied, aangesien hulle die lewensbelangrike skeiding tussen persoonlike finansiële sake en besigheidsverpligtinge verwyder. Gevolglik is persoonlike bates blootgestel aan besigheidsrisiko's en hierdie situasie raak sonder uitsondering persoonlike boedelbeplanning negatief.

Probleme in verband met borgstelling:

Sonder die beskerming van borgstellingsversekering kan die volgende probleme ontstaan: Die eksekuteur kan gedwing word om boedelbates te verkoop ten einde likiditeit te verskaf. Die delging van besigheidskuld kan tot die nadeel van erfgename en afhanklikes wees. Die boedelberedderingsproses kan vertraag word. Die boedel kan insolvent verklaar word indien die algehele besigheidskuld die persoonlike bates oorskry. Afhanklikes kan gedwing word om die bates te verkoop of teen 'n groot koste fondse te leen om hulle lewenstandaard te handhaaf. Die voortgesette bestaan van die besigheid kan in gevaar gestel word.

Die voordele van borgstellingsbeskerming:

Indien borge sterf of ongeskik raak, verskaf borgstellingsversekering gemoedsrus dat die besigheidskuld onmiddellik afgelos sal word sonder dat die borge se persoonlike boedels aanspreeklik gehou word. Die plan maak finansieel sin omdat die maandelikse koste baie klein is in vergelyking met die voordeel. Die beskermingsplan vir borgstelling bied die volgende spesifieke voordele: Die uitstaande lening/s wat deur die borgooreenkoms gedek word, word by die dood of permanente ongeskiktheid van die borg afgelos. Die ontydige dood of permanente ongeskiktheid van die borg raak nie die besigheid se likiditeit nie en kontinuïteit word verseker. Geen vervangende borg is nodig nie, aangesien die skuld ten volle afgelos word en nuwe fasiliteite opnuut beding kan word. Die borg se bestorwe boedel kan sonder onnodige vertraging afgehandel word. Die borg se persoonlike boedel word op geen manier geraak deurdat dit hoef in te staan vir besigheidskuld nie.

Die struktuur:

Indien die borg sterf of ongeskik raak, kan dit gebeur dat die krediteur die lening opsê hoewel die hoofdebiteur steeds die terugbetalings doen. Borgstellingsbeskerming is 'n lewensversekeringspolis wat die hoofdebiteur uitneem op die lewe van 'n individu wat borg staan vir die skuld van die hoofdebiteur. Indien dit korrek gestruktureer word, sal die versekeringspolis genoeg fondse verskaf om die uitstaande saldo van die skuld terug te betaal, wat dus die borg se persoonlike boedel van hierdie aanspreeklikheid onthef. Indien jy belangstel om borgstellingsbeskerming te implementeer vir jou besigheid met die gepaardgaande besparings en voordele kan jy ons kontak vir meer inligting of 'n afspraak, of gaan voort en voltooi die inligting wat benodig word vir 'n besigheidsbehoefte-ontleding, en ontvang 'n verslag oor hoe jy jou besigheid kan beskerm.
Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Gebeurlikheidsaanspreeklikheid

Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Behoeftes & oplossings Gebeurlikheidsaanspreeklikheid