Lewensversekering > Berekeninge

Jy het net soveel lewensdekking nodig as wat jy regtig nodig het, niks meer nie en niks minder nie! Gebruik die berekeninge op die webblad om te bepaal hoeveel lewensdekking jy werklike nodig het en kry dan ‘n kwaliteit kwotasie vanaf ‘n voorkeur diensverskaffer waar jy weet die definisies spreek jou werklike behoeftes aan.

Bereken hoeveel lewensdekking jy nodig het!

Met die berekening moet jy ‘n aanname maak van die langtermyn inflasie- en rentekoers van verdienste op spaargeld. Die berekening gebruik die aanname van bg. koerse vir die volle tydperk waarvoor die berekeninge gedoen word. Die berekening bepaal hoeveel kapitaal jy sal nodig hê in geval van jou ontydige afsterwe vir: begrafnis uitgawes, om inkomste te voorsien vir jou afhanklikes vir ‘n gekose termyn, opvoedingskoste vir afhanklikes, skulde te vereffen, enige ander voorsienings wat jy wil maak (bv. verblyf, vervoer, ens)   

Bereken hoeveel ongeskiktheidsdekking jy nodig het!

Ongeskiktheidsdekking word beperk deur die produkverskaffers na aanleiding van jou ouderdom en jou inkomste. Die maksimum bedrag wat beskikbaar is om voor aansoek te doen behoort dus genoeg te wees om jou lewensstandaard te handhaaf indien jy ongeskik raak totdat jy aftreeouderdom bereik. Die berekeninge bereken dus of jou behoeftes by ongeskiktheid binne die perke wat gestel word val en indien nie, bereken die rekenaar vir jou vir hoeveel jy waarskynlik sal kwalifiseer om voor aansoek te doen.    

Doen jou boedelbeplanning & -koste berekeninge

Dit is baie goed as jy die belangrikheid van ‘n testament besef en een laat opstel of reeds een opgestel het. Dit is egter nog belangriker dat jou testament uitvoer kan word na jou wense. Daar is verskeie kostes wat met die administrasie van ‘n boedel ter sprake kom. Die kostes word beinvloed deur die grote van jou boedel, jou huweliksbedeling, ens. As daar nie genoeg voorsiening gemaak is vir die kostes nie kan dit gebeur dat van die bates wat jy aan erfgename bemaak het, verkoop sal moet word om die kostes te dek. Dit kan op sy beurt weer probleme vir jou afhanklikes beteken. Gebruik die rekenaars op die blad om te bepaal of jou wense uitvoerbaar is en of daar genoeg kontant (likiditeit) in jou boedel is om jou wense na te kom. In gevalle waar daar nie genoeg likiditeit is nie sal die rekenaar vir jou aandui hoeveel kontant jy voor moet voorsiening maak ten einde jou wense by jou afsterwe aan te spreek.

Berekening vir enkellopende of ongetroude persoon!

Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n enkellopende of ongetroude persoon is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.      

Berekening vir persoon buite gemeenskap van goed getroud!

Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n persoon is wat buite gemeenskap van goed getroud is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.   

Berekening vir persoon binne gemeenskap van goed getroud!

Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel indien jy 'n persoon is wat binne gemeenskap van goed getroud is en dit bereken of daar genoeg kontant in jou boedel sal wees om al die boedelkostes te dek en om jou wense uit te voer sonder dat daar geforseerde verkope van bates hoef te wees.                                    
Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

   Berekeninge

Lewensversekering Berekenings | Rekenaars | Ontleding Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Lewensversekering Berekenings | Rekenaars | Ontleding Lewensversekering Berekenings | Rekenaars | Ontleding Lewensversekering Berekenings | Rekenaars | Ontleding Lewensversekering Berekenings | Rekenaars | Ontleding Lewensversekering Berekenings | Rekenaars | Ontleding Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Bereken lewensdekking behoefte Bereken ongeskiktheid behoefte Doen boedelbeplanning - Ongetroude Doen boedelbeplanning - Getroud buite gemeenskap Doen boedelbeplanning - Getroud binne gemeenskap Berekeninge