Gapingsdekking > Opsies > Corporate Elite

Stratum Corporate Elite ( EKSKLUSIEF SAAMGESTEL VIR KORPORATIEWE WERKGEWER GROEPE ALLEENLIK) Hierdie opsie is saamgestel om addisionele dekking te bied vir die tarief-tekorte op dokter-en spesialisrekeninge vir binne- hospitaal prosedures, verpligte bybetalings en jaarlikse sub-limiete vir sekere mediese prosedures asook bybetalings vir onkologie en biologiese medikasie as ʼn jaarlikse sub-limiet deur ʼn mediese skema toegepas word.

MAANDELIKSE PREMIE

Onderhewig aan die demografiese profiel van die groep
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Stratum Corporate Elite

Gapingsdekking Versekering | Stratum Corporate Elite opsie
Kry 'n kwotasie vir Corporate Elite vir jou besigheid
 
Produk Stratum Corporate Elite / Groep Kwotasie
   
Werkgewer:  
   
Voorkeur taal
Besigheidnaam
Dorp/Stad
Aard van die besigheid
Kontakpersoon
Telefoonnommer
E-posadres
   
Dekkingbesonderhede:  
   
Hoeveelheid werknemers wil aansluit
Naam van mediese skema
   
   
 
 

OORSIG

GAPING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking van 500% bo die mediese skema tarief. • Voordeel is onbeperk GAPING VOORDEEL sluit ook dekking in om die tarief-tekorte op sekere binne-hospitaalverwante rekeninge te dek: • Radiologie (x-strale) en patologie, beperk tot R12 000 per   versekerde per jaar • Verbruikbare items, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar • Fisioterapie, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar

BYBETALING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied dekking vir bybetalings vereis deur ʼn mediese skema. Bybetaling: “ 'n Betaling wat vooraf deur ʼn mediese skema vereis word vir die kostes van sekere prosedures.” • Dek alle verpligte bybetalings vir binne-hospitaal prosedures, MR-   en RT skanderings (binne- en buitehospitaal) asook hospitaal-   voorafopname bybetalings (geen dekking as ʼn nie-voorkeur   diensverskaffer gebruik word) • Voordeel is onbeperk

ONKOLOGIE VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking vir onkologieverwante bybetalings en waar ʼn sub-limiet op biologiese medikasie toegepas word deur ʼn mediese skema. • Voordeel vir bybetalings en biologiese medikasie (soos per Stratum   Benefits se formularium) is beperk tot R450 000 per polis per jaar • ʼn Eenmalige voordeel van R5 000 per versekerde lewe is   betaalbaar ná die aanvang van die polis by die eerste diagnose   van kanker, soos per Stratum Benefits se erkende Kanker   Kategorieë • REKONSTRUKSIE VOORDEEL, as gevolg van ʼn mastektomie,   dek die tarief-tekorte tot en met 300% van die mediese skema   tarief, op voorwaarde dat kanker gediagnoseer is ná die   aanvangsdatum van die Stratum Benefits-polis
Gapingsdekking Versekering | Stratum Corporate Elite opsie

SUB-LIMIET VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking wanneer ʼn sub-limiet voordeel op ʼn mediese skema-opsie uitgeput is. Sub-limiet: “Die limiet wat mediese skemas toepas vir spesifieke binne-hospitaal prosedures, maar sluit oorhoofse jaarlikse limiete uit.” • Voordeel is beperk tot R20 000 per geval tot ʼn maksimum van R60 000 per versekerde per jaar

ADDISIONELE VOORDELE

• GAPING-POLIS PREMIE-KWYTSKELDINGSVOORDEEL dek die maandelikse premie vir ʼn periode van 12 maande in   die geval van afsterwe, permanente ongeskiktheid of geforseerde aflegging van die premiebetaler waar die premiebetaler   ʼn natuurlike persoon is • MEDIESE SKEMA PREMIE-KWYTSKELDINGSVOORDEEL dek die maandelikse skema premie, beperk tot R4 000 per   maand per versekerde familie, vir ʼn periode van 6 maande in die geval van afsterwe of permanente ongeskiktheid van   die premiebetaler waar die premiebetaler ʼn natuurlike persoon is • TOEVALLIGE STERFTEVOORDEEL dek die lewens van die hoofversekerde en gade, beperk tot R5 000 per lewe en   R3 000 per kinder-afhanklike

ONGEVALLE VOORDEEL

Hierdie voordeel dek die onkostes wat kan ontstaan by ʼn geregistreerde ongevalle-eenheid vir behandeling genoodsaak weens ʼn ongeluk. Ongeluk: “Liggaamlike besering veroorsaak op ʼn gewelddadige, toevallige en uiterlike wyse.” • Voordeel is beperk tot R5 000 per polis per jaar

TRAUMA BERADING VOORDEEL

Hierdie voordeel dek berading sessies by ʼn geregistreerde berader of kliniese sielkundige wat nodig is ná ʼn ernstige of traumatiese insident weens geweld, ʼn ongeluk of by die diagnose van ʼn gevreesde siekte, beperk tot die versekerde lewens op die Stratum Benefits polis. Trauma: “ ʼn Ernstige besering of skoktoestand vir die liggaam weens geweld, ʼn ongeluk of by die diagnose van ʼn gevreesde siekte, wat aansienlike en blywende geestelike skade kan aanrig.” • Voordeel is beperk tot R5 000 per polis per jaar

ONDERSKRYWING KRITERIA

VAN TOEPASSING VANAF AANVANGSDATUM VAN DIE POLIS

• Onderhewig aan die demografiese profiel van die groep

ALGEMEEN

• Kinders word tot en met ouderdom 27 as kinder-afhanklikes aanvaar, mits hulle as afhanklikes op die hooflid of gade se   mediese skema-opsie geregistreer is • Kinder-afhanklikes ouer as 28 word beskou as volwassenes en sal ʼn volwasse afhanklike premie betaal, mits hulle as   afhanklikes op die hooflid of gade se mediese skema-opsie geregistreer is • Intree-ouderdom vir volwasse afhanklikes voor 70ste verjaarsdag • Die Stratum Benefits-polis bied dekking aan alle afhanklikes wat op die hooflid of gade se mediese skema-opsie   geregistreer is

STRATUM BENEFITS FORMULARIUM BEPERK TOT

Herceptin, Mylotarg, Nexavar, Gleevec, Sprycel, Faslodex, Velcade, Tarceva, Alimta, Zevalin, Avastin, Erbitux, Sutent, Fludara, Mabthera met spesifiekde onkologiese kondisies en/ of spesifieke kanker sub-groepe, beperk tot die sub-groepe van die volgende Kanker Kategorieë: HER 2 + Borskanker, Akute miëloïede leukemie, Gevorderde hepato-sellulêre karsinoom, Kroniese miëloïede leukemie, Kroniese limfositiese leukemie, Nie-Hodgkins limfoom, Gevorderde niersel karsinoom, Harige sel-leukemie, Miëloïede displasia, HER-ve borskanker, Gastro-intestinale stroma tumor, Veelvuldige miëloma, Nie-kleinsel longkanker, Metastatiese kolorektale kanker en Kanker van die kop en nek
Gapingsdekking Versekering | Stratum Corporate Elite opsie Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Go to English website Vergelyk opsies Co-Evolution Comprehensive Elite Senior 500 Hospital Optimiser Oncology Plus G Force Corporate Elite Base 500 Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Corporate Elite Opsies