©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

Testament:

DOEN_MY_SPAAR_SOMME
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
Sanlam Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Momentum Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Ou Mutual Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Discovery Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Brightrock Nuwe generasie lewensversekering Glacier is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Allan Gray is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Investec is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Coronation is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. ABSA se AIMS is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Liberty Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings PPS Lewensversekering vir die professionele persoon Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu. Discovery Health: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. bestMed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Bonitas: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Medihelp: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Stratum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Discovery: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Discovery Health se mediese skemas vir individue & besighede. Momentum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Momentum Health se mediese skemas vir individue & besighede. Sanlam: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Mortgage: Laat 'n spesialis jou bystaan met residentiele huislenings by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank. FMI spesialiseer met beskerming van jou inkomste. Selfmed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid.
Jou testament! Almal ouer as 16 jaar wat bates besit en bevoeg is om die komplikasies van hul aksies te verstaan, behoort ‘n testament te hê. Indien jy sonder ‘n testament te sterwe kom kan dit lei tot groot administratiewe-, belasting- en regsprobleme asook moontlike finansiële verliese. ‘n Testament moet aan sekere regsvereistes voldoen om geldig te wees. In jou testament bepaal jy hoe jou bates verdeel moet word en wys ‘n eksekuteur en trustee aan om jou bates te verdeel en om enige trusts se bates te administreer. Dis jou reg om erfgename te benoem na jou wense. Indien jy nalaat om ‘n testament op te stel sal jou bates volgens die intestate reëls vererf, hoe onprakties of onbillik dit ookal mag wees, wat sal beteken dat mense van jou sal erf wat jy nie graag sou wou gehad het van jou moet erf nie. In jou testament besluit jy dus oor die toekoms van alle bates wat jy oor jou leeftyd opgebou het en jou erfgename kan direk benadeel word indien jy nie reg beplan nie. Boedelbelasting, inkomstebelasting, BTW en kapitaalwinsbelasting kan nadelige implikasies op die uitvoerbaarheid van jou wense hê indien jy nie reg beplan nie. Indien jy gemoedsrus wil hê, doen sommer dadelik jou boedelberekeninge om te bepaal of jou wense by jou afsterwe eerbiedig sal kan word en of daar genoeg likiditeit in jou boedel sal wees om jou laste te betaal sonder dat daar geforseerde verkope van bates sal hoef te wees. Indien jy meer inligting benodig is jy welkom kan jy 'n adviseur kontak in jou dorp of die vorm op die webblad voltooi en 'n adviseur sal met jou kontak maak. ons sal jou skakel. Paar wenke vir die opstel van 'n testament: Indien jy jou bates aan jou gade en kinders wil bemaak is dit nie ‘n goeie idée om dit gelykop te verdeel nie behalwe as die bates uit slegs kontant bestaan. Om ‘n huis, byvoorbeeld oor te dra in die naam van ‘n gade en kinders kan ‘n paar praktiese probleme veroorsaak wat tot familie twis kan lei, veral as die kinders sou trou. Om ’n motor in vier mense se naam te registreer, byvoorbeeld is ook nie prakties nie. Dit is nie aan te beveel om begrafnis reëlings in jou testament te maak nie aangesien die testament gewoonlik eers na die begrafnis gelees word. Lig eerder jou naasbestaandes in oor jou wense terwyl jy nog lewe. Indien jy minderjarige kinders het moet jy oorweeg om ‘n voog aan te wys in jou testament, in die afwesigheid van ‘n natuurlike voog. Indien jy geskei is en onderhoud betaal moet jy die verpligting in gedagte hou wanneer jy ‘n testament opstel. Die onderhoudsplig sal ‘n eis teen jou boedel wees wat nie geignoreer kan word nie. Dit is baie belangrik dat jy ‘n eksekuteur aanwys vir die afhandeling van jou boedel. Dit is die eksekuteur se plig om jou boedel te berreder na jou wense en te sorg dat daar na die beste belange van jou erfgename omgesien word. Hersien jou testament gereeld. Die mees onlangse testament vervang automaties vorige testamente. Maak seker jou huidige testament is geldig. Die Wet op Testamente stipuleer duidelik die vereistes waaraan die testament moet voldoen. Indien jy onseker is, sal dit raadsaam om met ‘n spesialis te gesels. Vermy opdragte om bates te verkoop as jy hoegenaamd kan. Die mark kan dalk nie reg wees wanneer die bate verkoop moet word nie wat kan beteken dat jou boedel baie minder gaan ontvang vir die bate as wat die werklike waarde is. Maak voorsiening vir beskerming van jou erfgename, veral minderjariges en verkwisters. ‘n testamentêre trust kan ‘n ideale oplossing wees. Erfgename moet duidelik geidentifiseer word deur hul volle name, van, verwantskap en indien beskikbaar hul identiteitsnommer, te noem. Neem kennis dat sekere gelde soos Uittree-Annuiteite, Pensioene en groepversekering buite die boedel betaal word deur Raad van Trustees en die Fonds of Skema en die voordele vorm nie deel van jou boedel nie. Dieselfde geld vir polisse wat gesedeer of begunstig is. Jy kan nie die voordele in jou testament bemaak nie. Jy kan net die voordele wat deel vorm van jou boedel in jou testament bemaak. Onafhanklike Advies & Oplossings
