Lewensversekering > Byvoordele > Inkomstebeskermer

Definisie en beskrywing van 'n Inkomstebeskermer voordele.

Die Inkomstebeskermer voorsien ‘n maandelikse inkomste gedurende die ongeskiktheidstydperk.

Inkomste Beskermers staan ook bekend as:

Inkomste Beskermers kan verskillende name by verskillende versekeraars hê. Van die meer gewilde versekeraars in Suid Afrika se inkomste beskermers se name is as volg: Inkomste Beskermer; Inkomste Voortsettingsvoordeel; Inkomste Ongeskiktheidsvoordeel; Beroepsongeskiktheid Inkomstevoordeel; Basiese Ongeskiktheidsinkomstevoordeel plus uitgebreide ongeskiktheidsinkomstevoordeel; Tydelike Inkomste Beskermer ; Tydelike Inkomste Ongeskiktheidsvoordeel; Beroepsongeskiktheid Tydelike Inkomstevoordeel; Basiese Ongeskiktheidsinkomstevoordeel; Besigheids Oorhoofse Koste Beskermer; Oorhoofse koste Uitgawe Voordeel; Besigheids Oorhoofse Koste Vervanger voordeel; Oorhoofse koste Uitgawe Beskermervoordeel; Ongeskiktheid Plus Voordeel; Besigheidsbeskermer; en Siekte Voordele. Is bogenoemde verskillende name nie genoeg om enige mens deurmekaar te maak nie? Daar is nie een voordeel wat dieselfde definisie het as 'n ander nie! Verstaan jy nou hoekom ons sê dat jy nie net eenvoudig pryse kan vergelyk nie.

Die toepassing van 'n Inkomste Beskermer is vir:

Verlies aan inkomste: Die Inkomstebeskermer is ‘n ideale oplossing vir ‘n versekerde lewe wat die gemoedsrus nodig het om te weet dat ‘n inkomste aan hom betaal sal word indien hy nie in staat sou wees om die pligte van sy eie beroep uit te voer nie of aan een van die gedefinieerde siekte- of inkortingseis-gebeurtenisse ly. Die maandelikse eisbedrag kan gebruik word om te verseker dat die huidige lewenstandaard van die versekerde lewe gehandhaaf kan word.

Hoeveel Inkomste Beskermervoordele het jy nodig?

1) Stel vas hoeveel inkomste jy in 'n maand moet hê om te oorleef indien jy agv 'n siekte of 'n besering nie kan werk nie. (Inkomste wat jy moet voorsien) 2) Bereken hoe lank jy jouself sal kan dra deur jou eie geld (spaargeld of reserwes) te gebruik. (Dit sal vir jou 'n aanduiding gee van die wagperiode waarna jy sal moet kyk) Hoe langer die wagperiode is hoe goedkoper sal die produk jou kos.  3) Stel vas hoeveel jou bestaande voorsienings is wat jou werkgewer jou bied of indien jy vir jouself werk kyk na jou bestaande inkomste beskermer. 4) Jou antwoord sal nou wees punt 1 minus punt 3 met 'n wagperiode wat deur punt 2 bepaal sal word. 5) Kontak gerus 'n adviseur as jy hulp verlang met die berekeninge.                                         
Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Inkomstebeskerming

Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Inkomstebeskerming Versekering | Polis | Dekking Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Doodsdekking Ongeskiktheid Inkomste beskerming Funksionele Inkorting Gevreesde siekte Ongeluksdekking Byvoordele Inkomste beskerming