Gapingsdekking > Opsies > G Force

Stratum G Force (EKSKLUSIEF SAAMGESTEL VIR STAATSAMPTENARE ALLEENLIK)

Hierdie opsie is saamgestel om addisionele dekking te bied vir die tarief-tekorte op dokter-en spesialisrekeninge vir binne- hospitaal prosedures, prosedure- en onkologie-verwante bybetalings en waar sub-limiete op biologiese medikasie en sekere binne-hospitaal prosedures toegepas word deur ʼn mediese skema.

MAANDELIKSE PREMIE

INDIVIDU R 140 FAMILIE R 175 PER VOLWASSE AFHANKLIKE R   60
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Stratum G Force

Gapingsdekking Versekering | Stratum G Force opsie

OORSIG

GAPING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking van 500% bo die mediese skema tarief. • Voordeel is onbeperk GAPING VOORDEEL sluit ook dekking in om die tarief- tekorte op sekere binne-hospitaalverwante rekeninge te dek: • Radiologie (x-strale) en patologie, beperk tot R10 000   per versekerde per jaar • Verbruikbare items, beperk tot R5 000 per versekerde   per jaar • Fisioterapie, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar

BYBETALING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied dekking vir bybetalings vereis deur ʼn mediese skema. Bybetaling: “ ʼn Betaling wat vooraf deur ʼn mediese skema vereis word vir die kostes van sekere prosedures.” • Dek alle verpligte bybetalings vir binne-hospitaal   prosedures, MR- en RT skanderings (binne- en   buitehospitaal) asook hospitaal- voorafopname   bybetalings (geen dekking as ʼn nie-voorkeur   diensverskaffer gebruik word) • Voordeel is beperk tot R5 000 per polis per jaar

ONKOLOGIE VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking vir onkologieverwante bybetalings en biologiese medikasie waar ʼn sub-limiet toegepas word deur ʼn mediese skema. • Voordeel vir bybetalings en biologiese medikasie (soos   per Stratum Benefits se formularium) is beperk tot   R100 000 per polis  per jaar • ʼn Eenmalige voordeel van R2 500 per versekerde lewe   is betaalbaar ná die aanvang van die polis by die eerste   diagnose van kanker, soos per Stratum Benefits se   erkende Kanker Kategorieë

SUB-LIMIET VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking wanneer ʼn sub-limiet voordeel op ʼn mediese skema-opsie uitgeput is. Sub-limiet: “Die limiet wat mediese skemas toepas vir spesifieke binne-hospitaal prosedures, maar sluit oorhoofse jaarlikse limiete uit.” • Voordeel is beperk tot R10 000 per geval tot ʼn   maksimum van R50 000 per versekerde per jaar • Nie-VMV prosedures in dagklinieke, beperk tot R10 000   per polis per jaar

ADDISIONELE VOORDELE

• GAPING POLIS PREMIE KWYTSKELDINGS-   VOORDEEL dek die maandelikse premie vir ʼn periode   van 6 maande in die geval van afsterwe, permanente   ongeskiktheid of geforseerde aflegging van die   premiebetaler waar die premiebetaler ʼn natuurlike   persoon is • TOEVALLIGE STERFTEVOORDEEL dek die lewens   van die hoofversekerde en gade, beperk tot R7 000 per   lewe

ONGEVALLE VOORDEEL

Hierdie voordeel dek die onkostes wat kan ontstaan by ʼn geregistreerde ongevalle-eenheid vir behandeling genoodsaak weens ʼn ongeluk. Ongeluk: “Liggaamlike besering veroorsaak op ʼn gewelddadige, toevallige en uiterlike wyse.” • Voordeel is beperk tot R5 000 per polis per jaar

ONDERSKRYWING KRITERIA

VAN TOEPASSING VANAF AANVANGSDATUM

VAN DIE POLIS

• 6 Maande wagperiode vir tonsillektomie (mangels),   miringotomie, adenoïdektomie, histerektomie (behalwe   waar kanker gediagnoseer is),  gewrigsvervanging-   chirurgie (behalwe in die geval van ʼn ongeluk), breuk   operasies (behalwe in ʼn noodgeval), katarak chirurgie,   endoskopiese prosedures en verwante chirurgie en   tandheelkundige prosedures • 10 Maande wagperiode vir swangerskap en bevalling • 10 Maande wagperiode vir vooraf-bestaande mediese   kondisies en verwante chirurgie • ʼn Totale uitsluiting vir enige vooraf-gediagnoseerde   kanker is van toepassing op die Onkologie Voordeel

ALGEMEEN

• Intree-ouderdom voor 70ste verjaarsdag • Kinders word tot en met ouderdom 27 as kinder-   afhanklikes aanvaar, mits hulle as afhanklikes op die   hooflid of gade se mediese skema-opsie geregistreer is • Kinder-afhanklikes ouer as 28 word beskou as   volwassenes en sal ʼn volwasse afhanklike premie   betaal, mits hulle as afhanklikes op die hooflid of gade   se mediese skema-opsie geregistreer is • Intree-ouderdom vir volwasse afhanklikes voor 70ste   verjaarsdag • Die Stratum Benefits-polis bied dekking aan alle   afhanklikes wat op die hooflid of gade se mediese   skema-opsie geregistreer is

STRATUM BENEFITS FORMULARIUM BEPERK

TOT

Herceptin, Mylotarg, Nexavar, Gleevec, Sprycel, Faslodex, Velcade, Tarceva, Alimta, Zevalin, Avastin, Erbitux, Sutent, Fludara, Mabthera met spesifiekde onkologiese kondisies en/ of spesifieke kanker sub- groepe, beperk tot die sub-groepe van die volgende Kanker Kategorieë: HER 2 + Borskanker, Akute miëloïede leukemie, Gevorderde hepato-sellulêre karsinoom, Kroniese miëloïede leukemie, Kroniese limfositiese leukemie, Nie- Hodgkins limfoom, Gevorderde niersel karsinoom, Harige sel-leukemie, Miëloïede displasia, HER-ve borskanker, Gastro-intestinale stroma tumor, Veelvuldige miëloma, Nie-kleinsel longkanker, Metastatiese kolorektale kanker en Kanker van die kop en nek
Gapingsdekking Versekering | Stratum G Force opsie Gapingsdekking Versekering | Stratum G Force opsie Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aansoek vir Gapingsdekking Kontak 'n Adviseur Go to English website Vergelyk opsies Co-Evolution Comprehensive Elite Senior 500 Hospital Optimiser Oncology Plus G Force Corporate Elite Base 500 Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Gapingsdekkingaansoek Algemene uitsluitings G Force