Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Kwotasies vir lewenspolis met premies terug

Hoeveel wil jy spandeer pm. R
Wanneer wil jy die premies terug hê  
Met hoeveel moet jou premie styg pj.  
 
Bereken kontant terug
 
 
Voltooi die vorm om 'n kwotasie te ontvang:
 
Inligting vir kwotasie doeleindes:
 
Vereiste premie
Premie styging jaarliks
Jare voor jy premies terugkry
Geillustreerde bedrag terug
Kies die voordele wat jy wil hê
Lewensdekking
Ongeskiktheid
Gevreesde Siekte
Begrafnisvoordeel
   
Inligting van die persoon wat die kwotasie versoek:
   
E-posadres
Kontaknommer
Alternatiewe kontaknommer
   
Taal van die kwotasie
Titel
Noemnaam
Van
   
Geboortedatum
Geslag
Huwelikstatus
Voorstad
Poskode
   
Roker status
Jou hoogste kwalifikasie
Is jy selfbesoldig
Wat is jou beroep
Kort beskrywing van pligte
% Administratiewe pligte %
% Toesighoudende pligte %
% tyd aan reis %
% tyd aan handearbeid %
Inkomste pm R
 
Enige opmerkings
   
 
   

Lewensversekering > Kwotasie > Lewensversekering met kontant terug

Lewenspolis met of sonder voordele & premies terug

‘n Lewenspolis met premies terug na ‘n gekose termyn van 10, 15 of 20 jaar is ‘n lewens- polis met lewensdekking en byvoordele soos ongeskiktheidsdekking, gevreesde siekte, ens. indien jy dit sou verlang en ‘n aparte spaar voordeel. Dit is dus ‘n lewenspolis wat lewenslank die risikovoordele voorsien saam met ‘n spaarrekening wat vir jou kontant gee na ‘n gekose termyn. Die produk word so saamgestel dat jy illusratatief dieselfde waarde in kontant ontvang as wat die premies is wat jy tot op daardie stadium inbetaal het. Die uitbetaling van die spaarvoordeel is nie afhanklike daarvan of jy geeis het of nie en jy kan voortgaan om die risikovoordele te geniet nadat die kontant terugbetaal is.

Bereken hoeveel premies jy kan terugkry!

Kontant terug Lewenspolis | Lewensversekering kwotasies Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Kontant terug Lewenspolis | Lewensversekering kwotasies Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Risiko voordele alleen Risiko & Kontant terug Verbandversekering Inkomstebeskerming Kwotasie Risiko & Kontant terug