Besigheidsversekering > Personeelretensie

Personeelretensie

Werknemers is nie meer tevrede om sonder genoegsame vergoeding vir die res van hulle aktiewe lewens vir een werkgewer te werk nie. Hierbenewens begin werkgewers besef dat personeelomset ernstige finansiële implikasies het vir hulle besighede. Dit het noodsaaklik geword dat werkgewers by- komende metodes vind om die dienste van sodanige personeellede te behou.

Die behoefte:

Werkgewers wat besonder waardevolle werknemers of sleutelpersoneel het, kan dit moeilik vind om hul dienste te behou in die lig van mededingers wat beter vergoedingspakette aanbied. Die verlies aan werknemers met spesiale vaardighede of kennis kan finansiële verlies vir die werkgewer veroorsaak. Hoewel salarisverhogings 'n oplossing kan bied, waarborg dit nie dat die diens van sleutelwerknemers.

Die oplossing:

Die oplossing is 'n vorm van finansiële aansporing bo en behalwe die werk- gewer se salaris wat die werknemer sal ontmoedig om te bedank. Dit kan gedoen word deur 'n kontantbetaling (bonus) wat uit 'n beleggingskema betaal word, deelname aan winsdeling of deur 'n aandele-opsieskema.
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Behou personeel

Personeel | Werknemers Voordele om hul dienste te behou Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Personeel | Werknemers Voordele om hul dienste te behou Personeel | Werknemers Voordele om hul dienste te behou Behoeftes & oplossings Personeelretensie