Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Stratum Oncology Plus

Gapingsdekking > Opsies > Oncology Plus

Stratum Oncology Plus Hierdie losstaande polis, wat saam met enige gaping-polis uitgeneem kan word, bied addisionele dekking vir die behandeling van kanker, onkologie-verwante bybetalings sowel as dekking vir biologiese medikasie wanneer ʼn mediese skema-opsie se oorhoofse jaarlikse voordeel-limiet uitgeput is.

MAANDELIKSE PREMIE

INDIVIDU / FAMILIE R   95 PER VOLWASSE AFHANKLIKE R   60
Gapingsdekking Versekering | Stratum Oncology Plus opsie Gapingsdekking Versekering | Stratum Oncology Plus opsie

OORSIG

Hierdie opsie bied addisionele dekking vir buite-pasiënt behandeling by ʼn geregistreerde onkologie-fasiliteit, mits dit deel vorm van ʼn mediese skema se voorkeur diensverskaffer-netwerk. • Voordeel vir buite-pasiënt behandeling is beperk tot R100 000   per polis per jaar • Voordeel vir onkologie-verwante bybetalings en biologiese   medikasie (soos per Stratum Benefits se formularium) is beperk   tot R100 000 per polis per jaar • ʼn Eenmalige voordeel van R5 000 per versekerde lewe is   betaalbaar ná die aanvang van die polis by die eerste diagnose   van kanker, soos per Stratum Benefits se erkende Kanker   Kategorieë

ONDERSKRYWING KRITERIA

VAN TOEPASSING VANAF AANVANGSDATUM

• 3 Maande algemene wagperiode (geen eise kan binne die eerste

  3 maande ingedien word nie)

• ʼn Totale uitsluiting vir enige vooraf-gediagnoseerde kanker is van   toepassing

ALGEMEEN

• Intree-ouderdom voor 70ste verjaarsdag • Kinders word tot en met ouderdom 27 as kinder-afhanklikes   aanvaar, mits hulle as afhanklikes op die hooflid of gade se   mediese skema-opsie geregistreer is • Kinder-afhanklikes ouer as 28 word beskou as volwassenes en   sal ʼn volwasse afhanklike premie betaal, mits hulle as afhanklikes   op die hooflid of gade se mediese skema-opsie geregistreer is • Intree-ouderdom vir volwasse afhanklikes voor 70ste verjaarsdag • Die Stratum Benefits-polis bied dekking aan alle afhanklikes wat   op die hooflid of gade se mediese skema-opsie geregistreer is

STRATUM BENEFITS FORMULARIUM BEPERK TOT

Herceptin, Mylotarg, Nexavar, Gleevec, Sprycel, Faslodex, Velcade, Tarceva, Alimta, Zevalin, Avastin, Erbitux, Sutent, Fludara, Mabthera met spesifiekde onkologiese kondisies en/of spesifieke kanker sub-groepe, beperk tot die sub-groepe van die volgende Kanker Kategorieë: HER 2 + Borskanker, Akute miëloïede leukemie, Gevorderde hepato-sellulêre karsinoom, Kroniese miëloïede leukemie, Kroniese limfositiese leukemie, Nie-Hodgkins limfoom, Gevorderde niersel karsinoom, Harige sel-leukemie, Miëloïede displasia, HER-ve borskanker, Gastro-intestinale stroma tumor, Veelvuldige miëloma, Nie-kleinsel longkanker, Metastatiese kolorektale kanker en Kanker van die kop en nek
Gapingsdekking Versekering | Stratum Oncology Plus opsie Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Go to English website Vergelyk opsies Co-Evolution Comprehensive Elite Senior 500 Hospital Optimiser Oncology Plus G Force Corporate Elite Base 500 Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Gapingsdekkingaansoek Algemene uitsluitings Oncology Plus Opsies