Lewensversekering > Byvoordele > Funksionele inkorting

Definisie en beskrywing van funksionele inkorting!

Die Funksionele-inkortingsvoordeel betaal’n persentasie van die voordeelbedrag as ’n enkelbedrag uit indien die versekerde lewe voldoen aan die vereistes vir een van die gedefinieerde eisvoorvalle van die funksionele-inkorting.

Funksionele inkorting staan ook bekend as:

Daaglikse Taak Voordeel; Fisiese inkorting; Fisiese Inkortingvoordeel; Kern Inkortingsvoordeel; Inkorting Plus Voordeel; Funksionele Inkortingsvoordeel; Inkortingsvoordeel; en Omvattende Inkortingsvoordeel. Is bogenoemde verskillende name nie genoeg om enige mens deurmekaar te maak nie? Daar is nie een voordeel wat dieselfde definisie het as 'n ander nie! Verstaan jy nou hoekom ons sê dat jy nie net eenvoudig pryse kan vergelyk nie.

Die toepassing van Funksionele Inkorting is vir:

Beperkte vermoëns agv. die inkorting: ’n Besering of siekte kan die vermoëns van die versekerde lewe fisiek beperk, dog nie noodwendig sy vermoë om ’n inkomste te verdien nie. Geld vir gespesialiseerde toerusting: Voorsien fondse wat gebruik kan word om gespesialiseerde toerusting en boubehoeftes en enige ander veranderinge wat nodig is om die lewenstyl van die versekerde lewe aan te pas, te finansier. Verlies aan inkomste: Voorsien fondse wat gebruik kan word om die inkomste te vervang wat die versekerde lewe sou verloor het ingeval hy nie meer in staat sou wees om die take verbonde aan sy eie beroep te verrig nie. Finansiële sekuriteit: Voorsien fondse wat gebruik kan word om seker te maak dat die huidige lewensstandaarde van die versekerde lewe gehandhaaf kan word. Skuldbeskerming: Voorsien fondse wat gebruik kan word om verbande en ander uitstaande skuld te help delg.

Hoe besluit jy op die regte voordeel vir jou?

Wanneer jy moet besluit oor Funksionele inkorting is dit 'n goeie idee om as volg te werk te gaan: 1) Kyk na Ongeskiktheidsvoordeel en Funksionele Inkortingsvoordeel gesamentlik; 2) Kyk na jou beroep en die moontlikheid van totale ongeskiktheid teenoor moontlikheid van 'n besering of siekte wat jou nie noodwendig die vermoë ontneem om ’n inkomste te verdien nie. Alles sal afhang van die tipe beroep wat jy beoefen. As jy byvoorbeeld 'n kantoorwerk doen waar jy heeldag net agter die lessenaar sit sal jou waarskynlikheid vir totale beroepsongeskiktheid baie kleiner wees as in die geval van 'n chirurg. Die kantoorwerker kan meer neig na Funksionele inkortings tipe voordele teenoor die chirurg wat waarskynlik na Eie beroep Ongeskiktheidsvoordele sal kyk. 3) As jou beroep van so aard is dat jy nie kan bepaal watter voordeel vir jou die belangrikste is nie kan jy neig na die gesamentlike voordeel. Dit beteken by totale ongeskiktheid vir beroep sal jy 'n uitbetaling kry asook vir besering of siekte wat jou net inkort. 4) Kontak ‘n adviseur indien jy hulp verlang met die groot besluit.

Hoeveel Funksionele Inkortings voordele het jy nodig?

Funksionele Inkortingsvoordele word soos en saam met ongeskiktheidsvoordeel beperk, dus kan jy die berekening om te bepaal hoeveel ongeskiktheid jy benodig, gebruik om te bepaal hoeveel voordele jy benodig. Vind 'n adviseur om jou by te staan met jou keuse van funksionele inkortingsvoordele.
Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Funksionele inkorting

Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Fisiese | Funksionele Inkorting Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Doodsdekking Ongeskiktheid Inkomste beskerming Funksionele Inkorting Gevreesde siekte Ongeluksdekking Byvoordele Funksionele Inkorting