Persoonlike Inligting (Voltooi asb. alle toepaslike velde)
   
Titel
Naam
Van
Kontaknommer
Faksnommer (ivt)
E-posadres
Provinsie
 
Addisionele Inligting - Persone vir wie gekwoteer word
 
Is jy huidiglik lid van 'n mediese skema?
   
Naam van huidige skema & opsie:
Sedert wanneer is jy lid van die skema?
   
Het jy huidiglik 'n gesondheidsorgmakelaar?
Hooflid se besonderhede: Ouderdom: Hooflid se inkomste:
Addisionele volwassenes op die skema?
         
Gade se besonderhede (ivt): Ouderdom: Gade se inkomste:
         
Volwasse afhanklike 2 (ivt): Ouderdom:    
Volwasse afhanklike 3 (ivt): Ouderdom:    
Volwasse afhanklike 4 (ivt): Ouderdom:    
Volwasse afhanklike 5 (ivt): Ouderdom:    
Volwasse afhanklike 6 (ivt): Ouderdom:    
         
Kinders op die skema?
         
Kind 1 Ouderdom: Voltydse student?
Kind 2 Ouderdom: Voltydse student?
Kind 3 Ouderdom: Voltydse student?
Kind 4 Ouderdom: Voltydse student?
         
Is enige familielid op chroniese medisyne?
Wil jy dekking hê vir dag tot dag uitgawes?
(bv.: Dokter, Tandaarts,x-strale)
Wil jy meer inligting oor GapCover?
Voorkeur kommunikasie medium?
Notas oor spesifieke behoeftes:
 
Ek wil graag in die nuus oor medies skemas en inligting oor produkte ontvang.
 
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Mediese Skema

   Kry ‘n kwotasie

Mediese Skema > Kry ‘n kwotasie

Of jy 'n nuut gegradueerde, pasgetroude, op vroeë aftrede is of net op soek is na 'n nuwe mediese skema, voltooi die onderstaande vorm. 'n Geakkrediteerde konsultant sal met jou kontak maak. Optivest sal vir jou mediese skema kwotasies voorberei deur 'n paar fondse wat die beste by jou omstandighede pas te vergelyk in 'n gebruikersvriendelike formaat. Optivest sal dan vir jou van mediese skema advies voorsien waarna jy 'n ingeligte besluit sal kan maak en jou deur die hele proses van aansoek tot aktivering van lidmaatskap bystaan. Voltooi sommer dadelik die vorm!

Kry vergelykende mediese skema kwotasies:

Mediese skema kwotasie | Mediese fonds kwotasie | Gesondheidsorg kwotasie | Hospitaal Plan kwotasie Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Inleiding Kwotasie Kontak 'n Adviseur Mediese skema kwotasie | Mediese fonds kwotasie | Gesondheidsorg kwotasie | Hospitaal Plan kwotasie Mediese skema kwotasie | Mediese fonds kwotasie | Gesondheidsorg kwotasie | Hospitaal Plan kwotasie Kwotasie