Lewensversekering > Byvoordele > Ongeskiktheidsdekking

Definisie en beskrywing van Ongeskiktheidsdekking

Ongeskiktheidsvoordeel betaal die voordeelbedrag uit as ’n enkelbedrag, indien die versekerde lewe totaal en permanent verhinder is om die pligte van sy eie beroep of eie en soortgelyke beroep uit te voer as gevolg van ongeskiktheid veroorsaak deur ’n liggaamlike besering of siekte.

Ongeskiktheidsdekking staan ook bekend as:

Ongeskiktheidsdekking kan verskillende name by verskillende versekeraars hê. Van die meer gewilde versekeraars in Suid Afrika se voordele met verskillende definisies, se name is as volg: Eie beroep ongeskiktheidsvoordele - Totale en gedeeltelike uitbetalingsvlakke: Omvattende ongeskiktheidsvoordeel; Kapitale ongeskiktheid omvattend plus; Absolute beskermer; Funksionele inkorting plus ongeskiktheid vir gereelde beroep; en Leeftyd plus kapitale ongeskiktheid. Eie beroep ongeskiktheidsvoordele - Totale uitbetalingsvlakke alleenlik: Kapitale ongeskiktheidsvoordeel; eroepsongeskiktheidsvoordeel; Ongeskiktheid vir gereelde beroep; Eie beroep ongeskiktheidsvoordeel; Ongeskiktheidsvoordeel; en Leeftyd kapitale ongeskiktheid. Ongeskiktheidsvoordele vir soortgelyke beroep - totale en gedeeltelike uitbetalingsvlakke: Omvattende ADW ongeskiktheidsvoordeel; Absolute beskermer; Funksionele inkorting plus ongeskiktheid vir gereelde en redelike alternatiewe beroep; en Omvattende ongeskiktheidsvoordeel. Ongeskiktheidsvoordele vir soortgelyke beroep - Totale uitbetalingsvlakke alleenlik: Kapitale ongeskiktheidsvoordeel; Beroeps ongeskiktheidsvoordeel; Ongeskiktheid vir gereelde en redelike alternatiewe beroep; ADW ongeskiktheidsvoordeel; Omvattende ongeskiktheidsvoordeel; en Ongeskiktheidvoordeel. Is bogenoemde verskillende name nie genoeg om enige mens deurmekaar te maak nie? Voordele kan wel gegroepeer word maar daar is nie een voordeel met presies dieselfde definisies as 'n ander voordeel, selfs in dieselfde groep nie! Verstaan jy nou hoekom ons sê dat jy nie net eenvoudig pryse kan vergelyk nie. Waarvoor word ongeskiktheiddekking gebruik: Die Ongeskiktheidsvoordeel is ’n kosteeffektiewe manier om voorsiening te maak vir beroepsongeskiktheidsbehoeftes soos: Verlies aan inkomste: Voorsien fondse wat gebruik kan word om die inkomste te vervang wat die versekerde lewe sou verloor het ingeval hy nie meer in staat sou wees om die take verbonde aan sy eie beroep of eie en soortgelyke beroep te verrig nie. Finansiële sekuriteit: Voorsien fondse wat gebruik kan word om te verseker dat die huidige lewenstandaarde van die versekerde lewe gehandhaaf kan word. Skuldbeskerming: Voorsien fondse wat gebruik kan word om verbande en ander uitstaande skuld te help delg.

Waarna om op te let as jy Ongeskiktheidsdekking wil koop!

