Gapingsdekking > Opsies > Vrae en antwoorde

Wat is gapingsdekking? Hoekom is dit belangrik om gapingsdekking te hê? Kan ‘n persoon aansoek doen vir gapingsdekking sonder om ‘n lid van ‘n mediese skema te wees? Is Gapingsdekking geldig wanneer ‘n kliënt van een mediese skema na ‘n ander verander? Sal die produk dieselfde familielede dek wat geregistreer is op die mediese skema? Kan ‘n hooflid en sy gade wat aan verskillende mediese skemas behoort, 1 gapingsdekkingpolis hê? Wanneer is ‘n gapingsdekkingpolis aktief? Kan ‘n gapingsdekkingpolis herstel word? Wanneer sal ‘n gapingsdekkingpolis automaties gekanselleer word? Wat is die kennisgewing-periode om ‘n gapingsdekking polis te kanselleer? Watter debietorder datums is beskikbaar? Wat gebeur as die 1ste, 15de, 25ste of die 28ste op ‘n naweek of vakansiedag val? Sal die gapingsdekking-premie saam met mediese skema-premie afgetrek word? Sal nuwe wagperiodes van toepassing wees indien jy van mediese skemas verander? Word ‘n pasgebore baba gedek deur gapingsdekkingpolis? Word ‘n nuwe gade gedek onder die gapingsdekkingpolis? Is onderskrywing van toepassing met pasgebore babas of nuwe huwelikmaats indien geregistreer binne 30 dae? Word studente gedek deur Gapingsdekking? Hoekom is daar ‘n wagperiode van 12 maande vir kondisies soos mangels, dreineeringsbuisies, adenoïede, histerektomie, swangerskap en geboorte, gewrigsvervanging en breuk operasies? Wat is die tydsduur waar binne ‘n kliënt ‘n eis moet indien? Wat se dokumente moet ingedien word saam met ‘n eis? Wat is ‘n terugbetalingsadvies? Mag ‘n lid opgradeer na ‘n privaat hospitaal saal en die verskil van die Gapingsdekking eis? Moet ‘n kliënt dadelik eis vir die voordele na hospitalisasie? Kan jy eis vir mediese dienste wat buite die grense van Suid-Afrika gelewer word? Watter bedrag is betaalbaar aan die kliënt nadat ‘n eis ingedien is? Kan ‘n kliënt eis terwyl die gapingsdekkingpolis opgeskort is? Kan ‘n kliënt eis as die gapingsdekkingpolis verval het? Hoe lank vat dit vir ‘n nuwe aansoek vir gapingsdekking om geprosseseer te word? Wanneer en hoe ontvang kliënte hul gapingsdekkingpolis dokumente? Hoe lank vat dit om ‘n navraag op te los? Hoe lank vat dit om nuwe eise te verwerk?

Wat is gapingsdekking?

Dit is ‘n korttermynversekeringsproduk wat die verskil tussen dokters-/spesialisfooie vir in-hospitaal gebeurtenisse en die tarief waarteen mediese skemas die dokters/spesialiste vergoed.

Hoekom is dit belangrik om gapingsdekking te hê?

As gevolg van die voordurende verhogings in mediese uitgawes en die onvermoë van mediese skemas om al die uitgawes te dek is gapingsdekking nodig om jou by te staan met mediese skema uitgawes wat jy dalk sal moet aangaan tydens hospitalisasie.

Kan ‘n persoon aansoek doen vir gapingsdekking sonder om ‘n geregistreerde lid van ‘n mediese skema te

wees?

Nee, gapingsdekking produkte werk net saam met geregistreerde Suid-Afrikaanse mediese skemas.

Is Gapingsdekking geldig wanneer ‘n kliënt van een mediese skema na ‘n ander verander?

Ja, solank die kliënt ‘n aktiewe lid bly van ‘n geregistreerde mediese skema.

Sal die produk dieselfde familielede dek wat geregistreer is op die mediese skema?

Gapingsdekking sal ‘n familie dek wat uit ‘n hooflid, ‘n gade en afhanklike kinders bestaan. Indien addisionele volwassenes lede geregistreerde lede is op dieselfde mediese skema sal hulle hul eie gapingsdekking moet uitneem.

Kan ‘n hooflid en sy gade wat aan verskillende mediese skemas behoort, een gapingsdekkingpolis hê?

Dis nie nodig dat die man of vrou vir hul eie Stratum-polis moet aansoek doen nie. Gades kan gesamentlike familiedekking op al Stratum se opsies geniet. Bewys van lidmaatskap van afsonderlike skemas moet egter gelewer word wanneer jy aansoek doen.

Wanneer is ‘n gapingsdekkingpolis aktief?

Nadat die eerste maandelikse premie ontvang is.

Kan ‘n gapingsdekkingpolis herstel word?

Nee, wanneer ‘n gapingsdekkingpolis verval het moet die kliënt weer aansoek doen en nuwe wagperiodes sal van toepassing wees.

Wanneer sal ‘n gapingsdekkingpolis automaties gekanselleer word?

Wanneer ‘n debietorder aftrekking vir die 2 de maal teruggestuur word as onbetaald wat beteken jou polis is 2 maande agter, sal die gapingsdekkingpolis gekanselleer word.

Wat is die kennisgewing-periode om ‘n gapingsdekking polis te kanselleer?

Een kalendermaand se skriftelike kennisgewing word vereis.

Watter debietorder datums is beskikbaar?

