Lewensversekering > Byvoordele > Gevreesde siekte

Definisie en beskrywing van 'n Gevreesde Siekte Voordeel.

Die kritiekesiektevoordeel betaal ’n persentasie van die voordeelbedrag as ’n enkelbedrag uit indien die versekerde lewe voldoen aan die vereistes vir een van die gedefinieerde kritieke siektes.

Die Gevreesde Siekte Voordeel staan ook bekend as:

Gevreesde Siekte Voordele kan verskillende name by verskillende versekeraars hê. Van die meer gewilde versekeraars in Suid Afrika se Gevreesde Siekte Voordele se name is as volg: Kritieke Siekte Voodeel; Kern Gevreesde Siekte Voordeel; Omvattende Kritieke Siekte Voordeel; Omvattende Ernstige Siekte voordeel; Lewende Leefstyl; Omvattende Gevreesde Siekte Voordeel; Omvattende Kritieke Siekte Plus Voordeel; Omvattende Plus Kritieke Siekte Voordeel; Lewende Leefstyl met uitgebreide opsie; Verhoogte Omvattende Kritieke Siekte Voordeel; Lewende Leefstyl met Top-op opsie; Uitgebreide Siekte Voordele; Verhoogte Omvattende Kritieke Siekte Plus Voordeel; Lewende Leefstyl met Top-op en uitgebreide opsie; Omvattende Kritieke Siekte Voordeel Plus 25% ekstra Voordeel bedrag; Omvattende Kritieke Siekte Plus Voordeel Plus 25% ekstra Voordeel bedrag; Leeftyd Ernstige Siekte Voordeel; en Leeftyd plus Ernstige Siekte Voordeel. Is bogenoemde verskillende name nie genoeg om enige mens deurmekaar te maak nie? Daar is nie een voordeel wat dieselfde definisie het as 'n ander nie! Verstaan jy nou hoekom ons sê dat jy nie net eenvoudig net pryse kan vergelyk nie.

Die toepassing van gevreesde siekte is vir:

Uitgawes aangegaan as Voorsien fondse wat gebruik kan word om enige uitgawes wat gevolg van kritieke siekte:   as gevolg van die kritieke siekte aangegaan is, te dek. Finansiële sekuriteit: Voorsien fondse wat gebruik kan word om seker te maak dat die versekerde lewe se huidige lewensstandaarde gehandhaaf kan word indien ’n lewensveranderende voorval gediagnoseer word. Finansiële ondersteuning vir herstel: Voorsien fondse wat gebruik kan word om diegene wat lewensveranderende toestande oorleef te help om die verbandhoudende herstel- of rehabilitasie-uitgawes te betaal. Vermindering van inkomste: Die versekerde lewe mag aangeraai word om sy werk- verpligtinge af te skaal, of van beroep te verander. Die voordeel voorsien fondse om die inkomste van die versekerde lewe aan te vul sou hy as gevolg van hierdie verandering inkomste verloor.

Hoeveel Gevreesde Siekte Voordele het jy nodig?

Wanneer jy moet besluit oor hoeveel Gevreesde Siektevoordele jy moet uitneem is daar nie 'n definitiewe antwoord nie. Dit is 'n besluit wat jy self moet neem. 'n Beginpunt kan wees om te gaan kyk na jou familie geskiedenis en of daar nie 'n siekte is wat gereeld voorkom, wat meer prioriteit moet geniet omdat dit dalk in jou gene kan wees nie. As jou ouers, broers of susters bv. almal hartaanvalle of dalk kanker gehad het sal jy meer bewus wees van die kostes verbonde aan so 'n siekte en meer geneig wees om jouself te verseker teen die potensiele siekte. Aangesien omtrent 80% van eise opgemaak is uit een van 4 ernstige siektes nl. Kanker, Miokardiale infarksies, Beroertes en Koronêre slagaaromleidingsoperasies, sou dit nie 'n slegte idee wees om ten minste 'n basiese dekking vir die gebeurlikhede te hê nie. Een van ons voorkeur verskaffers het so 'n voordeel wat by diagnose betaal, wat 'n baie goeie opsie sou wees. Indien jou begroting dit toelaat kan jy na die omvattende vorm van lg. produk kyk wat ongeveer 30 verskillende gevreesde siekte dek. Kontak gerus 'n adviseur om jou by te staan met die belangrike besluit oor hoeveel en van watter kritieke siekte voordeel jy nodig het of vind 'n adviseur in jou dorp en vind gemoedsrus!                                     
Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Gevreesde siekte

Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Trauma | Gevreesde | Kritieke Siekte Versekering | Dekking | Polis | Voordeel Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Doodsdekking Ongeskiktheid Inkomste beskerming Funksionele Inkorting Gevreesde siekte Ongeluksdekking Byvoordele Gevreesde siekte