Besigheidsversekering > Sleutelpersoonversekering

Sleutelpersoonversekering

Talle besigheidseienaars erken hulle personeel as hulle waardevolste bate en belê 'n enorme hoeveelheid geld daarin om hulle te behou. Maar wat sou die finansiële impak op die besigheid wees indien 'n sleutelpersoneellid sterf of permanent ongeskik raak? Hoe kan die besigheid hom beskerm? Die oplossing vir die besigheid is om sleutelpersoonversekering uit te neem op die lewens van hierdie sleutelwerknemers.

Die behoefte:

Om sake te doen beteken dat sake-eienaars 'n sekere mate van risiko moet aanvaar. Sleutelpersoonversekering is 'n doeltreffende metode om die finansiële risiko wat verbonde is aan die verlies van sleutelwerknemers na 'n versekeringsmaatskappy oor te dra. Sleutelpersoonversekering voorsien ook gebeurlikheidskapitaal om die koste te befonds van die werwing, opleiding en vervanging van 'n sleutelpersoon. Sonder sleutelpersoonversekering kan die volgende ernstige implikasies vir die besigheid ontstaan by die verlies van sodanige sleutelwerknemer: Die winste kan tydelik of permanent geraak word. Die besigheid kan kliënte verloor. Dit kan die kredietwaardigheid van die besigheid raak. Enorme werwings- en opleidingskoste word opgeloop.

Die oplossing:

Waar sleutelwerknemers beduidend bydra tot die sukses van die besigheid, kan die besigheid versekering uitneem op die lewens van daardie persone. Indien 'n sleutelpersoon dan sterf of ongeskik raak, ontvang die besigheid die polisopbrengs en hy kan dit aanwend om die verlies aan wins te dek, of die uitgawe wat gepaard gaan met die verlies van daardie persoon se bydrae tot die besigheid. Die waarde van die lewensdekking behoort die waarde te verteenwoordig wat die sleutelpersoon vir die besigheid het in geldterme plus die koste om daardie persoon/persone te vervang. Indien die sleutelwerknemer sterf of permanent ongeskik raak, ontvang die besigheid die polisopbrengs wat hy dan aanwend om die finansiële stremming op sy kontantvloei en winste te verlig.

Die voordele

Met sleutelpersoonversekering het sake-eienaars gemoedsrus in die wete dat die besigheid die verlies van 'n sleutelpersoon sal oorleef, aangesien hulle voorsiening gemaak het vir onmiddellike kapitaal vir die besigheid. Die plan maak ook finansieel sin want die maandelikse koste is baie klein in verhouding tot die voordeel. Sleutelpersoonversekering bied die volgende spesifieke voordele: Die polisopbrengs dek die koste van die werwing en opleiding van 'n nuwe werknemer. Die besigheid vervang enige verlies aan inkomste en wins. Die kredietwaardigheid van die besigheid bly onaangetas. Die direkteursleningsrekening kan terugbetaal word.
Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Besigheidsversekering

   Sleutelpersoonversekering

Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Besigheidsversekering Behoeftes & oplossings Kontak 'n Adviseur Gebeurlikheidsaanspreeklikheid Personeelretensie Aflossing van leningsrekening Inkomstevervanging Koop-en-verkoop versekering Korporatiewebelegging Alternatiewe finansieringskema Debiteursdekking Sleutelpersoonversekering Besigheidsbedryfskostebeskermer Beskerming van leningsrekening Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Sleutelpersoon Versekering vir die Besigheid Behoeftes & oplossings Sleutelpersoonversekering