Gapingsdekking > Vrae en antwoorde

  Kies die opsie waarin jy belangstel. Voltooi & stuur die aansoekvorm. Die verskaffer sal die voltooide aansoek dokumente vir jou stuur vir jou goedkeuring met jou handtekening. Stuur die getekende vorms terug aan die verskaffer saam met ‘n afskrif van jou ID en mediese skema lidmaatskap kaartjie / sertifikaat.

Voltooi die vorm om aansoek te doen vir gapingsdekking:

Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Aansoek

Gapingsdekking Versekering Aansoek Gapingsdekking Versekering Aansoek Gapingsdekking Versekering Aansoek Gapingsdekking Versekering Aansoek
Gapingsdekking aansoek vir opsie:
Aansoek vir bykomende opsie (ivt.):
Aantal bykomende volwasse afhanklikes:
     
  Total premie per maand
 
 
Aanvangsdatum van gapingsdekking (dd/mm/yyyy)  
     
Mediese Skema besonderhede    
     
Mediese Skema naam  
Mediese Skema opsie  
Mediese Skema nommer  
 
Hoofversekerde se besonderhede
 
Titel  
Volle name  
Van  
ID nommer  
Huwelikstatus  
Taalvoorkeur  
 
Kontakbesonderhede
 
Fisiese adres  
   
   
 
Poskode
 
Posadres  
   
   
 
Poskode
 
E-pos adres  
Telefoon - Selfoon  
Telefoon - Huis  
Telefoon - Werk  
 
Afhanklike/s besonderhede (Soos op Mediese skema lidmaatskapsertifikaat )
 
 
Naam Van ID nommer Geslag Verwantskap
 
Algemene praktisyn besonderhede  
   
Dokter se naam
Dokter se van
Dokter se telefoonnommer
Dokter se e-posadres
   
Debietorder besonderhede  
   
Maandelikse Betaal Datum
Rekening Houer
Bank
Rekening Nommer
Tak Kode
Rekening Tipe
   
 
Algemeen
 
Doen jy aansoek vir die Comprehensive, Elite of G Force opsies?
   
Begunstigde besonderhede  
 
Begunstigdes vir Ongeluk-sterftevoordeel is alleenlik van toepassing op Comprehensive en Elite opsies!
 
         
Naam Van ID nommer Verwantskap Persentasie
 
 
Gapingsdekking Versekering Aansoek Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Go to English website Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Aansoek