Plandirek Deur FinansiŽle Adviseurs & Makelaars in RSA
© Plandirek. Alle regte voorbehou. Inisiatief deur WP Makelaars, ‘n Gemagtigde Finansiëledienste Verskaffer.           Kennisgewings          WP Web Oplossings
Tuisblad Dienste Berekeninge Diensverskaffer Kontak

Meer oor Plandirek

Meer oor Plandirek Plandirek is ‘n netwerk van diensverskaffers wat slegs kwaliteit oplossings van gerespekteerde produkverskaffers aanbied, wat hulself al oor baie jare bewys het as leiers in hul onderskeie velde. Die definisies en pryse van produkte en voordele van al die belangrikste finansiëledienste verskaffer word vergelyk en die oplossings wat die beste by jou unieke behoeftes en omstandighede pas word aan jou gebied deur ervare, gelisensieerde en gemagtigde finansiëledienste verskaffers.

Die produkverskaffers

Die finansiëledienste verskaffers wat hul dienste op die webblad aanbied verteenwoordig al die grootste rolspelers in die finansiëledienste bedryf in Suid-Afrika:

Die diensverskaffers

Die finansiëledienste verskaffers wat hul dienste op die webblad aanbied is FSB gemagtigde adviseurs. Die adviseurs verteenwoordig hul eie entiteite en gebruik die Plandirek platform om aan potensiële kliënte die gemoedsrus te verskaf dat hulle met adviseurs werk wat hoë etiese waardes ondersteun en handhaaf en slegs kwaliteit produkte aan jou bied.

Adviseurs se filosofie 

As gevolg van die veranderende wêreld waarin ons leef is dit noodsaaklik om veranderinge aan te bring om tred te hou. Die ‘Nuwe Generasie’ diensverskaffers word nie net deur die strenger regulatoriese omgewing en die groter druk op geruikersbeskerming gemotiveer nie, maar word hoofsaaklik gedryf om te verander maar steeds ‘n diens te lewer waaruit duidelik blyk aan watter hoë etiese waardes ons onsself verbind. Ons bespreek hieronder kortliks van die waardes wat ons as ernstig ag.

Ons glo dat daar nie misleidende advertensies moet wees nie

Dit gaan ons verstand te bowe hoe van die direkte maatskappye veldtogte voer wat klem lê op die goedkoop premies en hoe jy adviseurs moet vermy en kommissies spaar, en weg kom daarmee. Eerstens, die goedkoop premie argument is goed en wel, as dit regtig goedkoper is! Behalwe dat die meeste vergelykings wat gedoen word wat die teendeel bewys, is dit misleidend om premies te adverteer. Dit bring ons by ons tweede punt, nl. as die diensverskaffers uitgesny word en kommissies wat gespaar word so belangrik is, wie gaan vir die gebruikers die verskille uitwys tussen die sogenaamde goedkoper produkte se definisies, terme en voorwaarde teenoor die produkte van leidende verskaffers wat die toon aangee as dit by die definisies, terme en voorwaardes kom. Of, is dit juis wat hulle wil vermag? Die feite is dat enige verskaffer goedkoop premies kan gee, en dit wel sal doen as dit die kliënt se behoeftes sal aanspreek. Dit is egter belangrik om eers te bepaal wat jy nodig het en dan die goedkoopste produk van ‘n gerespekteerde verskaffer te vind wie se definisies jou behoeftes die beste aanspreek.

Ons glo aan ‘n holistiese benadering tot oplossings

Wanneer ‘n eksekuteur ‘n boedel administreer kyk hy nie na enkel oplossings soos ‘n polis wat uitgeneem is om huis te dek nie. Nee, hy kyk na al die bates en die laste gesamentlik en administreer dit. Gebruik on berekeninge om holistiese antwoorde te kry en vind ware gemoedsrus.

Ons glo om produkte te vind wat jou behoeftes bevredig

Produkverskaffers ontwerp produkte om sekere teikenmarkte aan te spreek. Ons sal vir jou die produk vind wat ontwerp is om jou unieke omstandighede en behoeftes die beste aan te spreek. Die oplossing sal gevind word by gerespekteerde verskaffers wat die leiers op die gebied is, nie net van bekostigbaarheid nie maar wat ook die leiers op die gebied van produkdefinisies is wat beteken dit sal uitbetaal wanneer mens sou verwag daar moet ‘n betaling wees.

Ons volg ‘n fooi vir diens benadering

Kommissies word tradisioneel betaal op die grote van die premie van oplossings. Dit beteken dat alhoewel twee diensverskaffers dieselfde werk gedoen het om ‘n oplossing te vind, dat een ‘n oplossing van R 100 afsluit en die ander ‘n oplossing van R 1000. Die diensverskaffer wat die groter oplossing afsluit sal egter tot 90% meer verdien as die ander. Die kliënt moet egter besef dat kommissies geopenbaar moet word en dat dit onderhandelbaar is. Die adviseurs wat hul dienste op die webblad aanbied ondersteun lg. stelling en glo in ‘n fooi vir diens benadering wat jou as kliënt sal bevoordeel.

