Lewensversekering > Byvoordele > Ongeluksvoordele

Definisie en beskrywing van Ongeluksvoordele.

Die versekeraar sal die voordeel as ’n enkelbedrag betaal wanneer die dood van die versekerde lewe regstreeks en alleenlik uit ’n liggaamlike besering voortgespruit het of die versekeraar sal die gedefinieerde persentasie van die dekkingsbedrag betaal wat aan die spesifieke eisgebeurtenis gekoppel is.

Ongeluksdekking staan ook bekend as:

Ongeluksdekking kan verskillende name by verskillende versekeraars hê. Van die meer gewilde versekeraars in Suid Afrika se voordele se name is as volg: Ongeluksverwante doodsvoordeel; Ongeluksvoodeel; Ongeluksverwante beseringsvoordeel; en Leeftyd plus kapitale ongeskiktheid.

Die toepassing van ongeluksvoordele is vir:

Befondsing vir gespesialiseerde Voorsien fondse wat gebruik kan word om gespesialiseerde toerusting met beserings: toerusting en boubehoeftes en enige ander veranderinge wat nodig is om die lewenstyl van die versekerde lewe aan te pas, te finansier. Verlies aan inkomste met beserings: Voorsien fondse wat gebruik kan word om die inkomste te vervang wat die versekerde lewe sou verloor terwyl hy herstel van ledemaat. Finansiële sekuriteit na ernstige besering: Voorsien fondse wat gebruik kan word om seker te maak dat die huidige lewensstandaarde van die versekerde lewe gehandhaaf kan word terwyl hy herstel na 'n besering of om sekerheid te hê dat daar iets nagelaat word vir afhanklikes indien hy aan 'n besering sterf. Skuldbeskerming na besering: Voorsien fondse wat gebruik kan word om verbande en ander uitstaande skuld te help delg.   
Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Ongeluksdekking

Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Ongeluk Versekering | Polis | Dekking | Voordeel Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Doodsdekking Ongeskiktheid Inkomste beskerming Funksionele Inkorting Gevreesde siekte Ongeluksdekking Byvoordele Ongeluksdekking