Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Korttermynversekering

   Belangrik

Korttermynversekering > Belangrik om te weet

Wie moet jy kies as jou finansiëledienste verskaffer.

Dit is baie belangrik om die regte verskaffer te kies. Kies iemand wat die nodige ervaring het van persoonlike en besigheid- versekering, iemand wat kwaliteit produkte van gerespekteerde verskaffers kan bied. Kry iemand wat jy kan vertrou, iemand wat 'n pakket vir jou wil saamstel wat by jy persoonlike omstandighede en behoeftes pas. ( Wees versigtig vir 'n verskaffer wat net tierlantyntjies van goedkoop premies, en kontantterug, ens. aan jou wil bied ). Vra vir advies oor die faktore wat jou premie beinvloed soos verder op die blad bespreek.

Wat gebeur as ek onderverseker is?

Sodra jy 'n eis indien en jy is onderverseker, word die eis uitbetaal onderhewig aan die awery-beginsel. Jy gaan dus net gedeeltelik vergoeding vir jou verlies ontvang. Luidens die awery-klousule in jou polis, word die mate waartoe jy onderverseker is, op jou eis toegepas. Gestel jou huisinhoud is verseker teen 50 % van die vervangingswaarde en jy dien 'n eis van R 20 000 in, sal slegs 50 % van die eis, dus R 10 000, uitbetaal word. Die huisleningsafdeling van jou bank of 'n kenner in die boubedryf kan jou help om jou huis te waardeer. Die versekeraars stel voor dat jy gesels met 'n hoogaangeskrewe handelaar om die versekerde waarde van jou voertuig te bepaal.

Wat gebeur as jy oorverseker is?

As jy eis en jy is oorverseker, gaan die versekeraar jou net vir die vervangingswaarde van die versekerde items vergoed. Gestel jy verseker die inhoud van jou huis vir R 200 000, maar dit is eintlik net R 100 000 werd. As diewe jou huis rot en kaal besteel en jy eis die volle versekerde bedrag, gaan die versekeringsmaatskappy slegs R 100 000 uitbetaal.

Tien stappe wat jou dekking bedreig.

Moenie 'n groter eis indien as wat werklik die geval is nie (dit is bedrog). Daar word geskat dat vals eise wêreldwyd premies met tussen 5 en 15 persent laat styg. As jy uitgevang word, kan jy in die toekoms sukkel om versekering te bekom. Bedrog lei ook tot strafregtelike vervolging.   Openbaar alle materiële feite aan die versekeraar. Versekering is 'n kontrak van goedertrou tussen partye. Die versekeraar vertrou die inligting is korrek en op grond daarvan word 'n geskikte premie uitgewerk. As jy versuim om inligting te verskaf of nie die korrekte inligting oordra nie, kan die versekeraar jou polis nietig verklaar. Moet nie jou kind se motor in jou naam verseker nie. Polishouers onder 25 jaar betaal hoër premies, want die risiko verbonde is groter. 'n Ouer wat die koste van versekering wil verminder deur die motor (wat in die kind se naam geregistreer is) op sy polis te verseker, tree wederregtelik op. Die versekering moet in die kind se naam wees. Vorige eise . As jy om motorversekering aansoek doen, moet jy al jou vorige eise aan die versekeraar verklaar. As jy dit nie doen nie, kan jou polis in geheel nietig verklaar word. 'n Geldige rybebys. 'n Geldige rybewys word kragtens wet vereis voor 'n persoon 'n motor bestuur. As 'n polishouer iemand sonder die nodige rybewys toestemming gee om die motor te bestuur, kan dekking geweier word. Lê die nodige sorg aan die dag. Alle versekeringskontrakte stipuleer dat jy die nodige sorg aan die dag moet lê. Jy moet stappe doen om verliese of skade te verhoed, soos om nie jou sleutels in jou motor, of besittings op die sitplek van die motor te los nie. Versien ook gereeld jou motor om 'n ongeluk te voorkom. Moenie drink en bestuur nie.  'n Versekeraar sal 'n eis van die hand wys as bevind word dat die bestuurder die wettige bloedalkoholvlak oorskry en dit aanleiding tot 'n ongeluk gee. Dit is ook teen die wet om onder die invloed van drank te bestuur. Sekerheidsvereistes. As jou versekeraar vereis dat jou motor 'n goedgekeurde immobiliseerder moet hê of aan 'n opsporingstoestel gekoppel moet word, gaan jou versekeraar die eis weier as dit nie die geval is nie. Die nodige bewyse van installering moet aan die versekeraar gestuur word. In sommige gevalle eis die versekeraar ook dat jou motor se opsporing- toestel geaktiveer moet word, voordat jy dekking geniet. 'n Onbetaalde premie. Betaal jou premie wanneer dit verlang word. Maak seker jy het genoeg geld in jou bankrekening vir die debietorder. Onveilige voertuie. As jy 'n motor met gladde bande bestuur en dit lei tot 'n ongeluk, gaan jou versekeraar waarskynlik nie jou eis betaal nie. Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak jou motor se bande is in 'n goeie toestand.

