Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Huislening

   Bereken huislening kostes

Voordat oordrag van ‘n eiendom kan plaasvind is daar bedrae wat betaalbaar is om administrasie en registrasie van die huislening te dek. Hierdie rekenaar vir verbandkostes, oordragkostes en bankkostes doen die berekeninge om vir jou ‘n aanduiding te gee van die addisionele kostes wat ter sprake is as jy ‘n eiendom koop. Die betrokke kostes word soms oorsien en dit is belangrik om dit in ag te neem wanneer jy die bekostigbaarheid van ‘n nuwe eiendom berekening. meer info...  
 
Oordragkostes:
 
Wanneer jy ‘n eiendom oordra na jou naam moet oordragkostes betaal word. Die kostes is betaalbaar aan die oordragprokureur.
 
Verbandkostes:
 
Hierdie kostes sluit oa. in die oordragfooi, aktekantoor registrasiefooi, FICA kostes, pos en allerlei en inisiasie fooi in.
 
Wat is oordrag?
 
Dit is ‘n staatsbelasting wat geld behalwe waar die verkoper ‘n geregistreerde BTW ondernemer is (Soos bv. ‘n eiendomsontwikkelaar). Die oordragbedrag word bereken as ‘n persentasie van die koopprys en wissel na gelang van die koper se regsstatus. Vanaf 23 Februarie 2011 is die oordragkostes as volg vir natuurlike persone sowel as regsentiteite:
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Vir ‘n koopprys van R0 - R600 000.00, is die koers 0%
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Vir ‘n koopprys van R600 0001.00 - R1 000 000.00, is die koers 3% op die waarde bo R600 000.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Vir ‘n koopprys van R1 000 0001.00 - 1,500 000, is die koste R12 000.00 + 5% op die waarde bo R1 000 000.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Vir ‘n koopprys van R1,500 001.00 en hoer is die koste R37 000 + 8% op die waarde bo  R1,500 000
 
Aktekantoorfooie
 
Fooi vir registrasie van titelakte
   
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Waarde nie groter as R150 000 - fooi = R70.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R150 000 maar nie meer as R300 000 - fooi = R300.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R300 000 maar nie meer as R500 000 - fooi = R400.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R500 000 maar nie meer as R1 000 000 - fooi = R500.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R1 000 000 maar nie meer as R2 000 000 - fooi = R600.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R2 000 000 maar nie meer as R5 000 000 - fooi = R1 000.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R3 000 000 maar nie meer as R5 000 000 - fooi = R1 000.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R5 000 000 - fooi = R1 200.00
 
Vir die verband wat die bedrag:
   
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Waarde nie groter as R150 000 - Fooi = R260.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R150 000 maar nie meer as R300 000 - Fooi = R300.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R300 000 maar nie meer as R500 000 - Fooi = R400.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R500 000 maar nie meer as R1 000 000 - Fooi = R500.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R1 000 000 maar nie meer as R2 000 000 - Fooi = R650.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R2 000 000 maar nie meer as R5 000 000 - Fooi = R1 000.00
Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank Groter as R5 000 000 - Fooi = R2 000.00
 
Wat is die inisiasiefooi?
 
Dis die bedrag wat die instansie (bank) mag vra as deel van die hoofskuld. Die bedrag mag huidiglik nie meer as R5000.00 (BTW uitgesluit) wees nie.
 
Wat is die bank registrasiefooi?
 
Waar ‘n lening aangegaan word is daar ‘n registrasiefooi betaalbaar aan die registrasie prokureur om die lening te registreer. Die fooi word deur riglyne voorgeskryf en wissel na gelang van die grote van die lening wat geregistreer word.
 
Wat is oordragfooie?
 
Dit is kostes wat betaalbaar is aan die oordragprokureur om die eiendom oor te dra op jou naam en word bepaal volgens ‘n glyskaal wat gebaseer is op die koopprys. Die fooi is aan BTW onderhewig en is dieselfde vir natuurlike persone en regsentiteite.
 
Kwytskelding:
 
Alhoewel alle stappe geneem word om die akuraatheid van die berekeninge te verseker, is dit net riglyne wat bereken word en kan ons nie aanspreeklik gehou word vir enige verliese of skade wat u mag ly agv. enige verkeerde berekeninge en/of as u staatgemaak het op die antwoorde nie.
 
Vul die verbandbedrag in om geraamde verbandkostes te bereken:
 
 
   
Grote van die Verband:
R
     
Bank se kostes: ( )
   
Inisiasie fooi  
     
Oordragkostes: ( )
   
Fooi
 
Pos & Allerlei
 
BTW
 
Akte
 
Oordrag
 
     
Verbandkostes: ( )
   
Fooi
 
Pos & Allerlei
 
BTW
 
Akte
 
     
 
 
 

Jou totale kostes sal as volg wees:

 
 
 
Om 'n verduideliking te sien van die lewensdekkingberekeninge, klik hier.
Ongeskiktheidsberekeninge:
Om 'n verduideliking te sien van die ongeskiktheidsberekeninge, klik hier.
VERANDER PRIMAKOERS HIER!
BEREKEN WAT JOU PAAIEMENT PER MAAND SAL WEES
Bruto maandelikse inkomste: Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank
R
Dit is die waardes van jou totale inkomste of salaris voor enige aftrekkings teen jou salaris gemaak word vir bv. pensioen, medies, belasting,ens.
Netto maandelikse inkomste: Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank R
Dit is die waardes van jou inkomste na aftrekkings, maw dit is die bedrag wat jy huis toe neem na aftrekking van pensioen, belastings, medies, ens.
Maandelikse uitgawes: Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes - ABSA, FNB, Nedbank en/of Standard Bank R
Dit is die huishoudelike uitgawes in 'n maand. Dit is alle uitgawes soos kos, motors, verbande, telefoon, sekuriteit, ens.
Netto surplus inkomste:    
Terugbetalingstermyn:   Jaar  
       
     
       
       

Jy kan aansoek doen vir:

 
Bereken wat jou verbandkostes sal wees?
BEREKEN WAT SAL JOU VERBANDKOSTES SAL WEES?
 
 
Grote van die Verbandlening: R  
Terugbetalingstermyn:   Jaar  
Rentekoers:   %  
       
 
 
 

Jou paaiement sal wees:

pm
Wat sal die effek wees as ek ekstra afbetaal?
EKSTRA BETALING PM: WAT SAL DIE EFFEK WEES OP DIE TERMYN & KAPITAAL TERUG BETAAL
Huislening by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank
  R
    %
    Jaar
 
 
Totale nuwe betaling sal nou wees:
Jaar Maande
Jy sal met die ekstra betaling: Spaar oor die termynmyn
Totaal terugbetaalbaar oor 20 jr:
Totaal terugbetaalbaar met ekstra betaling:
Huislening by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank
 
 
 
 
 

Huislening > Berekeninge > Kostes

Bereken jou geraamde ekstra verbandkostes

Huislening | Verband | Eiendom Finansierings Koste Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Aansoek vir Huislening Go to English website Inleiding Berekeninge Aansoek Dokumente benodig Kwalifiseer jouself Bereken paaiement Bereken kostes Ekstra betaling besparing Berekeninge Bereken kostes