BBBBBHEADBBBBB
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA

Kontak ‘n finansiële adviseur > Bied jou dienste in jou dorp aan

As gevolg van die veranderende wêreld waarin ons lewe soek en vind al hoe meer kliënte hul oplossings vir finansiëledienste aanlyn. Ons as finansiëlediens verskaffers weet hoe belangrik dit is dat kliënte gepaste advies moet ontvang. Op die webblad kry jy die geleentheid om jou dienste in jou dorp aan te bied aan kliënte wat aanlyn opsoek is na finansiëledienste produkte.

Voordele van aanlyn bloodstelling

Stuur die boodskap uit dat jou praktyk tred hou met tegnologiese veranderinge! Maak dit maklik vir kliënte om jou te vind en om met jou besigheid te doen! Verseker dat daar meer kliënte is wat in die gees van die wetgewing toepaslike advies ontvang! Verseker dat daar minder teleurgestelde kliënte is op eis stadium.

Doen aansoek om aanlyn te adverteer

   Slegs R600-00 per jaar

Neem die eerste stap om jouself meer aanlyn bloodstelling te gee deur die aansoekvorm te voltooi om jouself aanlyn te adverteer in jou dorp. Vir ‘n beperkte tyd sal die koste om jouself in jou dorp te adverteer op die Plandirek webblad slegs R 600-00 kos vir ‘n volle  jaar. Spesiale tariewe kan beding word vir groepe.  
FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings

Adviseur adverteer

FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer
AAAAABODYAAAAA

Terme en voorwaardes

1. Die kontrak tussen Plandirek en die adviseur wat adverteer kan slegs gekanselleer word met ‘n een maand skriftelike kennisgewing deur enige van die partye tot die ooreenkoms. 2. Plandirek kan nie verantwoordelik gehou word vir enige misleidende of vals inligting oor ‘n adviseur wat op die webblad geadverteer word nie. Alhoewel pogings aangewend word om die akuraatheid van inligting te verifieer kan Plandirek nie die akuraatheid waarborg nie. 3. Die adviseur aanvaar dat indien die ooreenkoms gekanselleer word, hy/sy gee gelde terug sal ontvang wat vir die duur van die ooreenkoms betaal is nie. 4. Die jaarlikse fooi om op die webblad te adverteer is R 600.00 vir 2013/2014 en kan hersien word wanneer 'n nuwe jaar termyn onderhandel word. 5. Alle fooie betaalbaar deur die adviseur is vooruit betaalbaar. 6. Die adviseur bevestig dat al die inligting wat op die aansoekvorm voltooi is om op die Plandirek webblad te adverteer akuraat is na die beste van hul medewete. 7. Plandirek het die reg om inligting wat in die aansoek om te adverteer vervat is na te gaan en om navraag te doen indien daar twyfel sou bestaan. 8. Die adviseur stel Plandirek, sy werknemers, agente en/of handelaars kwyt teen enige eise, verliese, beserings, skade en/of boetes van watter aard ookal wat mag voortvloei uit die diens wat Plandirek lewer om die adviseur se profiel aan potensiële kliënte te bring. 9. Die adviseur bevestig en stem saam dat die terme en voorwaarde in hierdie ooreenkoms die verhouding tussen Plandirek en die adviseur sal dikteer en dat daar geen ander waarborge of voorstellings, mondelings of skriftelike, is wat geldig is behalwe die terme en voorwaardes wat op die Plandirek webblad gepubliseer word. 10. Die adviseur onderneem om nie, behalwe met die skriftelike toestemming van Plandirek, enige inligting of dienste wat deur Plandirek gelewer word aan hom/haar na aanleiding van sy verbintenis met Plandirek aan ‘n derde party te verkoop of beskikbaarstel nie.
FinansiŽle adviseur | makelaar registrasie om te adverteer