Die hulpmiddels 

Plandirek bied aan jou unieke, gebruikersvriendelike berekeninge wat dadelik vir jou antwoorde verskaf op vrae wat jy dalk mag hê oor jou situasie by verskillende gebeurlikhede. Gebruik die berekeninge en besluit dan self of jy meer inligting of advies benodig wat ook met die druk van ‘n knoppie beskikbaar is. Die webblad is so opgestel sodat  jy 365/24/7 jou berekeninge kan doen en dadelik toegang het tot verdere advies en kwaliteit oplossings, waar jy jouself ookal bevind. Wanneer jou omstandighede verander kan jy terugkom na die webblad en die hulpmiddels gebruik om te evalueer of jy enige veranderinge aan jou portefeulje moet maak. Behalwe die voordele van toeganklikheid en gemak van die diens kan jy ware gemoedrus vind met die wete dat jy kwaliteit oplossings het wat deur ervare adviseurs en gerespekteerde produkverskaffers voorsien is, wat saamgestel is vir jou unieke profiel en omstandighede en waaroor jy nooit sal hoef te twyfel of dit sal uitbetaal wanneer dit regtig saakmaak nie!

Jou regte as gebruiker van Finansiëledienste 

Jou reg om kennis te dra van die impak van die besluit wat jy neem

1 Die tussenganger of versekeraar wat met jou handel dryf, moet jou inlig oor: Die premie wat jy mag betaal. Die aard en omvang van voordele wat jy mag ontvang. 2 Indien die voordele gekoppel is aan die prestasies van sekere bates: Hoeveel van die premie gaan vir die voordeel? Aan welke portefeulje sal jou voordele gekoppel word? 3 Die moontlike impak van hierdie aankoop op jou finansies. 4 Die moontlike impak van hierdie aankoop op jou ander polisse (bekostigbaarheid). 5 Die moontlike impak van hierdie aankoop op jou beleggingsportefeulje (bekostigbaarheid). 6 Die aanpasbaarheid van veranderinge wat jy aan die voorgestelde kontrak mag aanbring. 7 Die kontraktuele bepalings van die produk wat jy beoog om aan te koop.

Jou regte wanneer jy geadviseer word om 'n polis te vervang

Jy mag nie geadviseer word om 'n polis te kanselleer ten einde jou in staat te stel om 'n nuwe polis aan te koop of 'n bestaande polis te wysig nie, tensy: 1 Die tussenganger die polis as 'n vervangingspolis identifiseer. 2 Die implikasies van kansellering van die polis aan jou geopenbaar word soos: Die invloed op jou voordele kragtens die vorige polis. Die addisionele koste wat met die vervanging opgeloop word. 3 Die versekeraar wat die oorspronklike polis uitgereik het, sal jou kontak. Jy word geadviseer om die aangeleentheid met sy verteenwoordiger te bespreek.

Jou reg om deur die versekeraar ingelig te word

Die versekeraar sal aan jou dokumentasie deurstuur wat polisbesonderhede soos vermeld in paragraaf 2 van hierdie Kennisgewing bevestig, wat ook sal insluit: 1 Die naam van die versekeraar. 2 Die produk wat aangekoop word. 3 Die Randkoste van die transaksie en in die besonder: die beladings, indien enige; die aanvanklike uitgawes; en die bedrag van kommissie en ander vergoeding wat aan die tussenganger betaal word. In die geval van polisse met 'n beleggingselement, die deurlopende uitgawe en enige ander gelde of heffings betaalbaar. 4 In die geval van ‘n polis met ‘n beleggingselement, die deurlopende kostes en enige ander fooie of enige ander kostes wat van toepassing is. 5 Die opsomming ingevolge artikel 48 van die Langtermynversekeringswet, 1998. 6 Die kontaknommer en adres van die klagtes- en voldoeningsbeamptes van die versekeraar. (Die versekeraar mag die bogenoemde inligting aan u verskaf op 'n algemene grondslag met bykomende openbaarmaking wat polishouer-spesifiek is).

Jou reg om die transaksie te kanselleer

In die meeste gevalle, het jy 'n reg om die transaksie te kanselleer binne 30 dae na ontvangs van die opsomming soos genoem in artikel 48 van die Wet van die versekeraar. Dieselfde geld vir sekere veranderinge wat jy aan die polis kan aanbring. Die versekeraar is verplig om aan jou te bevestig of jy hierdie reg het en om te verduidelik hoe om dit uit te oefen. Hou asseblief in gedagte dat jy dit nie mag uitoefen nie indien jy reeds onder die polis geëis het of indien die voorval, waarteen die polis jou verseker, reeds plaasgevind het. Indien die polis 'n beleggingselement het, sal jy 'n beleggingsverlies moet dra.

Belangrike waarskuwing

1 Dit is baie belangrik dat jy baie seker moet wees dat die produk of transaksie jou behoeftes bevredig en dat jy meen dat jy oor al die inligting beskik wat jy nodig het voordat jy 'n besluit neem. 2 Dit word aanbeveel dat jy met die tussenganger of versekeraar die moontlike impak bespreek van die voorgestelde transaksies op jou finansies, jou ander polisse of jou breër beleggingsportefeulje. Jy behoort ook te vra om inligting oor die aanpasbaarheid van enige voorgestelde polis. 3 Waar papiervorms benodig word, is dit aanbevelingswaardig om hulle slegs te onderteken wanneer hulle ten volle voltooi is. Beskou jouself vry om aantekeninge te hou van mondelinge inligting, en om te vra vir skriftelike bevestiging of kopieë van dokumente. 4 Onthou dat jy die FAIS Ombud Langtermynversekering mag kontak, wie se besonderhede op die weblad aangegee word, indien jy enige probleme ondervind met betrekking tot 'n produk aan jou verkoop of advies aan jou gegee.
Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Plandirek Sanlam adviseur | makelaar | verteenwoordiger Lewensversekering Pre- & Post Aftrede Tradisionele beleggings Besigheidsversekering Testament Korttermynversekering Mediese Skemas Gapingsdekking Huislening Finansiele adviseurs & makelaars Kontak 'n Adviseur Go to English website Diensverskaffer