Hoe om jou risiko's te bestuur.

Dit is belangrik dat jy minstens jaarliks jou polis behoorlik hersien. Hier volg 'n paar riglyne om seker te maak jou dekking weerspieël steeds die waarde van jou besittings: Betaal vir dit wat jy besit. Verwyder items wat nie meer joune is nie. Onthou om geskenke, nuwe aankope of items wat jy vervang het, by te voeg. Pas die waarde van jou voertuig aan. Voertuie word verseker teen markwaarde, wat gewoonlik met tyd afneem. Pas jaarliks die versekerde bedrag van die voetuig aan. Beskerm jou besittings. Verseker dat jou voertuie en tuiste aan die nodige sekerheidsvereistes voldoen. Moenie versuim om jou alarm stelsel te aktiveer nie.Dit gebeur gereeld en in so 'n geval kan die versekeraar jou eis weier. Bestuur jou geeneis-bonus. Jy kan die afslag beskerm deur deur jou opsies deeglik te oorweeg voordat jy 'n eis indien. Waar lê die grootste voordeel - om jou geeneis-bonus te beskerm of in die bedrag wat die versekeraar moet uitbetaal? Maak seker jy het omvattende Daar is verskeie onderafdelings beskikbaar. Versekerdes kies gereeld slegs een of Allerisiko-dekking. twee van die afdelings en ly dan noemenswaardige verliese waarvoor hulle nie kan eis nie. Verseker jou selfoon vir die Met so baie spesiale aanbiedinge beskikbaar, kies mense gewoonlik 'n korrekte bedrag. opgradering. Onthou om jou polis daarvolgens aan te pas. Werk gereeld jou persoonlike  Onthou om ons te laat weet as jou adres of ander kontakbesonderhede verander. inligting by.

Faktore wat die motorversekering premie kan beïnvloed.

Waar word die motor gestoor? As jou motor in ‘n toesluit motorhuis in ‘n sekuriteitskompleks gestoor word, behoort die premie laer te wees as vir ‘n motor wat snags buite in ‘n besige straat gelaat word. Residensiële area. As jy in ‘n hoë-risiko area woon, sal jou premie hoër wees as in ‘n lae-risiko area. Gebaseer op statistiek is die risiko vir diefstal en/of kaping in sommige areas groter as in ander. Wie bestuur gewoonlik die voertuig? Jonger bestuurders is geneig om meer ongelukke te maak as ouer bestuurders; vroulike bestuurders maak minder ongelukke as manlike bestuurders; ens. Waarvoor word die voertuig gebruik? Die premie is laer wanneer die voertuig bv. hoofsaaklik vir privaatgebruik aan- gewend word teenoor besigheidsgebruik; premie sal hoër wees as die privaat- gebruiker ‘n student is wat elke aand saam sy vriende gaan kuier teenoor Ma wat die kinders in die middag ballet toe neem. Sekuriteit? Die versekeraar sal stipuleer wat die minimum sekuriteitsvereistes is gebaseer op die tipe voertuig en area waarin jy woon. As jou sekuriteitsmaatreëls meer is as hierdie minimum vereis, kan jy vir afslag op jou premie kwalifiseer. Versekeringsmaatskappy gee gewoonlik slegs afslag vir immobiliseerders, 'gearlocks' en opsporingstoestelle. Tipe dekking? Omvattende dekking is die duurste; dan volg derde party, brand en diefstal (dek brand en diefstal, sowel as skade wat jy aan ‘n derde party se eiendom mag aanbring) en laaste slegs derde party dekking (dek slegs skade aan ‘n derde party se eiendom, brand en diefstal is uitgesluit) Ekstras? As jy nie-standaard ekstras soos lugversorger, sondak, radio/cd speler, leersitplekke ens. in jou motor het, mag ‘n addisionele premie vir die ekstras gehef word. Vrywillige bybetaling? Meeste versekeraars verminder jou maandelikse premie indien jy bereid is om ‘n addisionele bedrag tot jou basiese bybetaling per eis te betaal. ‘n Hoër vrywillige bybetaling beteken ‘n laer maandelikse versekeringspremie.

