Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Bereken lewensdekking behoefte

Belangrike aannames:    
     
Wat is jou siening van Inflasie oor die termyn:  
%
Wat is jou siening van rente op spaargeld oor die termyn:  
%
     
Wat is jou wense as jy sou afsterf?  
Hoeveel wil jy voorsien vir jou begrafnis:
 
R
 
Hoeveel inkomste wil jy pm vir afhanklikes voorsien: R
Vir hoeveel jare wil jy bg. inkomste voorsien:  
Jaar
   
Wil jy voorsiening maak vir verdere studies vir jou afhanklikes?
 
Kind 1 Jare voor studie begin:  
Jaar
  Duur van kursus:  
Jaar
 
  Huidige koste van kursus pj.: R  
 
Kind 2 Jare voor studie begin:  
Jaar
 
  Duur van kursus:  
Jaar
 
  Huidige koste van kursus pj.: R  
 
Kind 3 Jare voor studie begin:  
Jaar
 
  Duur van kursus:  
Jaar
 
  Huidige koste van kursus pj.: R  
 
   
Is daar skulde moet afgelos word met jou dood?
       
Beskrywing van die skuld:   Waarde  
R
R
R
R
       
   
Is daar enige ander enkelbedrae wat jy wil voorsien:
       
Beskrywing die voorsiening:   Waarde  
R
R
R
R
       
 
Hoe lyk jou bestaande voorsienings vir dood:
       
Groeplewensversekering by die werk. R  
Bestaande lewensdekking op polisse. R  
Ander kontant voorsienings by dood. R  
Bestaande inkomste voorsienings pm by dood: R  
       
Om 'n verduideliking te sien van die lewensdekkingberekeninge, klik hier.
Ongeskiktheidsberekeninge:
Om 'n verduideliking te sien van die ongeskiktheidsberekeninge, klik hier.
 
Die ongeskiktheidsberekening wat gedoen word bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking jy nodig het om aan al wense te voldoen by ongeskiktheid. Die inkomste wat bereken word sal jaarliks met die gekose inflasiekoers styg totdat die voordeel eindig op ouderdom 65.
 
Dis belangrik dat jy kennis neem dat ongeskiktheidvoordeel beperk word, nie net deur individuele versekeraars nie, maar die maatskappy het ook 'n beleid oor die totale ongeskiktheidsdekking wat jy by alle maatskappy gesamentlik mag hê. Die rede vir die beperking is dat die ongeskiktheidsvoordeel nie ten doel het om enige iemand te verryk by ongeskiktheid nie maar om eerder die mense aan te moedig om so lank as moontlik ekononies aktief te bly.
 
Neem ook kennis dat ongeskiktheidsvoordeel net genoeg is om vir jou 'n inkomste te voorsien totdat jy aftree-ouderdom bereik. Jy moet dus steeds voorsiening maak vir aftreegeld ook. Gaan sommer dadelik voort en bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking jy sal benodig om aan jou wense te voldoen indien jy sou ongeskik raak om jou beroep of eie en soortgelyke beroep te beoefen.
 
 
 
Beantwoord die vrae om te bereken hoeveel ongeskiktheidsversekering jy nodig het.
 
 
BELANGRIKE AANNAMES
.
Die aannames wat jy maak speel 'n baie groot rol in die antwoorde wat jy kry. Ons stel dus voor dat jy hierdie berekening op 'n gereelde basis doen, soos die sienings oor die langtermynkoerse verander.
   
     
Wat is jou siening van Inflasie oor die termyn:  
%
Wat is jou siening van rente op spaargeld oor die termyn:  
%
     
JOU INLIGTING    
     
Jou huidige gemiddelde maandelikse inkomste: R
Jou huidige ouderdom:  
Jaar
     
JOU FINANSIËLE WENSE    
     
Hoeveel inkomste sou jy pm wil hê as jy ongeskik sou raak?ra R
Enige enkelbedrae behoeftes by ongeskiktheid?
Hier kan jy 'n waarde voer wat jy sal gebruik om aanpassings te maak aan jou huis en motor bv. om vir jou die lewe meer draaglik te maak indien jy ongeskik sou wees. (Bv. In rolstoel)
R
     
JOU BESTAANDE VOORSIENINGS
Omdat ongeskiktheid beperk word, word die waarde van Ongeskiktheid-, Funksionele inkorting-, Fisiese inkorting- en ongluksverwante ongeskiktheidsvoordele bymekaar getel om die beperking vas te stel.
   
     
 
 
Ongeskiktheidsvoordele: R
Funksionele inkorting plus ongeskiktheidsvoordele R
Fisiese inkortingvoordele: R
Funksionele inkortingvoordele: R
Ongeluksverwante ongeskiktheidsvoordele: R
Inkomste voorsienings per maand:
Voer die waarde wat jy as 'n ongeskiktheidsinkomste wat jy per maand vanuit bronne soos inkomstebeskermers en/of jou pensioen sal ontvang hier in.
R
 
     
 
   
Wanneer jy op 'Bereken' kliek word die invoere wat jy in STAP A gegee het bereken en die antwoord word in STAP B gegee.
 
 
 
 
Jou antwoord vir hoeveel ongeskiktheidsversekering jy nodig het is:
 
 
Jou huidige voorsienings is: ______R
   
 
     
 
   
 
Jou antwoord vir hoeveel lewensdekking jy nodig het is:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Jou kontant behoefte by dood is:
'n Opsomming van jou behoefte is:
Begrafniskostes:
Kapitaal vir inkomste:
Studievoorsiening:
Aflos van skuld:
Enkelbedrae voorsien:
   
Jou bestaande voorsiening vir kontant is:
 
 
     
 
Bereken | Bepaal | Ontleed Lewensversekering | Dekking | Doodsdekking behoefte

Lewensversekering > Berekeninge > Lewensdekking behoefte

Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het!

Die berekening bepaal hoeveel kapitaal jy sal nodig hê in geval van jou ontydige afsterwe vir: begrafnis uitgawes, om inkomste te voorsien vir jou afhanklikes vir ‘n gekose termyn, opvoedingskoste vir afhanklikes, skulde te vereffen, enige ander voorsienings wat jy wil maak (bv. verblyf, vervoer, ens). Met die berekening moet jy ‘n aanname maak van die langtermyn inflasie- en rentekoers van verdienste op spaargeld. Die berekening gebruik die aanname van lg. koerse vir die volle tydperk waarvoor die berekeninge gedoen word.

Beantwoord die vrae om jou antwoorde te kry:

 
Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Bereken | Bepaal | Ontleed Lewensversekering | Dekking | Doodsdekking behoefte Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Lewensdekking behoefte Ongeskiktheid behoefte Boedelkoste ongetroude Boedelkoste getroud buite Boedelkoste getroud binne Berekeninge Lewensdekking behoefte