Die prys van ongeskikheidsdekking verskil by die onderskeie versekeraars aangesien nie een maatskappy se definisies dieselfde as ‘n ander is nie! Kyk baie mooi na die beskrywing en definisies voordat jy besluit om een maatskappy bo ‘n ander te kies. Van die belangriker eienskappe waarna jy kan kyk is: Omskrywing Die meeste maatskappy het ‘n verskeidenheid variasies van die ongeskiktheidvoordeel wat wissel van basiese- tot omvattendevoordele. Party betaal uit as jy total en permanent ongeskik is om jou EIE of SOORTGELYKE beroep te beoefen en ander betaal uit wanneer jy totaal en permanent ongeskik is om jou EIE beroep te beoefen. Ander weer betaal ‘n bedrag wanneer jy net sekere funksies van jou dagtaak nie kan verrig nie. Maak seker dat jy weet wanneer jou voordeel gaan betaal aangesien verskillende opsies groot verskille in prys kan hê. Betaling Ontvang jy ‘n enkelbedrag by ‘n eisgebeurtenis of kry jy ‘n gedeeltelike uitbetaling vir spesifieke toestande? Uitsluitings Maak seker jy weet of daar uitsluitings is. Sommige maatskappye sluit sekere toestande uit in sommige voordele maar sluit dit weer in by ander duurder opsies. Versnelling Sal jou ander voordele geraak word met ‘n uitbetaling van ‘n ongeskiktheidseis? Indien jou lewensdekking vir jou belangrik is op jou polis moet jy verseker dat jou ongeskiktheid- voordeel apart uitbetaal en dat jou lewensdekking nie geraak word nie. Daar is ‘n groot verskil in prys van die een tipe na die ander. Prys Alhoewel die voordeel beperk word tot ‘n sekere ouderdom prys sekere maatskappye oor jou hele lewe en kry dit dus reg om aanvanklike ‘n goedkoper premie te bewerkstellig waar ander maatskappye weer jou premie laat verminder wanneer die voordeel staak. Lg. blyk ‘n beter opsie vir die meeste mense te wees aangesien hul premie nie steeds styg in die later jare wanneer die voordeel nie eens meer op die polis is nie. Soos jy uit bg. sal kan aflei is dit nie so eenvoudige as om net die goedkoopste ongeskiktheidvoordeel te koop nie. As jy waarlik gemoedsrus wil hê is dit beter om presies uit te vind wat jy regtig koop. Maak seker jy praat met ‘n onafhanklike adviseur wat verskeie opsies aanbied en kan verduidelik hoekom jy ‘n spesifieke voordeel moet kry of gebruik die Plandirek webblad om 'n kwaliteit kwotasie van gerespekteerde verskaffers te kry wat vir dekades al die maatstawwe stel!

Hoe besluit jy op die regte voordeel vir jou?

1) Besluit of jy eie beroep ongeskiktheid wil hê en of jy eie en soortgelyke beroepsvoordele wil hê; 2) Wil jy totale uitbetaling hê, maw. enkelbedraguitbetaling as jy ongeskik verklaar word of wil jy 'n gedeeltelike uitbetaling hê, maw. % van versekerde bedrag word uitbetaal by 'n spesifieke tipe ongeskiktheid. By 'n gedeeltelike uitbetaling neig jy na funksionele inkortingvoordeel toe wat meer waarskynlik sal uitbetaal aangesien jy meer waarskynlik ingekort kan raak maar steeds in 'n posisie is om jou beroep te doen. Om meer gemoedsrus te hê kan jy miskien kyk na een van die produkvoordele wat vir jou 'n kombinasie van ongeskiktheid- en inkortingsvoordeel gee. Kontak gerus ‘n adviseur indien jy hulp verlang met die groot besluit.

Hoe besluit jy op hoeveel ongeskiktheid om te kry?

Gebruik die berekening wat ons ontwerp het om te bepaal hoeveel ongeskiktheid jy nodig het om jou wense te voldoen as jy ongeskik sou raak om jou beroep te beoefen, as ‘n aanwyser.
Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Lewensversekering

Ongeskiktheidsdekking

Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Ongeskiktheid Versekering | Dekking | Polis Go to English website Inleiding Byvoordele Berekeninge Kwotasie Kontak 'n Adviseur Doodsdekking Ongeskiktheid Inkomste beskerming Funksionele Inkorting Gevreesde siekte Ongeluksdekking Byvoordele Ongeskiktheid