Faktore wat die huishoudelike inhoud versekering premie kan beïnvloed

Residensiële area: As jy in ‘n hoë-risiko area woon, sal jou premie hoër wees as in ‘n lae-risiko area. Dak- en muurkonstruksie: As jou huis nie ‘n standaard dak (bv. grasdak) of mure het nie, is daar ‘n groter risiko as by ‘n standaard huis en sal jou premie dienoorenkomstig verhoog. Sekuriteit: Die versekeraar sal stipuleer wat die minimum sekuriteitsvereistes is gebaseer op die area waarin jy woon. As jou sekuriteitsmaatreëls meer is as die minimum vereis, kan jy vir afslag op jou premie kwalifiseer. Uitsluiting: Oor die algemeen word huisinhoud gedek teen brand, diefstal, wind en stormskade. Indien jy enige van hierdie, byvoorbeeld inbraak en diefstal, uitsluit, kan jou premie moontlik verminder word. Eisvrye jare: Iemand wat vir die eerste keer versekering uitneem, se premie gaan hoër wees as ‘n persoon wat al ‘n paar jare ‘n polis het sonder om te eis. Afslag word bereken op die aantal jare wat jy verseker is sonder om te eis. Wanneer is 'n eis vals en wat is die gevolge? Jy dien 'n vals eis in as jy: Eis vir items wat jy nie besit nie; Die waarde van die gesteelde, verloorde of beskadigde items te hoog aangee; en Die omstandighede van die veries verkeerd weergee. As jy 'n vals eis indien, is dit 'n strafregtelike oortreding. Jy kan vervolg en jou dekking gekanselleer word.Dit kan ook daartoe lei dat jy nooit weer versekeringsdekking kan bekom nie.Dit is die beleid van die meeste versekeraars om regstappe te doen teen iemand wat 'n vals eis indien.

Definisies wat in korttermynversekering gebruik word.