Die 1ste, 15de, 20ste, 25ste of 28ste van elke maand.

Wat gebeur as die 1ste, 15de, 20ste 25ste of die 28ste op ‘n naweek of vakansiedag val?

Die debietorder sal die eerste werksdag na die naweek of vakansiedag gevorder word.

Sal die gapingsdekking-premie saam met mediese skema-premie afgetrek word?

Nee, die gapingsdekking is ‘n aparte versekeringsproduk en sal apart gevorder word.

Sal nuwe wagperiodes van toepassing wees indien jy van mediese skemas verander?

Nee. Alhoewel die gapingsdekking saam met die mediese skema loop, sal die gapingsdekking wagperiodes nie geaffekteer word in die geval nie.

Word ‘n pasgebore baba gedek deur gapingsdekkingpolis?

Ja, op voorwaarde dat die baba geregistreer word binne 30 dae vanaf geboortedatum en op voorwaarde dat die polis al ouer as 3 maande is.

Word ‘n nuwe gade gedek onder die gapingsdekkingpolis?

Ja, op voorwaarde dat die gade binne 30 dae van huweliksbevestiging geregistreer word en op voorwaarde dat die polis al ouer as 3 maande is.

Is onderskrywing van toepassing met pasgebore babas of nuwe huwelikmaats indien geregistreer binne 30

dae?

Nee, ‘n 3 maande wagperiode en 12 maande vooraf kondisies wagperiodes sal nie ingestel word nie maar die polis se algemene uitsluitings en wagperiodes sal van toepassing wees.

Word studente gedek deur Gapingsdekking?

Ja, kinders tot die ouderdom van 21 en studente tot die ouderdom van 26 sal gedek word. Bewys van studente lidmaatskap word jaarliks vereis wanneer kinders die ouderdom van 21 bereik.

Hoekom is daar ‘n wagperiode van 12 maande vir kondisies soos mangels, dreineeringsbuisies, adenoïede,

histerektomie, swangerskap en geboorte, gewrigsvervanging en breuk operasies?

Agv. van die vlak van anti-seleksie word die prosedures eers vanaf maand 12 gedek.

Wat is die tydsduur waar binne ‘n kliënt ‘n eis moet indien?

Binne 6 maande vanaf die datum van opname in ‘n hospitaal.

Wat se dokumente moet ingedien word saam met ‘n eis?

‘n Volledig voltooide Stratum Voordele eisvorm, die mediese skema eise geskiedenis oor hospitalisasie, fakture, doktersrekeninge of state en jou mediese skema lidmaatskapsertifikaat.

Wat is ‘n terugbetalingsadvies?

‘n Terugbetalings-advies is ‘n staat (eise transaksie geskiedenis) vanaf jou mediese skema wat die geskiedenis van eise wys wat op hospitaal toelatings gebaseer is.

Mag ‘n lid opgradeer na ‘n privaat hospitaal saal en die verskil van die Gapingsdekking eis?

Ongelukkig word saalfooie nie gedek deur gapingsdekking nie.

Moet ‘n kliënt dadelik eis vir voordele na hospitalisasie?

Die eiser/es mag of wag om deur Stratum terugbetaal te word aangesien eise slegs een maal per maand uitbetaal word of die kliënt kan die dokter direk betaal en dan die geld terugeis van Stratum voordele.

Kan jy eis vir mediese dienste wat buite die grense van Suid-Afrika gelewer word?

Nee, dekking geld slegs vir dienste wat binne Suid-Afrika se landsgrense gelewer word.

Watter bedrag is betaalbaar aan die kliënt nadat ‘n eis ingedien is?

Die bedrag sal afhang van die werklike eis en die tekort bedrag.

Kan ‘n kliënt eis terwyl die gapingsdekkingpolis opgeskort is?

Ja, maar die eis sal eers oorweeg word nadat die agterstallinge premies betaal is.

Kan ‘n kliënt eis as die gapingsdekkingpolis verval het?

Nee, as die polis verval het sal die kliënt nie geregtig wees op enige voordele nie.

Hoe lank vat dit vir ‘n nuwe aansoek vir gapingsdekking om geprosseseer te word?

Dit vat 48 uur indien die aansoekvorm volledig voltooi is, bankbesonderhede korrek is en ‘n kopie van die kliënt se ID en mediese skema sertifikaat aangeheg is.

Wanneer en hoe ontvang kliënte hul gapingsdekkingpolis dokumente?

Wanneer die aansoek suksesvol vasgelê is sal die kliënt ‘n kopie van die polisdokument per e-pos ontvang. Indien die kliënt ook ‘n dokument in gedrukte formaat wil hê sal dit aan hom/haar gestuur word.

Hoe lank vat dit om ‘n navraag op te los?

Indien jou navraag duidelik is kan jy binne 48 uur ‘n antwoord verwag.

Hoe lank vat dit om nuwe eise te verwerk?

Indien ‘n eis binne die eerste jaar ingedien word sal dit onderhewig wees aan die onderskrywing maar na die eerste jaar sal dit ‘n maksimum van 7 dae vat om terugvoer te kry.
Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Gapingsdekking

   Vrae & antwoorde

Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aansoek vir Gapingsdekking Kontak 'n Adviseur Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Gapingsdekking Versekering vrae & antwoorde Go to English website Inleiding Opsies Vrae en antwoorde Aansoek Kontak 'n Adviseur Vrae en antwoorde