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Jou testament! Almal ouer as 16 jaar wat bates besit en bevoeg is om die komplikasies van hul aksies te verstaan, behoort ‘n testament te hê. Indien jy sonder ‘n testament te sterwe kom kan dit lei tot groot administratiewe-, belasting- en regsprobleme asook moontlike finansiële verliese. ‘n Testament moet aan sekere regsvereistes voldoen om geldig te wees. In jou testament bepaal jy hoe jou bates verdeel moet word en wys ‘n eksekuteur en trustee aan om jou bates te verdeel en om enige trusts se bates te administreer. Dis jou reg om erfgename te benoem na jou wense. Indien jy nalaat om ‘n testament op te stel sal jou bates volgens die intestate reëls vererf, hoe onprakties of onbillik dit ookal mag wees, wat sal beteken dat mense van jou sal erf wat jy nie graag sou wou gehad het van jou moet erf nie. In jou testament besluit jy dus oor die toekoms van alle bates wat jy oor jou leeftyd opgebou het en jou erfgename kan direk benadeel word indien jy nie reg beplan nie. Boedelbelasting, inkomstebelasting, BTW en kapitaalwinsbelasting kan nadelige implikasies op die uitvoerbaarheid van jou wense hê indien jy nie reg beplan nie. Indien jy gemoedsrus wil hê, doen sommer dadelik jou boedelberekeninge om te bepaal of jou wense by jou afsterwe eerbiedig sal kan word en of daar genoeg likiditeit in jou boedel sal wees om jou laste te betaal sonder dat daar geforseerde verkope van bates sal hoef te wees. Indien jy meer inligting benodig is jy welkom kan jy 'n adviseur kontak in jou dorp of die vorm op die webblad voltooi en 'n adviseur sal met jou kontak maak. ons sal jou skakel. ‘n Paar wenke : Indien jy jou bates aan jou gade en kinders wil  bemaak is dit nie ‘n goeie idée om dit gelykop te verdeel nie behalwe as die bates uit slegs kontant bestaan. Om ‘n huis, byvoorbeeld oor te dra in die naam van ‘n gade en kinders kan ‘n paar praktiese probleme veroorsaak wat tot familie twis kan lei, veral as die kinders sou trou. Om ’n motor in vier mense se naam te registreer, byvoorbeeld is ook nie prakties nie. Dit is nie aan te beveel om begrafnis reëlings in jou testament te maak nie aangesien die testament gewoonlik eers na die begrafnis gelees word. Lig eerder jou naasbestaandes in oor jou wense terwyl jy nog lewe. Indien jy minderjarige kinders het moet jy oorweeg om ‘n voog aan te wys in jou testament, in die afwesigheid van ‘n natuurlike voog. Indien jy geskei is en onderhoud betaal moet jy die verpligting in gedagte hou wanneer jy ‘n testament opstel. Die onderhoudsplig sal ‘n eis teen jou boedel wees wat nie geignoreer kan word nie. Dit is baie belangrik dat jy ‘n eksekuteur aanwys vir die afhandeling van jou boedel. Dit is die eksekuteur se plig om jou boedel te berreder na jou wense en te sorg dat daar na die beste belange van jou erfgename omgesien word. Hersien jou testament gereeld. Die mees onlangse testament vervang automaties vorige testamente. Maak seker jou huidige testament is geldig. Die Wet op Testamente stipuleer duidelik die vereistes waaraan die testament moet voldoen. Indien jy onseker is, sal dit raadsaam om met ‘n spesialis te gesels. Vermy opdragte om bates te verkoop as jy hoegenaamd kan. Die mark kan dalk nie reg wees wanneer die bate verkoop moet word nie wat kan beteken dat jou boedel baie minder gaan ontvang vir die bate as wat die werklike waarde is. Maak voorsiening vir beskerming van jou erfgename, veral minderjariges en verkwisters. ‘n testamentêre trust kan ‘n ideale oplossing wees. Erfgename moet duidelik geidentifiseer word deur hul volle name, van, verwantskap en indien beskikbaar hul identiteitsnommer, te noem. Neem kennis dat sekere gelde soos Uittree- Annuiteite, Pensioene en groepversekering buite die boedel betaal word deur Raad van Trustees en die Fonds of Skema en die voordele vorm nie deel van jou boedel nie. Dieselfde geld vir polisse wat gesedeer of begunstig is. Jy kan nie die voordele in jou testament bemaak nie. Jy kan net die voordele wat deel vorm van jou boedel in jou testament bemaak. Sal jou boedel afgehandel kan word? BEREKEN HIER: Onafhanklike Advies
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Testament
Sanlam Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Momentum Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Ou Mutual Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Discovery Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings Brightrock Nuwe generasie lewensversekering Glacier is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Allan Gray is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Investec is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Coronation is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. ABSA se AIMS is 'n beleggings platform vir 'n wye verskeidenheid tipe spaarprodukte & beleggings. Liberty Lewensversekering, Spaarprodukte & Beleggings PPS Lewensversekering vir die professionele persoon Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu. Discovery Health: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. bestMed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Bonitas: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Medihelp: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Stratum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Discovery: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Discovery Health se mediese skemas vir individue & besighede. Momentum: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir al Momentum Health se mediese skemas vir individue & besighede. Sanlam: Gapingsdekking / Gap Cover oplossings vir alle individue & besighede se mediese skemas. Mortgage: Laat 'n spesialis jou bystaan met residentiele huislenings by ABSA, FNB, Nedbank of Standard Bank. FMI spesialiseer met beskerming van jou inkomste. Selfmed: Mediese skema oplossings vir besighede & vir die individu. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid.

PlanDirek