Besigheidsversekering > Besigheidskontinuïteit (koop-en-verkoop)

Besigheidskontinuïteit (koop-en-verkoop)

Die meeste mense bestee baie tyd en moeite daaraan om 'n besigheid, hulle grootste bate, na te vors, op te rig en te bedryf. Baie entrepreneurs beskou dit as die bron van hul aftree-kapitaal en as bron van 'n inkomste vir hulle gesinne wanneer hulle nie meer in staat is om die besigheid te bestuur nie.

Die behoefte:

Ongelukkig het ervaring getoon dat net 'n beperkte aantal besigheids- eienaars die moeite doen om die praktiese gevolge van onverwagte dood of ongeskiktheid te oorweeg. Hoe lank sal dit neem om 'n gewillige koper vir hul besigheid te vind? Sal hulle familie 'n markverwante prys vir hulle besigheids- belange ontvang? Wat sal die uitwerking daarvan op personeel en krediteure wees en hoe sou dit die voortgesette bestaan van die besigheid raak? Die oplossing is 'n besigheidskontinuïteitsplan (ook bekend as 'n koop-en-ver- koop-ooreenkoms).

Die oplossing:

Die besigheidseienaar vind iemand wat die besigheid verstaan en wat belang stel om eienaarskap oor te neem. Hy sluit dan 'n ooreenkoms met daardie persone (die kopers), ingevolge waarvan sy belange in die besigheid aan hulle verkoop word in die geval van sy dood of permanente ongeskiktheid. Dit is dus moontlik vir alleeneienaars om ook so 'n ooreenkoms aan te gaan om hul besigheid te verkoop. Voorbeelde van moontlike kopers is die huidige mede-eienaars, personeellede, mededingers of, in die geval van 'n maatskappy of beslote korporasie, die besigheidsentiteit self. Die besigheidseienaar kan deur mondelinge ooreenkoms so 'n kontrak sluit, maar omdat die bestaan van die ooreenkoms dalk later moeilik bewys kan word, beveel ons aan dat die kontrak, waar moontlik, op skrif gestel word. Dit is 'n ooreenkoms vir die koop en verkoop van bates en gevolglik moet dit sekere noodsaaklike bepalings en voorwaardes bevat. Dit is: die volle besonderhede van die verkoper, die volle besonderhede van die koper, 'n beskrywing van die bates wat verkoop gaan word, die prys van die besigheidsbelang en hoe dit gefinansier sal word, en die omstandighede waaronder die kontrak uitgevoer kan word. Dit is noodsaaklik dat die verkoper en die koper ooreenkom oor die waarde van die besigheidsbelang aangesien geen kontrak andersins tot stand kan kom nie. Die vertrekpunt behoort te wees om vas te stel hoeveel 'n gewillige koper bereid sou wees om te betaal en hoeveel 'n gewillige verkoper bereid sou wees om te aanvaar vir die besigheid. Dit word aanbeveel dat die partye vooraf ooreenkom op die waardasiemetodologie wat gebruik moet word, en dat dit by die kontrak geïnkorporeer word ten einde geskille in die toekoms te vermy. Die ooreengekome waardasiemetode word dan gebruik om die koopprys by die aanvang van die kontrak te bepaal. Die volgende stap is om te besluit hoe die koopprys befonds moet word. Die koper kan poog om genoeg kapitaal op te bou deur te spaar, maar dit is 'n riskante opsie omdat 'n mens nie weet wanneer dood of ongeskiktheid kan plaasvind nie. Lewensversekering bied 'n praktiese en koste-effektiewe oplossing vir hierdie probleem: die koper kan versekering op die lewe van die verkoper uitneem ten einde genoeg kapitaal te ontvang om die volle koopprys te dek. 'n Nuwe  versekeringspolis is verkieslik omdat die opbrengs daarvan gewoonlik vrygestel sal wees van boedel- en kapitaal- winsbelasting, maar die kliënt kan steeds kies om eerder 'n bestaande polis te gebruik indien sy aansoek vir 'n nuwe polis in alle waarskynlikheid weens swak gesondheid of ouderdom afgewys sal word.

Die voordele van borgstellingsbeskerming:

Hierdie ooreenkoms voorsien die besigheidseienaars van 'n plan om die besigheid voort te sit indien een van die eienaars/mede-eienaars sou sterf of permanent ongeskik sou raak. Sonder die ooreenkoms kan die volgende probleme ontstaan: potensiële kopers kan dalk nie so geredelik gevind word nie, familielede van die verkoper kan geregtig raak op 'n aandeel in die besigheid deur 'n erflating en mag dalk geen belangstelling in, of kennis van, die besigheid hê nie, die besigheidsbelang kan verkoop word teen 'n bedrag wat aansienlik minder as die billike markwaarde is, wat die doeltreffendheid van die verkoper se boedelbeplanning kan ondermyn, dit kan die besigheid se verhouding met banke en krediteure nadelig raak en hulle kan dan die besigheid se kredietfasiliteite terugtrek, groot kapitaalbedrae sal benodig word om die koop van 'n gestorwe of ongeskikte mede-eienaar se belang te befonds op 'n tydstip wanneer die koper(s) moontlik nie in staat is om voldoende finansiering vir die transaksie te bekom nie, en gesogte personeel sal nie na die besigheid gelok word nie en bestaande werknemers sal onseker wees oor hulle toekoms en kan dalk bedank.
Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Koop en verkoop versekering

Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Koop-en-verkoop versekering vir die besigheid Behoeftes & oplossings Koop-en-verkoop versekering