Afkoop van bybetaling: 'n Ooreenkoms, aangeteken op die polis, wat die versekerde vryspreek van 'n bybetaling in die geval van 'n eis. Assessor: 'n Persoon wat eise namens 'n versekeringsmaatskappy ondersoek en skik. Die assessor is of 'n werkgewer van 'n maatskappy of 'n gekontrakteur wat deur 'n maatskappy gehuur word. Bybetaling / Dit is die bedrag waarvoor die versekerde in die geval van 'n eis verantwoordelik is. Die Eerste bedrag betaalbaar: versekeraar moet die bybetaling duidelik uitstippel in of die polisdokument of die endossement. 'n Bybetaling word gebruik as 'n middel om die versekerde se maandelikse premie laer te hou. 'n Standaard bybetaling is 'n voorafbepaalde bybetalingsbedrag. Die bybetaling word afgetrek van die totale bedrag wat die versekeraar betaal. Daarom, as die eis vir R5000 en die bybetaling R1000 is, gaan die versekerde R1000 en die versekeraar R4000 betaal. Bylae: 'n Dokument wat presies beskryf waarvoor die versekerde dekking geniet, wat saam met die polis gelees moet word. 'n Tipiese bylae het waarskynlik'n lys van afdelings wat dekking vir huisinhoud, motorvoertuie, huiseienaars (geboue) ens. insluit. Die bylae lys ook die versekerde se premies, enige ander inligting waarvan hy moet weet en enige hersiene bepalings en voorwaardes wat gedeeltes van die polisbewoording tot niet kan maak. Dekking: Die omvang van beskerming wat 'n versekeringskontrak bied; enige van verskeie risiko's wat gedek word deur 'n polis. Eis: Die versekerde versoek aan 'n versekeraar om betalingvir 'n verlies wat deur die versekerings- polis gedek word. Eisegeskiedenis: 'n Rekord van alle vorige eise wat die versekerde teen sy polis ingedien het. Endossemente: Wysigings van bepalings en voorwaardes wat die versekeraar aan die versekerde se versekeringspolis aanbring en wat spesifiek betrekking het op die versekerde. Die bykomende bladsy, gevoeg by die oorspronklike kontrak, vorm deel van die kontrak. Hernuwing: As die polistydperk verval (gewoonlik jaarliks), kan die polis hernu word. Die versekeraar sal die versekerde kontak deur 'n bygewerkte polisbylae stuur. Versekerdes moet dan seker maak dat die gemelde dekking steeds in hul behoeftes voorsien, anders moet wysigings gemaak word. Herwinning: Die versekeringsmaatskappy se verhaling na afloop van die verkoop van eiendom. Die eiendom is deur die versekeraar oorgeneem as deel van die verliesskikking. Inwerkingtredingsdatum: Die datum waarop dekking ingevolge 'n polis begin. Kansellasie: Die beëindiging van 'n versekeringspolis deur of die versekerde of die versekeringmaatskappy. Kommissie: Die gedeelte van 'n versekeringspremie wat aan die agent of makelaar betaal word vir sy dienslewering met betrekking tot die reël en instandhouding van die versekering. Kwotasie: 'n Prysskatting wat aan die potensiële kliënt gegee word. Dit help hom/haar met die keuse van maatskappy aan wie 'n formele aansoek om versekering ingedien moet word. Makelaar: 'n Bemarkingsspesialis wat die koper van versekering verteenwoordig. Die persoon handel of met agente of maatskappye om versekering volgens die versekerde se behoeftes te bekom. Ook genoem die finansiële of versekeringsadviseur, of tussenganger. Nalatigheid: As 'n redelike en verstandige mens in soortgelyke omstandighede sou nalaat om die nodige sorg aan die dag te lê. Onderskrywing: Die proses om risiko's vir versekering te kies en die premie vir versekringsdekking teen die risiko's en die soort dekking wat verleen moet word te bepaal. Onversekerbare risiko: 'n Risiko wat nie vir versekering aanvaarbaar is nie, weens die oormatige risiko betrokke. Polis: Die regsdokument wat die maatskappy aan die versekerde uitreik. Dit stippel die voorwaardes en bepalings van die versekering uit en word ook die poliskontrak genoem. Polishouer: 'n Persoon wat 'n premie aan 'n versekeringsmaatskappy betaal in ruil vir die beskerming wat 'n versekeringspolis bied. Ook genoem die versekerde. Premie: Die bedrag wat aan die versekeraar betaal word om die polis in werking te hou. Risiko: Die kans van 'n verlies. Verwys ook na die versekerde of die eiendom wat deur die polis gedek word. Risikobestuur: Versekerdes kan help om hul risiko's te bestuur deur die sekerheid van hul bates te verseker en nie nalatig op te tree nie. Skadeloosstelling: 'n Regsbeginsel wat spesifiseer dat 'n versekerde nie meer as die werklike kontantwaarde van 'n verlies mag ontvang nie, maar dat die versekerde weer in ongeveer dieselfde geldelike posisie moet wees soos voor die verlies. Dit geld tensy die polis spesifiek meld dat skade- loosstelling op 'n ooreengekome waarde of vervangingswaarde gegrong word. Uitsluitings of uitsonderings: Spesifieke voorwaardes of omstandighede, gelys in die polis, waarvoor die polis nie voordele bied nie Verlies: Die gebeurtenis waarvoor versekering betaal word. Versekeraar: Die party betrokke in die versekeringskontrak wat beloof om verliese of voordele te betaal. Bykomend, enige maatskappy wie se primêre besigheid die bied van versekering aan die publiek behels. Versekerde: 'n Persoon of organisasie gedek deur 'n versekeringspolis, insluitende die 'genoemde versekerde' en enige ander party aan wie beskerming luidens die polibepalings verleen word. Word ook die polishouer genoem. Vervalde polis: Die beëindiging van 'n polis weens nie-betaling van premies. Voorwaardes: Bepalings in die kontrak wat sekere beperkings op die versekeraar se belofte om te presteer maak of wysig.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kry 'n Kwotasie Kontak 'n Adviseur Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Go to English website Inleiding Belangrik Berekening Kwotasie Kontak 'n Adviseur Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Korttermynversekering vir Individu | Besighede (Belangrike inligting) Belangrik