Gapingsdekking > Opsies > Stratum Comprehensive

Stratum Comprehensive Hierdie opsie is saamgestel om addisionele dekking te bied vir die tarief-tekorte op dokter-en spesialisrekeninge vir binne- hospitaal prosedures, prosedure- en onkologie-verwante bybetalings en waar ʼn sub-limiet op biologiese medikasie toegepas word deur ʼn mediese skema.

MAANDELIKSE PREMIE

INDIVIDU R 167 FAMILIE R 205 PER VOLWASSE AFHANKLIKE R   60
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Stratum Comprehensive

Gapingsdekking Versekering | Stratum Comprehensive opsie Gapingsdekking Versekering | Stratum Comprehensive opsie

OORSIG

GAPING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking van 500% bo die mediese skema tarief. • Voordeel is onbeperk GAPING VOORDEEL sluit ook dekking in om die tarief-tekorte op sekere binne-hospitaalverwante rekeninge te dek: • Radiologie (x-strale) en patologie, beperk tot R12 000 per   versekerde per jaar • Verbruikbare items, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar • Fisioterapie, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar

BYBETALING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied dekking vir bybetalings vereis deur ʼn mediese skema. Bybetaling: “ ʼn Betaling wat vooraf deur ʼn mediese skema vereis word vir die kostes van sekere prosedures.” • Dek alle verpligte bybetalings vir binne-hospitaal prosedures, MR-   en RT skanderings (binne- en buitehospitaal) asook hospitaal-    voorafopname bybetalings (geen dekking as ʼn nie-voorkeur  diens-   verskaffer gebruik word) • Voordeel is beperk tot R60 000 per polis per jaar

ONKOLOGIE VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking vir onkologieverwante bybetalings en waar ʼn sub-limiet op biologiese medikasie toegepas word deur ʼn mediese skema. • Voordeel vir bybetalings en biologiese medikasie (soos per Stratum   Benefits se formularium) is beperk tot R350 000 per polis per jaar • ʼn Eenmalige voordeel van R5 000 per versekerde lewe is   betaalbaar ná die aanvang van die polis by die eerste diagnose van   kanker, soos per Stratum Benefits se erkende Kanker Kategorieë

ADDISIONELE VOORDELE

• GAPING-POLIS PREMIE-KWYTSKELDINGSVOORDEEL dek die   maandelikse premie vir ʼn periode van 12 maande in die geval van   afsterwe, permanente ongeskiktheid of geforseerde aflegging van
  die premiebetaler waar die premiebetaler ʼn natuurlike persoon is • MEDIESE SKEMA PREMIE-KWYTSKELDINGSVOORDEEL dek die maandelikse skema premie, beperk tot R4 000 per   maand per versekerde familie, vir ʼn periode van 3 maande in die geval van afsterwe of permanente ongeskiktheid van   die premiebetaler waar die premiebetaler ʼn natuurlike persoon is • TOEVALLIGE STERFTEVOORDEEL dek die lewens van die hoofversekerde en gade, beperk tot R5 000 per lewe

ONGEVALLE VOORDEEL

Hierdie voordeel dek die onkostes wat kan ontstaan by ʼn geregistreerde ongevalle-eenheid vir behandeling genoodsaak weens ʼn ongeluk. Ongeluk: “Liggaamlike besering veroorsaak op ʼn gewelddadige, toevallige en uiterlike wyse.” • Voordeel is beperk tot R4 000 per polis per jaar

TRAUMA BERADING VOORDEEL

Hierdie voordeel dek berading sessies by ʼn geregistreerde berader of kliniese sielkundige wat nodig is ná ʼn ernstige of traumatiese insident weens geweld, ʼn ongeluk of by die diagnose van ʼn gevreesde siekte, beperk tot die versekerde lewens op die Stratum Benefits polis. Trauma: “ ʼn Ernstige besering of skoktoestand vir die liggaam weens geweld, ʼn ongeluk of by die diagnose van ʼn gevreesde siekte, wat aansienlike en blywende geestelike skade kan aanrig.” • Voordeel is beperk tot R4 000 per polis per jaar

ONDERSKRYWING KRITERIA

VAN TOEPASSING VANAF AANVANGSDATUM VAN DIE POLIS

• 3 Maande algemene wagperiode (geen eise kan binne die eerste 3 maande ingedien word nie, tensy ongeluksverwant) • 6 Maande wagperiode vir tonsillektomie (mangels), miringotomie, adenoïdektomie, histerektomie (behalwe waar kanker   gediagnoseer is), gewrigsvervangingchirurgie (behalwe in die geval van ʼn ongeluk), breuk operasies (behalwe in ʼn   noodgeval), katarak chirurgie, endoskopiese prosedures en verwante chirurgie en tandheelkundige prosedures • 10 Maande wagperiode vir swangerskap en bevalling • 10 Maande wagperiode vir vooraf-bestaande mediese kondisies en verwante chirurgie • ʼn Totale uitsluiting vir enige vooraf-gediagnoseerde kanker is van toepassing op die Onkologie Voordeel

ALGEMEEN

• Intree-ouderdom voor 70ste verjaarsdag • Kinders word tot en met ouderdom 27 as kinder-afhanklikes   aanvaar, mits hulle as afhanklikes op die hooflid of gade se   mediese skema-opsie geregistreer is • Kinder-afhanklikes ouer as 28 word beskou as volwassenes   en sal ʼn volwasse afhanklike premie betaal, mits hulle as   afhanklikes op die hooflid of gade se mediese skema-opsie   geregistreer is • Intree-ouderdom vir volwasse afhanklikes voor 70ste   verjaarsdag • Die Stratum Benefits-polis bied dekking aan alle afhanklikes   wat op die hooflid of gade se mediese skema-opsie   geregistreer is

STRATUM BENEFITS FORMULARIUM BEPERK TOT

Herceptin, Mylotarg, Nexavar, Gleevec, Sprycel, Faslodex, Velcade, Tarceva, Alimta, Zevalin, Avastin, Erbitux, Sutent, Fludara, Mabthera met spesifiekde onkologiese kondisies en/of spesifieke kanker sub-groepe, beperk tot die sub-groepe van die volgende Kanker Kategorieë: HER 2 + Borskanker, Akute miëloïede leukemie, Gevorderde hepato-sellulêre karsinoom, Kroniese miëloïede leukemie, Kroniese limfositiese leukemie, Nie-Hodgkins limfoom, Gevorderde niersel karsinoom, Harige sel-leukemie, Miëloïede displasia, HER-ve borskanker, Gastro-intestinale stroma tumor, Veelvuldige miëloma, Nie-kleinsel longkanker, Metastatiese kolorektale kanker en Kanker van die kop en nek.
Gapingsdekking Versekering | Stratum Comprehensive opsie Gapingsdekking Versekering | Stratum Comprehensive opsie Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aansoek vir Gapingsdekking Kontak 'n Adviseur Go to English website Vergelyk opsies Co-Evolution Comprehensive Elite Senior 500 Hospital Optimiser Oncology Plus G Force Corporate Elite Base 500 Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Gapingsdekkingaansoek Algemene uitsluitings Comprehensive Opsies