Gapingsdekking

Inleiding tot gapingsdekking

Jy moet nooit aanvaar dat jou mediese skema die volle koste van operasies en prosedures binne die hospitaal sal dek nie. Mediese skemas betaal dokters en spesialiste teen ’n tarief van tussen 100% en 300%, maar die realiteit is dat baie mediese praktisyns ’n hoër tarief vra wat dus ’n gaping veroorsaak tussen die werklike rekeningkoste en die bedrag wat die mediese skemas vereffen. Jy word aanspreeklik gehou vir hierdie rekeningtekorte. Verder kan mediese skemas verpligte bybetalings vir sekere binne- en buite-hospitaal prosedures vereis, afhangende van jou mediese skema opsie, is hierdie bybetalings betaalbaar uit jou mediese spaarrekening of deur jouself. Met gapingsdekking kan hierdie onbeplande mediese uitgawes iets van die verlede word!

Voordele van gapingsdekking

Ons produkte is versoenbaar met alle geregistreerde mediese skemas in Suid-Afrika Ons gapingsdekking produkte versterk mediese skema voordele ’n Bykomende gapingsvoordeel van 500% bo die mediese skematarief word voorsien Sekere opsies bied bykomende dekking vir bybetalings, insluitende buite-pasiënt MRI- en CT skanderings, aanvullende voordele vir sekere binne-hospitaal sub-limiete en bykomende onkologie voordele Gapingsdekking is nie ontwerp om bykomende voordele vir dag-tot-dag uitgawes te bied nie, maar wel vir mediese onkostes binne die hospitaal

Gapingsdekking opsies

’n Keuse van verskillende opsies wat voorsien in die behoeftes van ’n enkellid of ’n gesin. ’n Eksklusiewe opsie vir staatsamptenare wat aan Government Employees Medical Scheme (GEMS) behoort. Unieke opsie vir korporatiewe werkgewersgroepe.

Gapingsdekking eis prosedure

Omdat hierdie polis nie deel is van die mediese skema nie, moet ’n afsonderlike eisvorm by die verskaffer van gapingsdekking ingedien word nadat die skema die eis verwerk het ’n Volledige voltooide eisvorm moet ingedien word met die volgende dokumente:   Hospitaalrekening/e Dokter, chirurg, spesialis en narkotiseur se rekening/e Bewys van betaling indien ’n bybetaling deur u betaal is Eisestaat/vereffeningstaat van die mediese skema Eise moet by ons voorkeur verskaffer ingedien word binne 6 maande na dienste gelewer is (Kan verskil by ander produkverskaffers as wat op die webblad aangebied word) Eise wat ná 6 maande ingedien word, sal hanteer word as ’n verouderde eis en afgekeur word (Kan verskil by ander produkverskaffers as wat op die webblad aangebied word) Eisvorms vir eise by ons voorkeurverskaffer is beskikbaar op die webblad en kan afgelaai word by hulpmiddels of u kan 'n eisvorm by u adviseur kry. Indien ’n volledige voltooide eisvorm ontvang en goedgekeur is voor die 25ste van ’n maand, sal dit op die 3de werksdag van die volgende maand betaal word by ons voorkeurverskaffer (Kan verskil by ander produkverskaffers)
Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Tuisblad

Gapingsdekking Versekering | Polis Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aansoek vir Gapingsdekking Kontak 'n Adviseur Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Gapingsdekking Versekering | Polis Go to English website Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Vergelyk gapingsdekkingopsies! Gapingsdekking Inleiding