Besigheidsversekering > Korporatiewebelegging

Korporatiewebelegging

As 'n besigheidseienaar is jy bewus van groot uitgawes wat jy in die toekoms moet betaal of kapitaalbates wat jy moet aankoop of vervang. Die eienaar/s moet die koste van hierdie artikels óf uit die besigheid se kontantvloei óf deur bankfinansiering vereffen. Indien die bankfinasieringsroete gevolg word is daar twee bykomende uitgawes, naamlik rente en 'n deposito wat in ag geneem moet word. Hoe oorkom jy hierdie probleem?

Die behoefte:

Om toekomstige besigheidsuitgawes op 'n gestruktureerde en kostedoeltreffende manier te finansier deur gebruik te maak van enige belastingtoegewings wat van toepassing is.

Die oplossing:

Deur 'n belegging in die naam van die besigheid te struktureer, kan jy betyds voorsiening maak vir die toekomstige uitgawe sonder om onnodige druk te plaas op die besigheid se kontantvloei of winste. Die Korporatiewebelegging doen presies dit. Gewoonlik sal jy 'n keuse hê van beleggingsprodukte waarin jy die finansiële voorsiening kan huisves en wat jy saam met 'n gekwalifiseerde finansiële beplanner kan oorweeg. Jou persoonlike omstandighede sal die geskiktheid van elke soort belegging bepaal met inagneming van die verskillende faktore soos die termyn, toeganklikheid, beskerming en belasting. Hierbenewens kan jy ook besluit om voldoende bydraes te belê om al die sake in een kontrak te dek of jy kan besluit op 'n kombinasie beleggings. Hoe bereken jy die vereiste herhalende bydrae? Eerstens stel jy die huidige en toekomstige koste (met inagneming van 'n veronderstelde inflasiekoers) vas wat nodig is vir elke kapitaaluitgawe. Tweedens bereken jy die termyn deur te bepaal wanneer jy die geld nodig het. Derdens neem jy enige bestaande voorsiening in ag (met voortgesette groei daarop) ten einde te verseker dat die oplossing geskik is vir die behoefte. Vierdens faktoriseer jy 'n verwagte beleggingsgroeikoers en enige styging in die gereelde bydraes. Sodra jy al hierdie faktore vasgestel het, word 'n finansiële berekening gedoen om die vereiste gereelde bydrae te bepaal. Die kapitaalwaarde wat so geskep word, kan gebruik word om, óf die uitgawe te betaal, óf om die bate te koop, óf om vir 'n gedeelte daarvan te betaal.

Hoe kan jy bekostig om hierdie bydrae te betaal?

Kan jy bekostig om die nodige bydrae te betaal? Die eintlike vraag is nie of jy kan bekostig om dit te betaal nie maar of jy kan bekostig om dit nie te betaal nie, veral met inagneming daarvan dat SAID in hierdie opsig deur belastingaftrekkings help. Deur gebruik te maak van die beskikbare aftrekkings om voldoende voorsiening te maak, omskep jy 'n boekinskrywing in 'n werklike bate. SAID laat 'n belastingaftrekking toe vir die werklike bedrag wat jy bestee aan uitgawes wat jy oploop in die produksie van belasbare inkomste. Hierdie basiese aftrekking ingevolge artikel 11(a) van die Inkomstebelastingwet (IBW) sluit in rente op lenings wat gebruik word om produksie te finansier en die koste van enige bruikhuur van bates wat jy aanwend. Hierbenewens laat artikel 11(e) van die IBW 'n aftrekking toe vir die depresiasie van 'n bate oor sy nuttige gebruikslewe wanneer so 'n bate in die produksie van inkomste gebruik word. Indien jy hierbenewens as 'n "klein besigheid" geklassifiseer is en jou jaarlikse omset minder as ‘n sekere perk is kan jy kwalifiseer vir 'n verminderde korporatiewe tarief. Deur hierdie aftrekkings in jou besigheid te eis verminder jy jou belasting verpligting.

Die voordele:

Voordele wat die oplossing vir die besigheid inhou: Gesonde korporatiewe bestuur deur voldoende voorsienings. Groei van alternatiewe bates in die besigheid, wat so sy waarde vir aandeelhouers verhoog. Vervanging van langtermynaanspreeklikhede op die balansstaat deur vaste bates wat dus die hefboomverhoudinge verbeter. Verbetering van die kredietwaardigheid van die besigheid. Stelselmatige en gestruktureerde belegging vir 'n toekomstige uitgawe. Gebruik van die SAID-vergunning om die koste te subsidieer. Skepping van 'n belegging wat belastingvrye inkomste na vyf jaar kan genereer. 'Parkeerruimte' vir behoue inkomste in die toekoms weens die "black hole"-fasiliteit wat geskep is.
Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Korporatiewe belegging

Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Belegging vir die Besigheid | Maatskappy | BK Behoeftes & oplossings Korporatiewebelegging