Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Bereken ongeskiktheid behoefte

     
Belangrike aannames:    
     
Wat is jou siening van Inflasie oor die termyn:  
%  
Wat is jou siening van rente op spaargeld oor die termyn:  
%  
     
Jou inligting    
     
Jou huidige gemiddelde maandelikse inkomste: R
Jou huidige ouderdom:  
Jaar  
     
Jou finansiële wense    
     
Hoeveel inkomste sou jy pm wil hê as jy ongeskik sou raak?ra R
Enige enkelbedrae behoeftes by ongeskiktheid? R
     
Jou bestaande voorsienings    
     
Ongeskiktheidsvoordele: R
Funksionele inkorting plus ongeskiktheidsvoordele R
Fisiese inkortingvoordele: R
Funksionele inkortingvoordele: R
Ongeluksverwante ongeskiktheidsvoordele: R
Inkomste voorsienings per maand: R
 
Om 'n verduideliking te sien van die lewensdekkingberekeninge, klik hier.
Ongeskiktheidsberekeninge:
Om 'n verduideliking te sien van die ongeskiktheidsberekeninge, klik hier.
 
Die ongeskiktheidsberekening wat gedoen word bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking jy nodig het om aan al wense te voldoen by ongeskiktheid. Die inkomste wat bereken word sal jaarliks met die gekose inflasiekoers styg totdat die voordeel eindig op ouderdom 65.
 
Dis belangrik dat jy kennis neem dat ongeskiktheidvoordeel beperk word, nie net deur individuele versekeraars nie, maar die maatskappy het ook 'n beleid oor die totale ongeskiktheidsdekking wat jy by alle maatskappy gesamentlik mag hê. Die rede vir die beperking is dat die ongeskiktheidsvoordeel nie ten doel het om enige iemand te verryk by ongeskiktheid nie maar om eerder die mense aan te moedig om so lank as moontlik ekononies aktief te bly.
 
Neem ook kennis dat ongeskiktheidsvoordeel net genoeg is om vir jou 'n inkomste te voorsien totdat jy aftree-ouderdom bereik. Jy moet dus steeds voorsiening maak vir aftreegeld ook. Gaan sommer dadelik voort en bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking jy sal benodig om aan jou wense te voldoen indien jy sou ongeskik raak om jou beroep of eie en soortgelyke beroep te beoefen.
 
 
 
 

Beantwoord die vrae om vas te stel hoeveel lewensdekking jy nodig het.

 
 
Belangrike aannames:
.
Die aannames wat jy maak speel 'n baie groot rol in die antwoorde wat jy kry. Ons stel dus voor dat jy hierdie berekening op 'n gereelde basis doen, soos die sienings oor die langtermynkoerse verander.
   
Wat is jou siening van Inflasie oor die termyn:  
%
Wat is jou siening van rente op spaargeld oor die termyn:  
%
     
Wat is jou wense as jy sou afsterf?  
Hoeveel wil jy voorsien vir jou begrafnis:
.
Jy kan hier die sterfbed-, begrafnis- en dalk grafsteenkostes (indien van toepassing voer).
Die gemiddelde waarde wat mense hier invoer is R20 000.
R
Hoeveel inkomste wil jy pm vir afhanklikes voorsien: R
Vir hoeveel jare wil jy bg. inkomste voorsien:  
Jaar
 
 
Wil jy voorsiening maak vir verdere studies vir jou afhanklikes?
Kind 1 Jare voor studie begin:  
Jaar
  Duur van kursus:  
Jaar
 
  Huidige koste van kursus pj.: R  
Waarvoor wil jy voorsiening maak by dood?
Kind 2 Jare voor studie begin:  
Jaar
 
  Duur van kursus:  
Jaar
 
  Huidige koste van kursus pj.: R  
Waarvoor wil jy voorsiening maak by dood?
Kind 3 Jare voor studie begin:  
Jaar
 
  Duur van kursus:  
Jaar
 
  Huidige koste van kursus pj.: R  
 
 
Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het? Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het?
Is daar skulde moet afgelos word met jou dood?
  Beskrywing van die skuld:   Waarde  
R
R
R
R
 
 
Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het? Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het?
Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het? Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het?
Is daar enige ander enkelbedrae wat jy wil voorsien:  
  Beskrywing die voorsiening:   Waarde  
R
R
R
R
 
 
 
Hoe lyk jou bestaande voorsienings vir dood:
Groeplewensversekering by die werk. R  
Bestaande lewensdekking op polisse.
.
Hier moet jy die waarde van polisse wat aan die afhanklikes begunstig is en polisse wat aan die boedel betaal word maar waar die afhanklikes die erfgename is, gevoer word.
R  
Ander kontant voorsienings by dood.
.
Hier moet jy die waarde voer van enige kontant, beleggings en bates wat verkoop word by dood EN waarvan die afhanklikes die erfgename van die opbrengs is.
R  
Bestaande inkomste voorsienings pm by dood:
.
Indien jy aan 'n pensioen behoort waar daar 'n gade- en/of wese pensioen betaalbaar is by dood, moet die waarde van die pensioen per maand hier ingevoer word.
R  
       
 
 
   
As jy op bereken klik sal die waardes van die invoere wat jy hierbo gegee het, bereken word en die antwoord sal hieronder verskaf word!.
 
 
 
 

Jou antwoord vir hoeveel lewensdekking jy nodig het is:

 
 
Jou kontant behoefte by dood is:  
.
JY HET DIE KONTANT NODIG VIR:
Begrafniskostes:
Kapitaal vir inkomste:
Studievoorsiening:
Aflos van skuld:
Enkelbedrae voorsien:
Jou bestaande voorsiening vir kontant is:  
 
 
 
 

Jou antwoord vir hoeveel ongeskiktheiddekking jy nodig het is as volg:

 
   
Jou huidige voorsienings is: R
 
   
 
 
 
 
 
 

Lewensversekering > Berekeninge > Ongeskiktheid behoefte

Bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking jy nodig het!

Ongeskiktheidsdekking word beperk deur die produkverskaffers na aanleiding van jou ouderdom en jou inkomste. Die maksimum bedrag wat beskikbaar is om voor aansoek te doen behoort dus genoeg te wees om jou lewensstandaard te handhaaf indien jy ongeskik raak totdat jy aftreeouderdom bereik. Die berekeninge bereken dus of jou behoeftes by ongeskiktheid binne die perke wat gestel word val en indien nie, bereken die rekenaar vir jou vir hoeveel jy waarskynlik sal kwalifiseer om voor aansoek te doen. Beantwoord die vrae om jou antwoorde te kry:
Bereken | Bepaal | Ontleed Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis behoefte Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Bereken | Bepaal | Ontleed Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis behoefte Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Lewensdekking behoefte Ongeskiktheid behoefte Boedelkoste ongetroude Boedelkoste getroud buite Boedelkoste getroud binne Berekeninge Ongeskiktheid behoefte