Gapingsdekking > Opsies > Senior 500

Stratum Senior 500 Hierdie opsie is saamgestel om addisionele dekking te bied vir die tarief-tekorte op dokter-en spesialisrekeninge vir binne- hospitaal prosedures, prosedure- en onkologie-verwante bybetalings en waar sub-limiete op biologiese medikasie en sekere binne-hospitaal prosedures toegepas word deur ʼn mediese skema.

MAANDELIKSE PREMIE

INDIVIDU / FAMILIE R 188 PER VOLWASSE AFHANKLIKE R   60     
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Stratum Senior 500

Gapingsdekking Versekering | Stratum Senior 500 opsie

OORSIG

GAPING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking van 500% bo die mediese skema tarief. • Voordeel is onbeperk GAPING VOORDEEL sluit ook dekking in om die tarief-tekorte op sekere binne-hospitaalverwante rekeninge te dek: • Radiologie (x-strale) en patologie, beperk tot R12 000 per versekerde per jaar • Verbruikbare items, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar • Fisioterapie, beperk tot R6 000 per versekerde per jaar

BYBETALING VOORDEEL

Hierdie voordeel bied dekking vir bybetalings vereis deur ʼn mediese skema. Bybetaling: “ ʼn Betaling wat vooraf deur ʼn mediese skema vereis word vir die kostes van sekere prosedures.” • Dek alle verpligte bybetalings vir binne-hospitaal prosedures,   MR- en RT skanderings (binne- en buitehospitaal) asook   hospitaal-voorafopname bybetalings (geen dekking as ʼn nie-   voorkeur diensverskaffer gebruik word) • Voordeel is beperk tot R15 000 per polis per jaar

ONKOLOGIE VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking vir onkologieverwante bybetalings en waar ʼn sub-limiet op biologiese medikasie toegepas word deur ʼn mediese skema. • Voordeel vir bybetalings en biologiese medikasie (soos per   Stratum Benefits se formularium) is beperk tot R100 000 per   polis per jaar

SUB-LIMIET VOORDEEL

Hierdie voordeel bied addisionele dekking wanneer ʼn sub-limiet voordeel op ʼn mediese skema-opsie uitgeput is. Sub-limiet: “Die limiet wat mediese skemas toepas vir spesifieke binne-hospitaal prosedures, maar sluit oorhoofse jaarlikse limiete uit.” • Voordeel is beperk tot R5 000 per geval tot ʼn maksimum van   R15 000 per versekerde per jaar
• Voordeel is van toepassing waar ʼn mediese skema se sub-limiet voordeel R4 000 oorskry

ONGEVALLE VOORDEEL

Hierdie voordeel dek die onkostes wat kan ontstaan by ʼn geregistreerde ongevalle-eenheid vir behandeling genoodsaak weens ʼn ongeluk. Ongeluk: “Liggaamlike besering veroorsaak op ʼn gewelddadige, toevallige en uiterlike wyse.” • Voordeel is beperk tot R3 000 per polis per jaar

TRAUMA BERADING VOORDEEL

Hierdie voordeel dek berading sessies by ʼn geregistreerde berader of kliniese sielkundige wat nodig is ná ʼn ernstige of traumatiese insident weens geweld, ʼn ongeluk of by die diagnose van ʼn gevreesde siekte, beperk tot die versekerde lewens op die Stratum Benefits polis. Trauma: “ ʼn Ernstige besering of skoktoestand vir die liggaam weens geweld, ʼn ongeluk of by die diagnose van ʼn gevreesde siekte, wat aansienlike en blywende geestelike skade kan aanrig.” • Voordeel is beperk tot R2 000 per polis per jaar

ONDERSKRYWING KRITERIA

VAN TOEPASSING VANAF AANVANGSDATUM VAN DIE POLIS

• 3 Maande algemene wagperiode (geen eise kan binne die eerste 3 maande ingedien word nie, tensy ongeluksverwant) • 6 Maande wagperiode vir tonsillektomie (mangels), miringotomie, adenoïdektomie, histerektomie (behalwe waar kanker   gediagnoseer is), gewrigsvervangingchirurgie (behalwe in die geval van ʼn ongeluk), breuk operasies (behalwe in ʼn   noodgeval), katarak chirurgie, endoskopiese prosedures en verwante chirurgie en tandheelkundige prosedures • 10 Maande wagperiode vir swangerskap en bevalling • 10 Maande wagperiode vir vooraf-bestaande mediese kondisies en verwante chirurgie • ʼn Totale uitsluiting vir enige vooraf-gediagnoseerde kanker is van toepassing op die Onkologie Voordeel

ALGEMEEN

• Intree-ouderdom 70ste verjaarsdag en ouer • Kinders word tot en met ouderdom 27 as kinder-afhanklikes    aanvaar, mits hulle as afhanklikes op die hooflid of gade se    mediese skema-opsie geregistreer is • Kinder-afhanklikes ouer as 28 word beskou as volwassenes    en sal ʼn volwasse afhanklike premie betaal, mits hulle as    afhanklikes op die hooflid of gade se mediese skema-opsie    geregistreer is • Die Stratum Benefits-polis bied dekking aan alle afhanklikes    wat op die hooflid of gade se mediese skema-opsie    geregistreer is

STRATUM BENEFITS FORMULARIUM BEPERK TOT

Herceptin, Mylotarg, Nexavar, Gleevec, Sprycel, Faslodex, Velcade, Tarceva, Alimta, Zevalin, Avastin, Erbitux, Sutent, Fludara, Mabthera met spesifiekde onkologiese kondisies en/ of spesifieke kanker sub-groepe, beperk tot die sub-groepe van die volgende Kanker Kategorieë: HER 2 + Borskanker, Akute miëloïede leukemie, Gevorderde hepato-sellulêre karsinoom, Kroniese miëloïede leukemie, Kroniese limfositiese leukemie, Nie-Hodgkins limfoom, Gevorderde niersel karsinoom, Harige sel-leukemie, Miëloïede displasia, HER-ve borskanker, Gastro-intestinale stroma tumor, Veelvuldige miëloma, Nie kleinsel longkanker, Metastatiese kolo-rektale kanker en Kanker van die kop en nek
Gapingsdekking Versekering | Stratum Senior 500 opsie Gapingsdekking Versekering | Stratum Senior 500 opsie Gapingsdekking Versekering | Stratum Senior 500 opsie Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aansoek vir Gapingsdekking Kontak 'n Adviseur Go to English website Vergelyk opsies Co-Evolution Comprehensive Elite Senior 500 Hospital Optimiser Oncology Plus G Force Corporate Elite Base 500 Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Gapingsdekkingaansoek Algemene uitsluitings Senior 500 Opsies