Besigheidsversekering > Beskerming van leningsrekening

Beskerming van leningsrekening

Wanneer 'n besigheid begin, het hy fondse nodig wat moontlik deur finansiering verkry word, om noodsaaklike toerusting, skryfbehoeftes of ander items aan te koop, asook om die gereelde uitgawes soos salarisse, telefoonkoste, huurgeld, ens, te betaal. Indien 'n besigheid geen bates het nie, is daar twee maniere om geld te verkry - of deur aandele uit te reik of deur geld te leen. Omdat die eienaars nie ander mense by die besigheid wil betrek nie, maak hulle gewoonlik op die leningsmetode staat. Die eenvoudigste roete hiervoor sou wees om na 'n bank of ander uitleeninstelling te gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie instellings almal om sekuriteit vra en rente hef op enige lening. Indien die besigheid nie genoeg kontantvloei kan voorsien om hierdie verpligting na te kom nie, is die alternatief vir die eienaars en/of leners om 'n persoonlike lening aan die besigheid toe te staan. Daar word gewoonlik informeel sonder 'n skriftelike kontrak op die voorwaardes van sodanige persoonlike lening ooreengekom en daar is geen vaste termyn nie en die ooreenkoms weerspieël nie die betaling van enige rente nie. Die balansstaat van die besigheid toon die lening en rente as 'n langtermynverpligting of -las wat op 'n onbepaalde datum in die toekoms afgelos moet word.

Die behoefte:

Die besigheid se behoefte is dus om in staat te wees om die lening te kan terugbetaal by opvraging deur die eienaar/lener of enige ander persoon soos 'n eksekuteur wat die mag het om te handel. Indien die besigheid nie in 'n posisie is om op daardie tydstip die lening af te los nie, kan dit insolvent verklaar word, iets wat almal wat betrokke is negatief raak. Behoorlike finansiële beplanning verhinder sulke gevolge.

Die oplossing:

Die oplossing is dat die besigheid die lewe van die eienaar/lener verseker vir 'n bedrag wat gelyk is aan die uitstaande lening. Dit is 'n eenvoudige, goedkoop en doeltreffende manier om te sorg dat daar kontant beskikbaar is op die tydstip wanneer dit nodig is. Indien jy belangstel om leningsrekeningbeskerming te implementeer vir jou besigheid met die gepaardgaande besparings en voordele kan jy ons kontak vir meer inligting of 'n afspraak, of gaan voort en voltooi die inligting wat benodig word vir 'n besigheidsbehoefte-ontleding, en ontvang 'n verslag oor hoe jy jou besigheid kan beskerm.
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Beskerming van leningsrekening

Leningsrekening Versekering | Beskerming Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Leningsrekening Versekering | Beskerming Leningsrekening Versekering | Beskerming Behoeftes & oplossings Beskerming van leningsrekening