Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Boedelkostes vir getroude binne gemeenskap

  kliek hier vir meer inligting
Indien daar ‘n likiditeits probleem in jou boedel is kan jy dadelik veranderinge maak by die aanduiding langs die bates en miskien aandui dat dit verkoop moet word om te probeer om die likiditeits probleem op te los. Indien jy nie bates het wat jy ter gelde wil maak nie kan jy oorweeg om lewensdekking uit te neem om die tekort aan te spreek. Die rekenaar maak voorsiening daarvoor dat jy ‘n veronderstelde nuwe lewensdekking kan voer en dadelik antwoorde kry oor hoe dit jou likiditeit beinvloed.
 
Dis belangrik om daarop te let dat die bedrag van die likiditeitstekort (indien enige) verskil van die bedrag lewensdekking wat die rekenaar aanbeveel. Die rede hiervoor is dat wanneer jy enige nuwe bates (in die geval lewensdekking) aanskaf word jou boedel vergroot en moet die polis voorsiening maak vir die ekstra boedelkostes agv die nuwe bate.
 
Die berekeninge maak nie voorsiening vir kapitaalwinsbelasting op geaffekteerde bates nie. Die meerderheid van boedels is egter nie onderheweig aan kapitaalwinsbelasting nie aangesien die primêre woning wat deur ‘n natuurlike persoon besit word uitgesluit is van kapitaalwinsbelasting indien die waarde nie meer is as R2m nie.
 
NS. Eksekuteursfooi word bereken op 3.99% (3.5% + BTW), wat die maksimum koste is wat deur wetgewing toegelaat word. Indien jou boedel daarvoor kwalifiseer sal ons namens jou onderhandel vir ‘n afslag op eksekuteurskostes indien jy Plandirek gebruik om vir jou ‘n testament op te stel.
 
Beantwoord die vrae om jou antwoord te kry:
A. JOU INVOERE
     
BESKRYF JOU BATES WAARDE DOEL MET BATE BY AFSTERWE (NB)
     
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
     
BESKRYF JOU GEAGTE BATES WAARDE  
     
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
     
BESKRYF JOU LASTE (SKULD) WAARDE  
     
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
     
Begrafniskoste
R
 
Sterfbed Uitgawes
R
 
 
 
 
 
B. JOU ANTWOORD
 
       
BATES EN GEAGTE BATES
     
       
Jul Gemeenskaplike bates
 
 
Jou Geagte bates
 
       
BRUTO BOEDEL
   
Meestersfooi    
Eksekuteursvergoeding    
Boeke / Kuns aan die staat geleen    
Gemeenskaplike laste    
       
TOELAATBARE AFTREKKINGS    
(Gemeenskaplike boedel)      
       
BRUTO BATES MINUS AFTREKKINGS    
       
NETTO GEMEENSKAPLIKE BOEDEL    
       
JOU DEEL AAN BOEDEL    
       
JOU TOTALE BOEDEL    
       
Toevallings aan gade    
Skuld nie deel vorm van die boedel    
Bemakings aan die staat, ens.    
Begrafniskoste    
Sterfbeduitgawes    
AFTREKKINGS (Van boedel)    
       
JOU NETTO BOEDEL    
Minus korting*    
       
BELASBARE BOEDEL
   
       
Totale boedelbelasting betaalbaar:    
Ontvangers van geagte bates betaal:al:    
       
JOU BOEDEL BELASTING
   
     
C. JOU MOONTLIKE OPLOSSING
 
       
  KONTANT BENODIG:  
  KONTANT BESKIKBAAR:  
 
 
 
D. TOETS OPLOSSING
 
Toets wat met jou berekeninge sal gebeur indien jy nuwe lewensversekering sou uitneem. Die rekenaar sal die bedrag wat jy in die onderstaande veld invoer gebruik as 'n bate wat kontant voorsien aan die boedel. (maw. die polis word nie gesedeer of begunstig aan iemand nie)
 
Vir hoeveel lewensdekking sal jy aansoek doen?
R
 
 
 
 
 
Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website

Lewensversekering > Berekeninge > Boedelkostes (binne gemeenskap getroud)

Boedelkoste berekening vir persoon binne gemeenskap getroud!

Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n persoon is wat binne gemeenskap van goed getroud is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.
Boedelbeplanning Berekening | Ontleding vir getroude buite gemeenskap Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Lewensdekking behoefte Ongeskiktheid behoefte Boedelkoste ongetroude Boedelkoste getroud buite Boedelkoste getroud binne Berekeninge Boedelkoste getroud binne